Sáng 8/11, Nghệ An ghi nhận 25 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 01 ca cộng đồng

Thành Chung

(Baonghean.vn) - Ca nhiễm cộng đồng ở huyện Hưng Nguyên. 24 ca đã được cách ly từ trước (20 ca là F1, 04 ca từ các tỉnh miền Nam về).
Sáng ngày 08/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 07/11 đến 06h00 ngày 08/11), Nghệ An ghi nhận 25 ca dương tính mới với Covid-19 tại 11 địa phương (Quỳ Châu: 08, Quỳ Hợp: 04,  Quỳnh Lưu: 02, Nghi Lộc: 02, Hưng Nguyên: 02, Yên Thành: 02, Quế Phong: 01, Thái Hòa: 01, Thanh Chương: 01, Hoàng Mai: 01, TP Vinh: 01). Trong đó, có 01 ca cộng đồng tại huyện Hưng Nguyên, 24 ca đã được cách ly từ trước (20 ca là F1, 04 ca từ các tỉnh miền Nam về).
Sáng 8/11, Nghệ An ghi nhận 25 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 01 ca cộng đồng ảnh 1
Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.730 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 776, Yên Thành: 262, Quỳnh Lưu: 247, Diễn Châu: 229, Nghi Lộc: 171, Cửa Lò: 165, Con Cuông: 140, Nam Đàn: 101, Hưng Nguyên: 98, Kỳ Sơn: 77, Quế Phong: 77, Đô Lương: 55, Nghĩa Đàn: 50, Tân Kỳ: 49, Tương Dương: 46, Thanh Chương: 42, Anh Sơn: 37, Quỳ Hợp: 36, Hoàng Mai: 31, Quỳ Châu: 25, Thái Hòa: 16... Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.304 BN. Lũy tích số BN tử vong: 20 BN. Số BN hiện đang điều trị: 406 BN. 
* Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1/10 đến nay là 31.628. Phát hiện 447 ca dương tính (443 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính). 
Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau: 
1. BN H.V.H, nam, sinh 1967. Địa chỉ: Xóm 6, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên. Ngày 7/11, BN có triệu chứng sốt, mệt mỏi được Trạm Y tế Hưng Long làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu gửi BV Sản Nhi Nghệ An, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
2. BN V.T.N, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: Xóm Đại Thọ, xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
3. BN N.Đ.N, nam, sinh 1943. Địa chỉ: Xóm 4, xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.C đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
4. BN L.V.T, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Xóm 4, xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.C đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
5. BN T.T.H, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Tân Thành, Tam Hợp, Quỳ Hợp. BN là vợ và là F1 của BN H.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu gửi  CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
6. BN H.T.T.H, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. BN là con và là F1 của BN H.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà và lấy mẫu XN. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu gửi  CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
7. BN H.V. G.B, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. BN là con và là F1 của BN H.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà và lấy mẫu XN. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu gửi  CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
8. BN H.T.P.T, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. BN là con và là F1 của BN H.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà và lấy mẫu XN. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu gửi  CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
9. BN H.M.Q, nam, sinh 2017. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN H.K.O đã được công bố trước đó. Ngày 5/11, BN được cách ly và lấy mẫu cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
10. BN N.M.K, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.H.B đã được công bố trước đó. Ngày 6/11, BN được cách ly và lấy mẫu gửi CDC, tối ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
11. BN L.N.Đ, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. BN là F1 của BN H.Đ.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu gửi BV Ung bướu Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
12. BN N.H.L, nam, sinh 1961. Địa chỉ: Xã Nam Thành, huyện Yên Thành. BN là F1 của BN P.T.V đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
13. BN N.V.T, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Xóm Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là  F1 của BN L.T.D đã được công bố trước đó. Ngày 05/11, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
14. BN N.X.M, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Xóm Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là  F1 của BN N.V.T đã được công bố cùng lúc. Ngày 06/11, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
15. BN L.Đ.H, nam, sinh 1972. Địa chỉ: Xóm Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là  F1 của BN N.V.T đã được công bố cùng lúc. Ngày 06/11, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN gửi  CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
16. BN N.V.P, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là  F1 của BN L.T.D đã được công bố trước đó. Ngày 05/11, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
17. BN N.T.T, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 06/11, BN được cách ly tại nhà và được  lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
18. BN N.X.L, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Xóm Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là  F1 của BN N.V. T đã được công bố cùng lúc. Ngày 06/11, BN được cách ly tại nhà và được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
19. BN L.T.A, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Xóm Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là  F1 của BN H.Đ.T đã được công bố trước đó. Ngày 06/11, BN được cách ly tại nhà và  được  lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
20. BN N.T.H.T, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Xóm Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là  F1 của BN H.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 06/11, BN được cách ly tại nhà và được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
21. BN N.V.B, nam, sinh 1971. Địa chỉ: Phường Quang Phong, T.X Thái Hòa. BN là F1 của BN T.Đ.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu gửi  BV ĐK Quang Khởi, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
22. BN N.T.T.Y, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Xã Viên Thành, huyện Yên Thành.  BN từ tỉnh Bình Dương về đến Yên Thành ngày 7/11. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
23. BN N.D.H, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, T.X Hoàng Mai. BN từ tỉnh Kiên Giang về đến huyện Hoàng Mai ngày 7/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
24. BN L.V.H, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Xã Châu Thôn, huyện Quế Phong. BN đi từ tỉnh Bình Dương về Quế Phong và là F1 của BN L.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
25. BN P.T.L, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Xóm 2, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương. BN từ tỉnh Bình Dương về đến Thanh Chương ngày 31/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

