Sẽ xuất bản cuốn sách 'Những dấu ấn của Đảng bộ Nghệ An qua các kỳ đại hội'

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, việc xuất bản cuốn sách về lịch sử Đảng bộ Nghệ An phải đảm bảo tính khoa học, chính xác và có giá trị, sức sống lâu dài.
Sáng 28/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo góp ý vào bản thảo sách “Những dấu ấn của Đảng bộ Nghệ An qua các kỳ đại hội (1930 - 2020)”. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội thảo. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia hội thảo có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện Hội Khoa học - Lịch sử Nghệ An.

Dự thảo sách “Những dấu ấn của Đảng bộ Nghệ An qua các kỳ đại hội (1930 - 2020)” được Ban biên soạn xây dựng gồm 3 phần. Phần 1 là sự ra đời các đảng bộ lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Nghệ An; phần 2 là những dấu ấn của Đảng bộ Nghệ An qua các kỳ đại hội (1930 - 2020)”; phần 3 là kết luận.

Dự thảo sách được xây dựng trên cơ sở kế thừa những tư liệu trong cuốn “Những kