Nâng chất lượng phát triển đảng viên ở thị xã Thái Hòa

Cao Thị Minh Nguyệt (Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng.

Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới

Công tác phát triển đảng viên có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng cường lực lượng, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Thực hiện công tác này, hằng năm, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Thị ủy chủ động xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Kết nạp đảng viên mới trong tháng 9/2021, tại trường THPT thị xã Thái Hòa. Ảnnh MN
Kết nạp đảng viên mới trong tháng 9/2021, tại Trường THPT thị xã Thái Hòa. Ảnh: MN

Cùng đó, chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục để đông đảo quần chúng nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên từ đó có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Bên cạnh đó, thường xuyên hướng dẫn các tổ chức đảng về quy trình, thủ tục, các bước tiến hành từ khâu giới thiệu, bồi dưỡng, đến việc kết nạp đảng viên; xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị xã Thái Hòa đã kết nạp được 639 đảng viên, đạt 107% so với chỉ tiêu đề ra. Từ đầu năm 2021 đến giữa tháng 10/2021, thị xã Thái Hòa đã kết nạp được 100 đảng viên mới.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kết nạp đảng viên mới trên địa bàn thị xã Thái Hòa vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Tỷ lệ kết nạp đảng viên ở chi bộ thôn, khối phố chưa cao; một số chi bộ khối xóm nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên; nguồn kết nạp đảng viên tại một số xã, phường còn gặp khó khăn, do học sinh khi tốt nghiệp THPT thì đi học nghề, làm công nhân, học đại học hoặc làm việc tại các địa phương khác.
Kết nạp đảng viên mới tại Thị đoàn thị xãThái Hòa- Ảnh MN
Kết nạp đảng viên mới tại Thị đoàn thị xã Thái Hòa. Ảnh: MN

Một số đảng viên sau khi được kết nạp hoặc đảng viên xuất ngũ về địa phương đi làm ăn xa, không làm thủ tục chuyển Đảng, xin ra khỏi Đảng dẫn đến xóa tên trong danh sách đảng viên của Đảng bộ (9 tháng đầu năm 2021, Thái Hòa đã thi hành kỷ luật 31 đảng viên trong đó khai trừ 12 đảng viên, cảnh cáo 4 đảng viên, khiển trách 15 đảng viên)…

Tiếp tục thực hiện những giải pháp trọng tâm

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, trong thời gian tới, Đảng bộ thị xã Thái Hòa xác định thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhận thức đúng, nắm vững phương châm, quan điểm và quy trình phát triển đảng; khắc phục tình trạng thực hiện công tác phát triển đảng mang nặng tính thành tích, chạy theo số lượng mà không chú trọng chất lượng. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục để đông đảo quần chúng nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, từ đó có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Có kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên cụ thể, sát với tình hình thực tế; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên, coi trọng cả số lượng và chất lượng.

Thứ hai, chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng. Đối với các chi, đảng bộ, cần có kế hoạch, biện pháp tạo nguồn phát triển đảng viên mới, đảm bảo về số lượng và chất lượng; không vì số lượng mà không đảm bảo chất lượng; chú trọng tạo nguồn các đối tượng Bí thư chi đoàn, chi hội, trưởng các tổ chức hội, bộ đội xuất ngũ, giáo viên, học sinh, sinh viên ra trường để kết nạp đảng. Khắc phục tình trạng chi bộ khối, xóm nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên và 100% chi bộ dân cư có chi ủy.

Thứ ba, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát triển đảng. Để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục, hướng dẫn về công tác phát triển đảng, cần thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, tổ chức trong công tác phát triển đảng. Quy trình, thủ tục phát triển đảng được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Lãnh đạo Thị ủy Thái Hòa thường xuyên xuống cơ sở, gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Ảnh tư liệu Nguyên Nguyên
Lãnh đạo Thị ủy Thái Hòa thường xuyên xuống cơ sở, gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Ảnh tư liệu Nguyên Nguyên

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên. Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới kết nạp, đưa ra khỏi Đảng những người yếu kém, thoái hóa, biến chất, làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của mỗi đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ năm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong công tác phát triển đảng. Phát triển đảng là nhiệm vụ của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Tuy nhiên, để công tác này thực sự có chất lượng, đạt mục tiêu đề ra, phải biết khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong hệ thống chính trị, cần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội như Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân…nhằm thu hút đoàn viên, hội viên tham gia. Từ đó, phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố tích cực tạo nguồn để kết nạp đảng.

