#phát triển đảng

31 kết quả

Nhận diện khó khăn trong phát triển đảng viên ở Nghệ An

Nhận diện khó khăn trong phát triển đảng viên ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Theo Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm giai đoạn 2020 - 2025 phải đạt từ 3 - 4%/tổng số đảng viên. Đây là một trong những nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự trăn trở của cấp ủy các cấp.
NGHỆ AN - DẤU ẤN NHIỆM KỲ

Nghệ An - dấu ấn nhiệm kỳ

(Baonghean.vn) - Nhìn lại 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã phát huy cao nhất nội lực, tranh thủ tốt về ngoại lực, bằng các giải pháp quyết liệt mang tính đột phá, thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo bước chuyển tích cực về mọi mặt.
Làm tốt công tác Tuyên giáo, sẵn sàng cho đại hội Đảng các cấp

Làm tốt công tác tuyên giáo, sẵn sàng cho Đại hội Đảng các cấp

(Baonghean) - Trong 89 năm qua, công tác tuyên giáo là một bộ phận hết sức quan trọng, góp phần xây dựng và phát triển Đảng. Đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh hiện nay, ngành Tuyên giáo Nghệ An đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, thể hiện vai trò “đi trước, mở đường”. Trong đó, giai đoạn hiện nay, ngành Tuyên giáo đang tập trung các giải pháp nhằm góp phần đánh giá sát đúng kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp trong nhiệm kỳ mới.
Đổi mới công tác phát triển Đảng vùng đặc thù

Đổi mới công tác phát triển Đảng vùng đặc thù

(Baonghean) - Đề án số 01-ĐA/TU ngày 10/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 - 2020” là một trong những chủ trương nhằm xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Thực hiện đề án này, huyện Nghi Lộc đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, được Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao.
Phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước: Tập trung tháo gỡ các nút thắt

Phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước: Tập trung tháo gỡ các nút thắt

(Baonghean) - Những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai Đề án phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DNCVĐTNN) theo Đề án 5155 đòi hỏi cấp ủy các cấp phải chủ động vào cuộc quyết liệt hơn để tìm ra “chìa khóa” tháo gỡ các nút thắt. Qua đó, tạo bước đột phá cho công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp.
Phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước: Thiếu chỉ đạo quyết liệt từ cấp ủy cơ sở

Phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước: Thiếu chỉ đạo quyết liệt từ cấp ủy cơ sở

(Baonghean) - Dù có nhiều nỗ lực nhưng sau hơn 3 năm thực hiện Đề án phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DNCVĐTNN) theo Quyết định số 5155-QĐ/TU, số lượng đảng viên mới kết nạp, số tổ chức đảng được thành lập trong các doanh nghiệp còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu đặt ra. Nguyên nhân có một phần từ sự chỉ đạo chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt của cấp ủy cơ sở.
Nhiều doanh nghiệp tư nhân ở Nghệ An kết nạp thêm đảng viên mới

Nhiều doanh nghiệp tư nhân ở Nghệ An kết nạp thêm đảng viên mới

(Baonghean) - Ngày 8/2/2014, Tỉnh ủy Nghệ An có Quyết định số 5155-QĐ/TU ban hành Đề án phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (từ đây gọi chung là doanh nghiệp ngoài nhà nước). Sau hơn 3 năm triển khai, đề án đã tạo được những chuyển biến nhất định ở một số địa phương.
Còn khoảng trống trong công tác 'xóa trắng'

Kỳ 2: Tìm giải pháp hiệu quả cho vùng cao

(Baonghean) - Công tác phát triển Đảng ở vùng cao Nghệ An đang đặt ra một băn khoăn: Nhiều năm qua Đảng, Nhà nước luôn chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân khu vực này, từ đó bà con đồng bào các dân tộc có niềm tin vào Đảng, chính quyền; nhưng, cùng đó là tâm lý ỷ lại, trông chờ.
Yên Thành: Thành lập 2 chi bộ, phát triển 5 đảng viên mới trong doanh nghiệp

Yên Thành: Thành lập 2 chi bộ, phát triển 5 đảng viên mới trong doanh nghiệp

(Baonghean) - Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Yên Thành đã quan tâm thực hiện Đề án số 5155 của Tỉnh ủy Nghệ An về phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo bước chuyển biến tích cực…
Khó khăn trong phát triển đảng ở nông thôn

Khó khăn trong phát triển đảng ở nông thôn

(Baonghean) - Lực lượng lao động trẻ thoát ly đông, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trên địa bàn dân cư gặp nhiều khó khăn đang là một trong những nguyên nhân dẫn tới xu hướng “già hóa” đảng viên trong các chi bộ nông thôn hiện nay.
Anh Sơn quan tâm công tác tạo nguồn, kết nạp đảng

Anh Sơn quan tâm công tác tạo nguồn, kết nạp đảng

(Baonghean.vn) - Xác định công tác bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn đảng viên mới cho Đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Huyện đoàn Anh Sơn đã tích cực, chủ động tham mưu và giới thiệu hàng trăm đoàn viên thanh niên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
Phải tạo động lực và đột phá!

Phải tạo động lực và đột phá!

(Baonghean) - Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng đảng. Nhưng đây là nhiệm vụ khó khăn, nhất là ở khu vực nông thôn. Vì thế, để việc phát triển đảng ở nông thôn mạnh cả về số lượng và chất lượng, cần phải có những đột phá, đổi mới mạnh mẽ...
Gỡ khó trong phát triển đảng viên nông thôn

Gỡ khó trong phát triển đảng viên nông thôn

(Baonghean.vn) - Những năm qua, Đảng bộ xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ đảng chăm lo công tác phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, giúp đỡ để những quần chúng ưu tú có điều kiện phấn đấu trở thành đảng viên.