Phó Bí thư Tỉnh ủy dự kiểm điểm BTV Huyện ủy Đô Lương

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị của BTV Huyện ủy, đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế của huyện Đô Lương trên mọi lĩnh vực.
Sáng 13/12, Huyện ủy Đô Lương tổ chức kiểm điểm tập thể và các cá nhân BTV Huyện ủy, tham dự và chỉ đạo kiểm điểm có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An.

Tại hội nghị, BTV Huyện ủy đã tổ chức kiểm điểm những kết quả đạt được, những tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Đồng thời tổ chức kiểm điểm các cá nhân trong BTV Huyện ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết quả nổi bật của năm 2019, BTV Huyện ủy Đô Lương đã làm tốt công tác tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, ban hành và thực hiện có hiệu quả quy định số 09 - QĐ/HU của BTV Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác đấu tranh với các luận điệu sai trái của thế lực thù địch, nắm bắt dư luận xã hội và xử lý kịp thời thông tin ngay từ cơ sở.

Các đồng chí trong BTV Huyện ủy đã tích cực dự các kỳ sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở. Làm tốt công tác đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ. Kết nạp 206 quần chúng ưu tú vào Đảng. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND; tổ chức và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính. Lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội trong việc vận động nhân dân thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.

Về phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất ước đạt 13.223 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm 2018. Thu hút đầu tư nhiều dự án lớn như: Nhà máy nước sạch tại xã Hòa Sơn, Dự án khu Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống tại Yên Sơn và thị trấn. Thu ngân sách đạt 307,7 tỷ đồng.  Năm 2019 đã huy động được 204 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện đạt 577 tiêu chí nông thôn mới, tăng 35 tiêu chí so với năm 2018. Hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội thu được nhiều kết quả xuất sắc; công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những tồn tại đã được kiểm điểm đó là: Việc ứng dụng dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn hiệu quả chưa cao; trong lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp một số lĩnh vực còn hạn chế; tỷ lệ số người sinh con vi phạm chính sách dân số còn cao...

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị của BTV Huyện ủy, đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế của huyện Đô Lương trên mọi lĩnh vực. BTV Huyện ủy Đô Lương đã tạo sự đoàn kết, thống nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế; quan tâm giải quyết các vướng mắc từ cơ sở./.