Nghệ An: 31 xã giảm gần 100 tỷ tiền nợ đọng NTM

(Baonghean.vn) - Tuy là tỉnh có số nợ đọng XCDB thuộc chương trình NTM tăng cao, nhưng nhiều xã của Nghệ An đã giảm được rất lớn số nợ và được trình Thủ tướng xem xét khen thưởng.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh, Thị xã Thái Hòa và nhiều xã trong tỉnh Nghệ An đã tích cực tìm giải pháp giảm thiểu nợ đọng NTM đáng biểu dương.

Nghĩa Đồng - Tân Kỳ làm giao thông nội đông. Ảnh: Châu Lan

Cụ thể: Thị xã Thái Hòa đến 31/1/2016 còn nợ 8,63 tỷ đồng nhưng đến 31/1/2017 đã giảm được 7,9 4 tỷ đồng, chỉ còn nợ 690 triệu đồng. Trong đó các xã như Nghĩa Tiến, Đông Hiếu, Nghĩa Mỹ, Tây Hiếu đã trả sạch nợ đọng NTM. Nợ nhiều như xã Nghĩa Tiến là 2,16 tỷ đồng nhưng nay đã trả hết. 

Còn ở huyện Yên Thành, xã Long Thành nợ đến 31/1/2016 là 4,67 tỷ nhưng đến nay đã trả hết 4,3 tỷ chỉ còn nợ 359 triệu đồng; xã Phúc Thành nợ 3,037 tỷ nay chỉ còn 551 triệu đồng.

Hay như xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) nợ 4,99 tỷ đồng đã trả được 4,32 tỷ, còn 650 triệu đồng, xã Thái Sơn (Đô Lương) nợ 4,9 tỷ đồng nay chỉ còn 513 triệu, xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) nợ 4,11 tỷ nay chỉ còn 401 triệu đồng...

Xã Phúc Thành (Yên Thành) có làng nghề hương trầm. Ảnh: Thu Hương

Tổng hợp Nghệ An có 1 thị xã và 31 xã, năm 2016 nợ 107,8 tỷ đồng nhưng đến nay đã giảm được 98,6 tỷ đồng. 

Trong phong trào cả nước xây dựng nông thôn mới trong 2016, đã có 51 đơn vị cấp huyện, 359 xã và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc được Ban điều phối đề xuất Thủ tướng Chính phủ khen thưởng./.

Châu Lan