#phường

13 kết quả

Những thống kê thú vị về xã, phường lớn nhất - nhỏ nhất ở Nghệ An

Một số thống kê thú vị về phường, xã ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với diện tích 16.492,70 km2, Nghệ An là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước. Đây là thông tin nhiều người biết, nhưng cũng ở Nghệ An, đơn vị phường, xã nào có diện tích lớn nhất - nhỏ nhất thì không phải ai cũng biết.
Chủ tịch UBND TP vinh

Thành phố Vinh: Đề xuất sáp nhập một số phường

(Baonghean.vn) - Đó là một phần nội dung trong dự thảo Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Thành phố Vinh giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo”.