#phát hành

22 kết quả

Nghĩa tình trang báo về với bản làng

Nghĩa tình trang báo về với bản làng

(Baonghean.vn) -  Ngoài việc chuyển tải thông tin kịp thời, phản ánh sinh động đời sống văn hóa - xã hội, phổ biến kỹ thuật, phát triển sản xuất, chăm sóc sức khỏe nhân dân... Báo Nghệ An còn kịp thời chuyển tải ý kiến, nguyện vọng của đồng bào, thực sự là cầu nối thông tin hữu hiệu giữa dân với các cấp chính quyền...
Áp dụng cách làm hay từ báo đảng

Áp dụng cách làm hay từ báo đảng

(Baonghean) - Tổng kết công tác phát hành và sử dụng báo Đảng năm 2015, huyện Anh Sơn có 3 đơn vị được Tổng biên tập Báo Nghệ An khen thưởng về thành tích xuất sắc. Để có được kết quả đó, Anh Sơn đã triển khai nhiều cách làm hiệu quả.
Phát hành và sử dụng báo Đảng: Kinh nghiệm từ Yên Thành

Phát hành và sử dụng báo Đảng: Kinh nghiệm từ Yên Thành

(Baonghean) - Sau khi bài báo “Nhiều chi bộ trắng báo Đảng”, phản ánh Yên Thành còn nhiều chi bộ không có báo Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra về thực hiện mua, đọc và sử dụng báo Đảng, đồng thời ban hành Nghị quyết 04 “Đẩy mạnh công tác tư tưởng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các tổ chức cơ sở đảng”. Hiện nay, Yên Thành đã thực hiện tốt công tác phát hành và nhân rộng được nhiều mô hình đọc và sử dụng báo Đảng.