Người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục bố trí công tác do giảm chức danh được hỗ trợ gì?

(Baonghean.vn) - Ngoài chế độ, chính sách được hưởng theo quy định của pháp luật hiện hành, đối tượng này được đề xuất nhận hỗ trợ mỗi năm công tác bằng 1 tháng phụ cấp hiện hưởng, hỗ trợ không quá 15 tháng.
Sáng 28/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục họp thẩm tra một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII. Ông Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, Trưởng ban Pháp chế chủ trì cuộc họp. Tham dự có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện các ban HĐND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thu Giang

Mỗi năm chi trả hơn 680 tỷ đồng cho người làm việc không chuyên trách

Các đại biểu đã dành thời gian để thảo luận, góp ý dự thảo Nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hiện nay, theo Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Nghệ An, số người hoạt động không chuyên trách ở mỗi xã, phường, thị trấn không quá 21 người; gồm 17 chức danh, chia thành 4 nhóm với mức phụ cấp cao nhất là bằng 1,1 mức lương cơ sở và thấp nhất là bằng 0,6 mức lương cơ sở.

Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 9.608 người. Số tiền chi trả 1 tháng cho những người làm việc không chuyên trách cấp xã thời điểm hiện tại là hơn 15,760 tỷ đồng; 1 năm là hơn 189,1 tỷ đồng.

Số người hoạt động không chuyên trách ở mỗi khối, xóm, bản không quá 5 người, gồm 7 chức danh, chia làm 5 nhóm với mức phụ cấp cao nhất là bằng 1,0 mức lương cơ sở và thấp nhất là bằng 0,35 mức lương cơ sở.

Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở xóm, khối, bản là 15.924 người. Số tiền chi trả cho những người làm việc không chuyên trách cấp xóm thời điểm hiện tại 1 tháng là 20,333 tỷ đồng; 1 năm là gần 244 tỷ đồng.

Ngoài đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở xóm, khối, bản còn có một số người hoạt động được hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết 151/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh, gồm: trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, chi hội trưởng hội người cao tuổi ở xóm, khối, bản, hỗ trợ hàng tháng mức thấp nhất là bằng 0,22 mức lương cơ sở; cao nhất là bằng 0,3 mức lương cơ sở. Tổng số người là 23.322 người. Tổng số tiền chi trả 1 tháng là 9,449 tỷ đồng; 1 năm là hơn 113,4 tỷ đồng.

Hỗ trợ người không tiếp tục bố trí công tác do giảm chức danh

Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa xã Diễn Xuân, Diễn Châu. Ảnh tư liệu: Thu Giang

Tuy nhiên, để phù hợp quy định mới của Chính phủ và thực tiễn của tỉnh, UBND tỉnh đã dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết 151/2014/NQ-HĐND.

Theo đó, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được đề nghị điều chỉnh, cụ thể: xã, phường, thị trấn loại 1 tối đa 12 người, loại 2 tối đa 11 người và loại 3 tối đa 10 người.

Dự thảo cũng cụ thể quy định mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, khối, bản; mức phụ cấp đối với thôn đội trưởng; công an viên kiêm xóm phó; tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố (kiêm khối phó); tổ viên tổ bảo vệ dân phố; y tế xóm bản.

Chi tiết số lượng, chức danh, mức phụ cấp không chuyên trách ở xã, xóm được UBND tỉnh thông qua

Chi tiết số lượng, chức danh, mức phụ cấp không chuyên trách ở xã, xóm được UBND tỉnh thông qua

(Baonghean.vn) - Thực hiện chủ trương sáp nhập khối, xóm, bản, Sở Nội vụ Nghệ An trình UBND tỉnh dự thảo “Nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh".

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề xuất mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản. Xóm, bản có từ 350 hộ dân trở lên; xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được hỗ trợ 25 triệu đồng/năm; các xóm, khối, bản còn lại là 23 triệu đồng/năm.

Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục bố trí công tác do giảm chức danh khi thực hiện Nghị quyết mới cũng được quan tâm đề cập.

Cụ thể, các chức danh người hoạt động không chuyên trách quy định tại Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND gồm: Nội vụ, thi đua, khen thưởng, tôn giáo, dân tộc; Văn phòng đảng ủy; Quản lý nhà văn hóa - Đài truyền thanh; Bảo vệ thực vật (hoặc đô thị, giao thông, xây dựng đối với phường, thị trấn); Thú y nghỉ việc do giảm chức danh quy định tại dự thảo Nghị quyết ngoài chế độ, chính sách được hưởng theo quy định của pháp luật hiện hành, được hỗ trợ mỗi năm công tác bằng 1 tháng phụ cấp hiện hưởng (hỗ trợ tối đa không quá 15 tháng và thời gian công tác để tính hỗ trợ là thời gian liên tục, không ngắt quãng).

Mức hỗ trợ này tương đương với mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 11/11/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2021.

Dự kiến kinh phí để thực hiện theo dự thảo Nghị quyết sắp trình HĐND tỉnh là hơn 604,1 tỷ đồng/năm; kinh phí tối đa thực hiện chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục công tác do giảm chức danh khi thực hiện Nghị quyết là hơn 46,1 tỷ đồng.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng kết luận cuộc họp. Ảnh: Thu Giang
Kết luận nội dung này, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng thống nhất với tên gọi của dự thảo Nghị quyết, đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo cần gom các đối tượng theo nhóm để dễ theo dõi.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản đồng ý với mức phụ cấp UBND tỉnh trình, song đề nghị điều chỉnh theo hướng phụ cấp cho bí thư chi bộ và khối, xóm trưởng ngang nhau, cao hơn phụ cấp dành cho trưởng ban công tác Mặt trận ở khối, xóm, bản, để phù hợp với thực tiễn công việc ở cơ sở.
Cũng nhất trí với mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục bố trí công tác do giảm chức danh, song Ban Pháp chế lưu ý, cần chú ý không để xảy ra trường hợp trùng với Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND, tức không để 1 đối tượng hưởng 2 lần hỗ trợ. 
Sở Nội vụ và Ban Pháp chế HĐND tỉnh cần tiếp tục phối hợp để chỉnh sửa nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến về các báo cáo: Kết quả công tác kiểm sát năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh; kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.