#sản xuất công nghiệp

26 kết quả

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp

(Baonghean.vn) - Công nghiệp được ví là trụ cột và "xương sống", dẫn dắt tăng trưởng kinh tế, được khẳng định tại Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Doanh nghiệp đối mặt nhiều khó khăn do thiếu đơn hàng

Doanh nghiệp đối mặt nhiều khó khăn do thiếu đơn hàng

(Baonghean.vn) - Không nằm ngoài dự báo, sản xuất công nghiệp những tháng đầu năm 2023 của tỉnh sụt giảm khá mạnh do thiếu đơn hàng. Nhiều ngành sản xuất chủ lực, hoạt động xuất khẩu đang cùng lúc đối mặt với khó khăn, phải chật vật duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.
điện

Tăng cường tiết kiệm điện trong doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An đã từng bước thay thế những trang thiết bị cũ, lạc hậu, tiêu tốn điện năng bằng những thiết bị mới, hiện đại, có khả năng tiết kiệm điện...
Nghệ An với thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8-9% năm 2017

Nghệ An với thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8-9% năm 2017

(Baonghean) - Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Nghệ An ước đạt 6,9%. Đây là số liệu độc lập do Tổng cục Thống kê tính toán và công bố. Sự tăng trưởng đó là một tín hiệu đáng mừng, bởi cao hơn cùng kỳ 3 năm gần đây. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2017 là 8 - 9% đang là thách thức không nhỏ.