#người đẹp

211 kết quả

Bị cáo Lê Hoàng Long đang nghe tuyên án.

'Tú ông' môi giới mại dâm với giá hàng chục ngàn USD

Làm quản lý của một số nghệ sĩ Việt Nam và đại diện, quản lý cho một vài nghệ sĩ Hàn Quốc khi những người này hoạt động tại Việt Nam, từ vị trí công việc này, Lê Hoàng Long đã dắt mối gái mại dâm là những người có tiếng tăm trong showbiz cho các đại gia với giá lên tới hàng chục ngàn USD.