Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Cán bộ, đảng viên cần có nhiều việc làm, công trình nêu gương

(Baonghean.vn) - Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu nêu gương tốt thì tổ chức đảng sẽ tốt; mỗi cán bộ, đảng viên đưa việc nêu gương trở thành tự giác, việc làm thường xuyên, có nhiều việc làm, công trình nêu gương ngày càng nhiều hơn.

Cần có nhiều việc làm, công trình nêu gương

Tại Hội nghị gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh có nhiều ý kiến tham luận tập trung trao đổi xung quanh việc thực hiện các cơ chế, chính sách, điều kiện, môi trường làm việc; mong muốn được cống hiến, ghi nhận, phát triển gắn với công tác tổ chức, cán bộ và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trao đổi những vấn đề các đại biểu quan tâm về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Thành Cường

Liên quan đến công tác xây dựng Đảng, đồng chí Phan Hữu Lộc - Trưởng phòng Nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao đặt câu hỏi với Thường trực Tỉnh ủy: Để công tác xây dựng Đảng thực sự then chốt, Thường trực Tỉnh ủy có chỉ đạo như thế nào với Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh?

Trao đổi nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tham luận, các câu hỏi tại hội nghị, hàm lượng trí tuệ và trách nhiệm rất cao.

Đây là những vấn đề vừa là vấn đề quan trọng, vừa thời sự và vấn đề lâu dài mà tỉnh phải thực hiện. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn khẳng định vấn đề nêu gương rất quan trọng, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu nêu gương tốt thì tổ chức đảng sẽ tốt. Tuy nhiên, việc nêu gương đang còn gặp khó khăn, thử thách.

Điều đó đặt ra cho mỗi cán bộ, đảng viên là phải vượt qua khó khăn, thách thức như thế nào, mỗi sự phấn đấu rèn luyện của cán bộ, đảng viên chúng ta, nêu gương không phải là dễ.

Để thực hiện tốt việc nêu gương, đề nghị tổ chức đảng các cấp tổ chức việc rà soát nêu gương để ngăn ngừa không cho xuất hiện những gương xấu và để nhận diện, ghi nhận gương tốt. Tạo ra môi trường thuận lợi để gương tốt, người tốt ngày càng được nhân rộng hơn.

“Tôi hy vọng rằng, sau hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta đưa việc nêu gương trở thành tự giác, việc làm thường xuyên, có nhiều việc làm, công trình nêu gương ngày càng nhiều hơn”- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nói.

 
Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi nghiệp vụ về quản lý đất đai. Ảnh: Thanh Lê

Liên quan việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận kết quả ban đầu của các Sở, ban, ngành, đoàn thể các cơ quan cấp tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết. Mục đích của Nghị quyết là đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả phục vụ dân tốt hơn. Từ mục đích đó đòi hỏi việc xây dựng, thẩm định, tổ chức thực hiện các đề án tốt hơn.

Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết đòi hỏi phải quyết tâm bởi đây là vấn đề khó, vấn đề mới bởi quá trình phải xử lý chúng ta gặp không ít những vấn đề khó khăn, phức tạp nảy sinh có thể diễn ra như chính sách cán bộ, sắp xếp cán bộ,...

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, công tác phát triển cán bộ nữ là một trong nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược của Đảng. Vì vậy, để làm tốt hơn công tác này thì khâu hết sức quan trọng là đánh giá cán bộ, bởi việc đánh giá quyết định việc tạo nguồn, đưa vào quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí sử dụng. “Đánh giá cán bộ nữ đi vào chiều thực chất nhưng không quá hẹp hòi khắt khe để có chính sách phù hợp hơn.

Xây dựng thương hiệu nguồn nhân lực lao động nghệ An 

Về ý kiến tham luận về nguồn nhân lực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hiện nay chúng ta chọn 3 khâu đột phá đó là: thể chế, hạ tầng, nhân lực.

“Qua nghe tham luận, tôi đặt ra câu hỏi liệu chúng ta có quyết tâm để xây dựng thương hiệu nguồn nhân lực lao động nghệ An hay không? Ngành nào, đơn vị nào, địa phương nào sẽ đăng ký? Chúng ta tập trung xây dựng nguồn nhân lực của Nghệ An. Đây là câu chuyện còn dài và chúng ta phải làm nhiều việc phải làm” - đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh.

Đồng chí Phan Hữu Lộc - Trưởng phòng Nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao đặt câu câu hỏi với Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Cường

Điều đó chúng ta phải lưu ý đó là công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, rà soát lại mạng lưới đào tạo giáo dục; đổi mới, nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo, hợp tác đào tạo; tổ chức tốt hơn như đào tạo có địa chỉ, hợp tác, xã hội hóa trong đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời, chính sách phải thể hiện rõ sử dụng nhân lực nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Trả lời câu hỏi nêu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, nội dung câu hỏi đưa đến là thông điệp xây dựng Đảng là then chốt, đây là vấn đề được nói nhiều nhưng nó thấm được như thế nào trong suy nghĩ và hành động.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhận định: Hiện nay, chúng ta đứng trước thời cơ lớn và thách thức, nguy cơ không nhỏ cho nên chúng ta phải nhận diện rõ, tập trung cho công tác xây dựng Đảng.

"Tôi vui mừng thấy Đảng bộ có nhiều tiến bộ sắc nét trong công tác xây dựng Đảng, tuy nhiên chúng ta mong muốn làm sao công việc xây dựng Đảng ngày càng tốt hơn. Để tốt hơn, tôi mong muốn có sự đóng góp các đồng chí lãnh đạo phòng trong các cơ quan cấp tỉnh, bởi nhiều đồng chí không chỉ là cán bộ lãnh đạo mà nhiều đồng chí còn là Bí thư chi bộ" - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn lưu ý, đối với Đảng bộ các cơ quan tỉnh cần tiến hành công tác Đảng một cách đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt của công tác xây dựng Đảng để chúng ta tiếp tục nâng cao chất lượng hơn, hiệu quả hơn, trong đó tập trung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập trung công tác cán bộ, chăm lo cơ sở nền tảng của Đảng; giữ vững nguyên tắc của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh triển khai hội nghị quán triệt Nghị quyết. Ảnh: Thanh Lê

Điều đó phải được thể hiện từ việc học nghị quyết, chỉ thị của Đảng của cán bộ Khối Các cơ quan tỉnh phải tốt hơn nơi khác, tránh học nghị quyết qua loa, hình thức bởi khi chúng ta có phẩm chất chính trị tốt mới có suy nghĩ và hành động tốt.

Đồng thời, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh cần tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng nói chung, sinh hoạt chi bộ nói riêng; quan tâm phê bình và tự phê bình trong Đảng trên tinh thần xây dựng giúp nhau tiến bộ; cùng đó cần phải chăm lo công tác cán bộ làm công tác Đảng.

Tiếp tục làm tốt, thực hiện tốt định hướng đó là xây dựng tổ chức Đảng mạnh gắn với xây dựng cơ quan mạnh, ngành mạnh.