Quỳ Châu: 1.683 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

(Baonghean.vn) - Chiều 27/10, huyện Qùy Châu tổ chức hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2016.

Theo báo cáo, đến năm 2016, huyện Qùy Châu đã có 1.683 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 8 hộ đạt cấp Trung ương, 63 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh. Từ phong trào đã có tác động tích cực trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; Đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn, bảo vệ an ninh địa phương.

UBND huyện khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2016.

Để có kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của các gia đình, sự vận động giúp đỡ từ tổ chức hội, sự quan tâm từ chính quyền địa phương thì các hộ dân còn có sự quan tâm tạo điều kiện vay vốn từ Ngân hàng chính sách, Ngân hàng nông nghiệp. Đến nay, tổng dư nợ Hội nông dân huyện ký nhận ủy thác từ Ngân hàng chính sách là 76 tỷ đồng với trên 3.000 hộ vay. Ngân hàng NN&PTNT đạt tổng dư nợ với trên 43 tỷ đồng với 22 tổ vay vốn.

Tại hội nghị, UBND huyện và Hội nông dân huyện trao khen thưởng 19 cá nhân có thành tích suất sắc trong kinh doanh, sản xuất giỏi giai đoạn 2012-2016./.

Bé Vinh

Đài Qùy Châu