Thị xã Thái Hòa từng bước phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phấn đấu trở thành đô thị loại III vào năm 2025. Ảnh tư liệu
Thị xã Thái Hòa từng bước phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phấn đấu trở thành đô thị loại III vào năm 2025. Ảnh tư liệu

Hiện nay, thị xã Thái Hòa đang phấn đấu trở thành đô thị loại III vào năm 2025 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết số 02 NQ/TU, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Trên cơ sở đó, việc tăng số lượng và chất lượng đảng viên sẽ góp phần tích cực cùng toàn Đảng bộ và người dân thị xã triển khai hiệu quả mục tiêu đề ra.

tin mới

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 27/2, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thời gian qua và ký kết Quy chế phối hợp công tác 4 bên.

3.250 công dân Nghệ An lên đường nhập ngũ

3.250 công dân Nghệ An lên đường nhập ngũ

(Baonghean.vn) - Sáng 26/2, trên cả 21 huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân. Theo đánh giá của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chất lượng công tác tuyển quân năm 2024 cao hơn so với năm 2023 trên nhiều chỉ tiêu, tiêu chí.

Để cộng đồng người Nghệ muôn phương đoàn kết, vững mạnh

Để cộng đồng người Nghệ muôn phương đoàn kết, vững mạnh

(Baonghean.vn) - Tại Gala đặc biệt “Người Nghệ muôn phương – Nơi ta trở về”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tri ân những đóng góp tích cực của cộng đồng người Nghệ, đồng thời kỳ vọng rằng người Nghệ muôn phương sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, góp phần xây dựng quê hương.

Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh: Nơi hội tụ tình cảm của Bác Hồ với quê hương

Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh: Nơi hội tụ tình cảm của Bác Hồ với quê hương

(Baonghean.vn) - Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh trưng bày 116 ảnh, 6 bản trích, 24 tài liệu hiện vật, 1 phù điêu, qua đó khắc họa tình cảm Bác dành cho Nhân dân Nghệ An cũng như lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đối với Bác. 

Tiếp tục đổi mới hoạt động, đáp ứng tốt hơn vai trò cơ quan dân cử

Tiếp tục đổi mới hoạt động, đáp ứng tốt hơn vai trò cơ quan dân cử

(Baonghean.vn) - Kể từ ngày bầu cử đầu tiên (24/2/1946) đến nay, trải qua 78 năm với 18 khóa bầu cử, HĐND tỉnh Nghệ An luôn nỗ lực hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử. Qua các giai đoạn, HĐND tỉnh phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân

Công bố quyết định sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Công bố quyết định sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 21/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án đường dây 500kV để người dân đồng thuận

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án đường dây 500kV để người dân đồng thuận

(Baonghean.vn) - Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 18 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khoá XVIII, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án đường dây 500kV để người dân đồng thuận.

Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn lên để hoàn thành cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 (*)

Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn lên để hoàn thành cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 (*)

(Baonghean.vn) - Chiều 19/2, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 18 để thực hiện các nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm an ninh năng lượng quốc gia; triển khai một số dự án giao thông, đô thị có tính kết nối cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan

(Baonghean.vn) - Sáng 15/2, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan.

Sức mạnh đoàn kết từ mỗi thôn, bản

Sức mạnh đoàn kết từ mỗi thôn, bản

(Baonghean.vn) - Với sự hợp lực của người dân, các địa phương đã huy động được nguồn lực tổng hợp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đó được bắt nguồn từ việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ở mỗi khối, xóm, thôn, bản.

Dấu ấn từ chỉ thị, nghị quyết vì dân ở Kỳ Sơn

Dấu ấn từ chỉ thị, nghị quyết vì dân ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Bằng những chỉ thị, nghị quyết kịp thời, sâu sát, huyện Kỳ Sơn đã ghi được những dấu ấn đậm nét năm 2023. Trong đó, có việc hoàn thành 1.800 căn nhà cho hộ nghèo; đưa vào sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến đến cấp xã, tăng hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.

Cô giáo trẻ trên đảo Thổ Chu

Cô giáo trẻ trên đảo Thổ Chu

(Baonghean.vn) - Nguyễn Thị Thu Lam (sinh năm 2000), cô giáo trẻ nhất tại Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu, quyết định rời quê nhà Kiên Giang để gắn bó với đảo Thổ Chu, chuyên chở con chữ, tri thức đến với các học sinh nơi biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Mùa Xuân của những nhà giáo trăm tuổi

Mùa Xuân của những nhà giáo trăm tuổi

(Baonghean.vn) - Đó là những người đáng kính, cả về tuổi đời và cống hiến cho cuộc sống. Cụ ít tuổi nhất năm nay đã 86, cụ cao tuổi nhất bước sang tuổi 100. Các cụ đều là những nhà giáo rất đỗi giản dị nhưng đã gieo vào chúng tôi những cảm xúc vô cùng lớn lao.