(Baonghean.vn) -  Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc; Đoàn doanh nghiệp Điện tử Đài Loan khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Nghệ An; Dấu ấn sáng tạo, đổi mới tại Đại hội Đoàn các cấp tỉnh Nghệ An; Dừng đôi tàu Bắc - Nam đi qua Nghệ An và nhiều chuyến bay để tránh bão Noru... là những thông tin nổi bật trong ngày 27/9.
Kỳ Sơn sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân do nguy cơ sạt lở đất

Kỳ Sơn sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân do nguy cơ sạt lở đất

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của mưa to liên tục nhiều ngày qua khiến cụm dân cư trên địa bàn huyện Kỳ Sơn xuất hiện nhiều vết rạn nứt, sụt lún mới, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Chính quyền và lực lượng chức năng phải sơ tán khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là trước cơn bão số 4 đang cận kề.
Cần bổ sung quy định liên quan Mặt trận Tổ quốc trong giám sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai

Cần bổ sung quy định liên quan Mặt trận Tổ quốc trong giám sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai

(Baonghean.vn) - Vừa qua, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai sửa đổi; đồng thời tập hợp các ý kiến kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng về việc cần sửa đổi, bổ sung vào Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi các quy định liên quan vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai.
Tăng cường giám sát của Quốc hội trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí

Tăng cường giám sát của Quốc hội trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý cần tăng cường giám sát của Quốc hội trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí theo hướng triển khai các hoạt động giám sát như: Chất vấn, giám sát chuyên đề, giải trình, giám sát văn bản quy phạm pháp luật; giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri.
Văn Sỹ Chi

Dấu ấn đặc biệt của những tài năng bóng đá đất Nghệ

(Baonghean.vn) - Trong bóng đá, có những điều tưởng như ngẫu nhiên, tình cờ nhưng thực ra luôn thuộc về một quy luật tất yếu nào đó. Ví dụ cầu thủ A rất có duyên khi gặp đội bóng B, để rồi liên tục ghi bàn vào lưới đội bóng đó, trong khi với những đội bóng khác thì rất khó khăn. Cũng có câu chuyện lý thú hơn, chẳng hạn lâu nay khi thi đấu quốc tế, cầu thủ gốc Sông Lam Nghệ An (hay cầu thủ gốc Nghệ) thường ghi được những bàn thắng để đời, lưu dấu rõ nét trong sự nghiệp.
Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò như thế nào trong quá trình chuyển đổi số?

Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò như thế nào trong quá trình chuyển đổi số?

(Baonghean.vn) - Trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ cốt lõi trong chuyển đổi số và đang giúp các doanh nghiệp mở rộng quy mô. Theo báo cáo mới nhất của Công ty Nghiên cứu thị trường Research and Markets (Mỹ), trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 52% vào năm 2025, điều này cho thấy sự chấp nhận AI đang diễn ra nhanh chóng trong các doanh nghiệp toàn cầu.
Nghệ An xử lý hàng loạt lái xe lạng lách, đánh võng trên đường

Nghệ An xử lý hàng loạt lái xe lạng lách, đánh võng trên đường

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tình trạng người dân vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn diễn ra khá phổ biến. Đáng nói, không chỉ là những lỗi cơ bản, mà cá biệt còn có xe máy, kể cả ô tô lạng lách, đánh võng, cố tình đi sai làn… Những hành vi đó, không chỉ nguy hiểm cho bản thân, mà gây bức xúc, nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.
Sau 29 năm công tác trong ngành anh đã cứu ít nhất 6 vụ xe mắc kẹt đường tàu. Ảnh: An Quỳnh

Chuyện về người chạy ngược hướng tàu

(Baonghean.vn) - Hàng chục năm gắn bó với cung đường sắt, anh Dương Văn Kiên được mọi người thân tình gọi là “người có duyên” với nguy cơ tai nạn đường sắt. Bản thân anh cũng không nhớ nổi đã bao lần mình phải chạy ngược với hướng tàu để cứu người khỏi “cửa tử”.
Đánh thức tiềm năng phát triển thương mại biên giới

Đánh thức tiềm năng phát triển thương mại biên giới

(Baonghean.vn) - Nghệ An có đường biên giới dài 419,5 km, tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay của nước CHDCND Lào; điều kiện này thuận lợi cho việc thông thương, phát triển kinh tế giữa Nghệ An với các địa phương nước bạn. Hơn thế nữa, đó còn là để kết nối, thông thương hàng hóa không chỉ với Lào mà còn với các nước Thái Lan, Myanmar…
ĐT Thái Lan

Chân sút ghi bàn nhiều thứ 5 thế giới hết lời ca ngợi ĐT Việt Nam; Thái Lan phải dùng tiền thưởng để ‘kích’ cầu thủ tại King’s Cup 2022

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Sunil Chhetri, chân sút ghi bàn nhiều thứ 5 thế giới đánh giá cao sức mạnh của ĐT Việt Nam trước trận gặp Ấn Độ;  Một sự thật khá “bẽ bàng” khi chủ nhà Thái Lan đã phải thừa nhận dùng tiền thưởng nóng để kích tâm lý, động lực cho cầu thủ ở trận đấu cuối King’s Cup 2022. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến một số nội dung quan trọng; Siêu bão Noru đi vào Biển Đông, Nghệ An rốt ráo bảo vệ sản xuất vụ đông và gấp rút thu hoạch thủy sản chạy bão… là những nội dung đáng chú ý được đăng tải trên Baonghean.vn ngày 26/9.