Nghệ An nợ đọng xây dựng nông thôn còn 29 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Từ 2 năm nay, Nghệ An cũng quy định, các xã về đích nông thôn mới tuyệt đối không nợ đọng.
Số liệu của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn cho thấy, với sự nỗ lực của tỉnh và chính quyền các cấp cơ sở trong công tác giải quyết nợ, đến giữa tháng 2 năm 2019, số nợ đọng nông thôn mới của tỉnh giảm còn 29 tỷ đồng.
Trong đó: Ngân sách Trung ương còn nợ 5,7 tỷ đồng (chiếm 19,5%); Ngân sách tỉnh nợ 6,46 tỷ đồng (chiếm 22,2%); Ngân sách xã còn nợ hơn 17 tỷ đồng (chiếm 58,3%).
Trước đó, đến tháng 8/2018, số này là gần 42 tỷ đồng.
Nợ đọng chủ yếu là các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ chương trình xây dựng NTM, nhưng chưa có vốn để thanh toán.
Xây dựng công trình trường học để đạt chuẩn NTM trên địa bàn xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh cho rằng, sở dĩ nợ đọng trong xây dựng NTM giảm mạnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua là do những xã về đích NTM từ 2 năm nay không được có tình trạng nợ đọng trong xây dựng NTM.