Nghị quyết về phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc

Nguyên Nguyên 06/07/2021 11:11

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU (ngày 02/7/2021) về việc xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An.

Qua hơn 12 năm thành lập, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Thái Hòa đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Thị xã bước đầu định hình là đô thị trung tâm của vùng Tây Bắc. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, xây dựng.

Thị xã Thái Hòa từng bước phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Ảnh: Sách Nguyễn

Xác định rõ hướng phát triển

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra nhiều nội dung, giải pháp quan trọng để tập trung xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm, có chức năng liên kết, tạo động lực phát triển của vùng Tây Bắc Nghệ An phù hợp với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025 (theo Quyết định số 1447/QĐ-TTg, ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ).

Trên cơ sở đó thị xã Thái Hòa và các cấp, ngành liên quan vận dụng sáng tạo, linh hoạt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng tăng cường đoàn kết, thống nhất, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng thị xã Thái Hòa ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Phấn đấu xây dựng thị xã Thái Hòa trở thành đô thị loại III vào năm 2025, thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030; là trung tâm dịch vụ, thương mại, giáo dục, y tế, đào tạo nghề và nông nghiệp công nghệ cao của vùng Tây Bắc Nghệ An và Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Phát huy tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên và tự giác nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo. Trên cơ sở đó, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, trở thành động lực cho cả vùng Tây Bắc Nghệ An.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một trong những mũi nhọn được xác định ở thị xã Thái Hòa. Ảnh: Nguyên Nguyên

Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống tinh thần của Nhân dân tương xứng với sự phát triển kinh tế. Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí. Chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, đặc biệt là Di tích lịch sử Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu và Khu di chỉ khảo cổ Làng Vạc. Thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chính sách với người có công. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội và môi trường sinh thái bảo đảm cho sự phát triển bền vững của thị xã.

Một số chính sách tạo động lực

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề ra một số cơ chế, chính sách cụ thể đối với công cuộc phát triển của thị xã Thái Hòa: Tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn giai đoạn 2022 - 2025 và đến năm 2030 cho thị xã Thái Hòa để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Hàng năm, ưu tiên hỗ trợ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kiến thiết thị chính, môi trường; bố trí vốn đầu tư công cho một số dự án trọng điểm và triển khai thực hiện các quy hoạch để tạo liên kết vùng, tăng thu ngân sách.

Ưu tiên các chương trình, dự án từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài để đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thị xã.

Định hướng các tập đoàn lớn xây dựng các khu đô thị với đa dạng các loại hình như trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí phục vụ cho hạ tầng an sinh - xã hội của thành phố Thái Hòa tương lai. Ảnh: PV

Hàng năm hỗ trợ xi măng để đầu tư hệ thống giao thông, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và xây dựng đô thị văn minh.

Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho thị xã nhiệm vụ quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực phù hợp với các quy định của pháp luật, tạo môi trường thuận lợi, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư vào địa bàn thị xã./.

Nghị quyết về phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO