Nghệ An: 2 tháng đầu năm thu ngân sách ước gần 2.800 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Thu ngân sách của Nghệ An 2 tháng đầu năm 2021 ước đạt 2.757 tỷ đồng, trong khi chi ngân sách 2 tháng ước là 2.838 tỷ đồng.

Dự toán ngân sách Nghệ An năm 2021 được HĐND tỉnh giao là 14.032,3 tỷ đồng. Báo cáo của Sở Tài chính cho biết: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 2 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 2.757,5 tỷ đồng, đạt 19,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 88,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó: Thu nội địa ước đạt  2.556,7 tỷ đồng, đạt 20% dự toán và bằng 87,3% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu trừ thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì khoản thu nội địa còn lại đạt 1.899 tỷ đồng, đạt 19,5% dự toán và bằng 99,8% cùng kỳ năm 2020.

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu  200,8 tỷ đồng, đạt 16,1% dự toán và bằng 114,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Như vậy, ước thực hiện thu ngân sách 2 tháng năm 2021 vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao.

Về chi ngân sách, dự toán HĐND tỉnh giao: 25.716,56 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương 2 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 2.838,4 tỷ đồng, đạt 11,0% dự toán HĐND tỉnh giao.

Ký kết dự án nhà máy linh kiện điện tử mới vào khu công nghiệp Hoàng Mai 1 (thị xã Hoàng Mai). Ảnh: Tư liệu
Để tập trung cao cho nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021, ngành Thuế và Hải quan đã đề ra các giải pháp đồng bộ: 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện: triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành quản lý thu ngân sách năm 2021; Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về chính sách thuế nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tiếp cận chính sách kịp thời, có hiệu quả. Chủ động giải đáp các khó khăn, vướng mắc và tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp.

Biểu đồ về thu - chi ngân sách 2 tháng đầu năm 2021 của Nghệ An. Đồ họa: Lâm Tùng

Chỉ đạo quyết liệt công tác thu, khai thác các nguồn thu, tăng cường quản lý chống thất thu; rà soát, đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, làm rõ những khoản hụt thu, các nguồn thu còn tiềm năng; đề ra các giải pháp cụ thể để kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp thực hiện.

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách; kiểm soát để thu đúng, thu đủ; thu kịp thời các khoản thuế; phí, lệ phí và các khoản phải thu theo kết quả kiểm toán, thanh tra,… vào NSNN.

Cơ quan Thuế phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện đôn đốc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án kinh doanh bất động sản đã được giao đất, xác định giá đất nhằm thu đầy đủ, kịp thời số tiền phải nộp vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án để đề nghị thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. 

Nhiều doanh nghiệp khó khăn do gặp Covid -19. Ảnh: Tiến Đông

Bên cạnh đó, các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đồng thời, căn cứ tình hình thực tế, xem xét việc tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid - 19, khôi phục sản xuất, kinh doanh.