Nghệ An triển khai kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về vay, trả nợ công năm 2023; tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 28/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 và Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2023 - 2025; Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2022 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

- Tiếp tục đôn đốc giải ngân đầu tư công đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn Chính phủ vay nước ngoài, báo cáo UBND tỉnh giải pháp, đề xuất giải pháp tháo gỡ để tránh tình trạng lãng phí nguồn vốn đầu tư, chậm tiến độ triển khai, tránh các tình huống tranh chấp pháp lý về quản lý nợ công vay nước ngoài.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị và địa phương tham mưu cấp có thẩm quyền đề xuất các dự án sử dụng vốn địa phương vay lại Chính phủ vốn vay nước ngoài đảm bảo tổng mức dư nợ vay không vượt quá 40% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp theo Khoản 1, Điều 3, Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An triển khai kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 ảnh 1

Nghệ An tiếp tục đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn Chính phủ vay nước ngoài. Ảnh: KCN WHA

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2023 đối với các dự án sử dụng vốn Chính phủ vay nước ngoài theo chi tiết danh mục, mức vốn bố trí cho từng dự án trên cơ sở rà soát tiến độ triển khai và khả năng giải ngân vốn nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư công. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền giao bổ sung hoặc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương trong trường hợp cần thiết.

- Kịp thời hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn Chính phủ vay nước ngoài triển khai một số điểm mới trong quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài theo Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023).

UBND tỉnh giao Sở Tài chính:

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trong lĩnh vực tài chính ngân sách gắn với thực hiện quyết liệt, đồng bộ các quan điểm chỉ đạo và chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công theo các văn bản của Trung ương và tỉnh.

- Tham mưu quản lý, điều hành tài chính ngân sách, vay và trả nợ của chính quyền địa phương đảm bảo hạn mức bội chi và nợ của chính quyền địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; đảm bảo bội chi ngân sách hàng năm giai đoạn 2023 - 2025 khoảng 0,3% GDP.

- Phối hợp với các chủ đầu tư sử dụng vốn địa phương vay lại Chính phủ vốn vay nước ngoài chủ động bố trí nguồn thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng hạn nghĩa vụ địa phương trả nợ Chính phủ các khoản gốc, lãi vay và các khoản phí theo các thỏa thuận đã ký kết.

- Thực hiện công tác quản lý Nhà nước, chế độ báo cáo và cung cấp thông tin về vay và trả nợ chính quyền địa phương theo quy định. Nâng cao hiệu quả và tăng cường năng lực quản lý nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công năm 2017, nâng cao trình độ công chức làm công tác quản lý nợ.

Nghệ An triển khai kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 ảnh 2

Ngành Thuế và Kho bạc phối hợp với các ngân hàng thương mại trong thu nộp các khoản thu vào ngân sách Nhà nước. Ảnh: Trân Châu

Giao các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án của các dự án sử dụng vốn Chính phủ vay nước ngoài:

- Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn Chính phủ vay nước ngoài.

- Kịp thời báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ các vướng mắc làm chậm tiến độ triển khai và giải ngân vốn vay nước ngoài, tránh tình trạng lãng phí nguồn vốn đầu tư và tình huống tranh chấp pháp lý về quản lý nợ công vay nước ngoài.

- Các chủ đầu tư, các đơn vị thụ hưởng dự án có nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi và phí đối với dự án sử dụng vốn địa phương vay lại Chính phủ vốn vay nước ngoài: Chủ động bố trí nguồn thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng hạn nghĩa vụ hoàn trả ngân sách cấp tỉnh đối với các khoản nợ gốc, lãi vay và các khoản phí theo các thỏa thuận đã ký kết và phương án vay và trả nợ đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ (quý, 6 tháng, năm và báo cáo theo kỳ trả nợ vay nước ngoài) kịp thời, đầy đủ để cung cấp thông tin về khoản vay theo mẫu biểu quy định, gửi Sở Tài chính tổng hợp tình hình vay và trả nợ chính quyền địa phương theo quy định.

Giao Kho bạc Nhà nước Nghệ An:

- Chỉ đạo các Kho bạc Nhà nước trực thuộc trên địa bàn tỉnh phối hợp với chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn Chính phủ vay nước ngoài để kiểm soát chi, hạch toán vào ngân sách Nhà nước đầy đủ và kịp thời vốn Chính phủ vay nước ngoài, vốn địa phương vay lại Chính phủ vay nước ngoài.

Phối hợp với Sở Tài chính ghi nhận vào ngân sách Nhà nước đầy đủ và kịp thời nợ chính quyền địa phương đối với các khoản địa phương vay lại Chính phủ vốn vay nước ngoài để đảm bảo phản ánh đầy đủ nghĩa vụ nợ của chính quyền địa phương.

- Kịp thời gửi Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ các vướng mắc làm ảnh hưởng công tác hạch toán nhận nợ chính quyền địa phương, kiểm soát chi và ghi thu, ghi chi vào ngân sách Nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn Chính phủ vay nước ngoài.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.

Tin mới

Lê Văn Phi được di lý từ Lào về giao cho Công an Việt Nam để điều tra một số hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: HSVA.

Trùm giang hồ khét tiếng Phi ‘đen’ là ai?

(Baonghean.vn) - Sinh ra từ một làng quê xứ Nghệ, Lê Văn Phi, hay còn được biết đến với biệt danh Phi “đen” sớm nổi danh, có số má ở các tỉnh phía Nam. Phi “đen” sớm nằm trong tầm ngắm của các trinh sát bởi được xác định là người đứng đầu một số vụ việc gây mất an ninh trật tự.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/6

(Baonghean.vn) - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng; Nghệ An lần đầu tiên tổ chức Hội thi Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; Thí sinh Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10… là những thông tin nổi bật.
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng

(Baonghean.vn) - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính; quán triệt và tham mưu chương trình hành động Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An.
Đại biểu đoàn Nghệ An đề nghị luật hóa cụ thể vấn đề tuần hoàn nước để đảm bảo an ninh nguồn nước

Đại biểu đoàn Nghệ An đề nghị luật hóa cụ thể vấn đề tuần hoàn nước để đảm bảo an ninh nguồn nước

(Baonghean.vn) - Chiều 5/6, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đoàn ĐBQH Nghệ An thảo luận tại Tổ 3 cùng đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Kạn và Bạc Liêu.
Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện

Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 quy định các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, một trong những hạn chế được chỉ ra là tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện.