#nông dân Nghệ An

36 kết quả

Tranh thủ trời nắng, nông dân Nghệ An khôi phục sản xuất sau lũ

Tranh thủ trời nắng, nông dân Nghệ An khôi phục sản xuất sau lũ

(Baonghean.vn) - Nắng to sau những ngày mưa lớn khiến nhiều diện tích cây trồng vụ Đông héo rũ, úa lầy sau những ngày ngập trong nước lũ. Tranh thủ nắng ráo, nông dân ra đồng chăm sóc cây trồng ở các diện tích ngập nhẹ và làm đất, phơi ải để gieo lứa mới đối với những diện tích không thể cứu vãn…

Tích cực quảng bá nông sản trên nền tảng số và mạng xã hội

Tích cực quảng bá nông sản trên nền tảng số và mạng xã hội

(Baonghean.vn) - Vận động nông dân đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất kinh doanh, tăng cường liên kết, hợp tác sản xuất; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá nông sản trên nền tảng số và mạng xã hội được xác định là một trong những nội dung trọng tâm công tác của Hội Nông dân 6 tháng cuối năm.

Phát huy vai trò hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Nâng cao vai trò của tổ chức hội trong việc tạo môi trường giúp nông dân phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; Xây dựng các mô hình kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động trung gian liên kết nông dân, doanh nghiệp xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi; Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới... là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2022.
Nông dân Nghệ An đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ

Nông dân Nghệ An đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ

(Baonghean.vn) - Gần 1.600 câu hỏi của nông dân cả nước gửi đến người đứng đầu Chính phủ. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đối thoại với nông dân các nội dung: Nhóm giải pháp nhằm khôi phục sản xuất nông nghiệp sau dịch COVID-19, nhất là tình hình giá cả vật tư nông nghiệp đầu vào tăng cao; Vấn đề đất đai và cơ chế để nông dân, hợp tác xã được giao đất lâu dài, ổn định sản xuất...