Nghệ An ngăn ngừa hiện tượng thông đồng, móc nối trong đấu giá tài sản

Nguyễn Hải 13/09/2022 10:18

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 8/2/2022 về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và xuất phát từ thực tiễn triển khai công tác hoạt động đấu giá tài sản tại Nghệ An, ngày 7/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 6776/UBND-KT hướng dẫn về quản lý giám sát công tác này.

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị xã các nội dung sau:

Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người có thẩm quyền trong quản lý tài sản, người có tài sản trong việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó, chú trọng các điều kiện của người tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, nhất là về vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính, phương án thực hiện dự án đầu tư, chỉ đạo cơ quan được giao đấu giá phối hợp với tổ chức đấu giá kịp thời phát hiện dấu hiệu thông đồng, móc nối giữa doanh nghiệp tham gia đấu giá với nhau như các doanh nghiệp mẹ, doanh nghiệp con, doanh nghiệp tham gia đấu giá do cùng 1 người, nhóm người thành lập, nắm cổ phần chi phối…

Trụ sở của Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳnh Lưu ở xã Quỳnh Thạch đã chuyển về Công ty Lâm nghiệp Quỳnh Lưu, nhưng trụ sở và khu đất chưa được chuyển giao, đấu giá cho đơn vị khác sử dụng gây lãng phí. Ảnh: Nguyễn Hải

Căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị mình, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 02/TT-BTP đến cơ quan, tổ chức có liên quan, đảm bảo nắm bắt đầy đủ, chính xác Thông tư; thực hiện đồng bộ, thống nhất khi lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá tài sản; thực hiện hoặc chỉ đạo quán triệt người có tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của mình thực hiện đúng quy định Thông tư số 02; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ đấu giá tài sản, đặc biệt là tài sản công, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Để hiểu đúng và áp dụng thống nhất Thông tư số 02, UBND tỉnh lưu ý cụ thể các vấn đề sau:

- Thứ nhất, việc lựa chọn tổ chức đấu giá theo Thông tư số 02 được áp dụng đối với tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức đấu giá tài sản có thể nộp hồ sơ thay hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn, nhưng hồ sơ đó phải đứng tên của tổ chức đấu giá tài sản và phải được tổ chức đấu giá tài sản ủy quyền hợp lệ. Người có tài sản không nhận hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn đứng tên chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức đấu giá tài sản. Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là kết quả đánh giá, chấm điểm đối với từng hồ sơ đăng ký tham gia của từng tổ chức đấu giá tài sản.

Đại diện các ngành chức năng thị xã Hoàng Mai và người dân giám sát một phiên đấu giá đất theo hình thức trực tiếp tại xã Quỳnh Trang. Ảnh: Nguyễn Hải

- Thời gian 12 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ đối với các trường hợp tổ chức đấu giá bị trừ điểm theo quy định của Thông tư 02 bắt đầu tính từ ngày 25/3/2022.

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá quy định tại Thông tư 02 bao gồm hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hoặc hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký.

- Mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm của các cuộc đấu giá thành tài sản cùng loại với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá trong các năm trước liền kề của tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Khoản 1, Mục III, Phụ lục I, Thông tư 02, được tính theo công thức: Lấy mức chênh lệch giữa trung bình cộng của giá trúng đấu giá với trung bình cộng của giá khởi điểm nhân với 100 và chia cho trung bình cộng của giá khởi điểm.

Về cách xác định thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản của tổ chức đấu giá tài sản được quy định tại Khoản 3, Mục III, Phụ lục 1, Thông tư số 02 được tính như sau: Đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thì thời gian hoạt động được tính từ thời điểm có Quyết định thành lập; doanh nghiệp đấu giá tài sản được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 05/2005 về đấu giá tài sản và Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản và đã thực hiện chuyển đổi theo quy định của Luật Đấu giá tài sản thì thời gian hoạt động được tính từ thời điểm doanh nghiệp đấu giá tài sản được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 05 nhưng không thực hiện chuyển đổi theo Luật Đấu giá tài sản thì thời gian hoạt động trước đây không được tính vào thời gian hoạt động cho bất cứ doanh nghiệp đấu giá tài sản nào khác.

- Số lượng hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản cùng loại với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá, số lượng cuộc đấu giá thành tài sản cùng loại với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá phải được kê khai đầy đủ, thống nhất với số liệu trong báo cáo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản gửi Sở Tư pháp. Trường hợp liệt kê không đầy đủ, không thống nhất thông tin với số liệu trong báo cáo tổ chức hành nghề đấu tài sản thì được coi là cố ý cung cấp thông tin không chính xác về tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn.

- Người có tài sản phải thông báo công khai các tiêu chí cụ thể và số điểm chấm của Mục V, Phụ lục I, Thông tư số 02 về “Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định” khi thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

- Người có tài sản đấu giá căn cứ thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản tại thời điểm tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ để tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí lựa chọn quy định tại Phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư số 02 và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá chấm điểm đó…

- Người có tài sản đấu giá đăng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư 02 trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Việc đăng thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện theo Điều 4, Thông tư số 02. Thời gian qua, qua theo dõi trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Sở Tư pháp nhận thấy vẫn còn một số đơn vị như UBND huyện Yên Thành và UBND huyện Nghi Lộc chưa thực hiện nghiêm túc quy định về đăng thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Tại văn bản này, một mặt UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương trên cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; đồng thời, yêu cầu giám đốc các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc; quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo xử lý theo quy định./.

Nghệ An ngăn ngừa hiện tượng thông đồng, móc nối trong đấu giá tài sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO