#ngày sinh

8 kết quả

Nhà lãnh đạo kiệt xuất, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

Nhà lãnh đạo kiệt xuất, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

Đồng chí Võ Văn Kiệt, tên khai sinh là Phan Văn Hòa, sinh ngày 23/11/1922, tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cả cuộc đời đồng chí luôn hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước.
Sáng mãi tên người Hồ Chí Minh

Sáng mãi tên người Hồ Chí Minh

Với niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới,...