#nơi cư trú

8 kết quả

đ

Quy định mới về đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú

(Baonghean.vn) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 213-QĐ/TW (ngày 2/1/2020) về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú. Quy định này thay thế Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII.
Thường trú nhiều nơi, xác nhận tình trạng hôn nhân như thế nào?

Thường trú nhiều nơi, xác nhận tình trạng hôn nhân như thế nào?

(Baonghean.vn) - Theo trình bày của chị Phạm Thị Th. (huyện Diễn Châu): Chị Phạm Thị Th. năm nay 25 tuổi, khi đi đăng ký kết hôn thì cán bộ tư pháp yêu cầu có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại UBND cấp xã nơi chị đăng ký thường trú. Tuy nhiên, chị T mới chuyển về ở cách đây 3 năm nên thời gian trước đó, UBND xã không xác nhân cho chị.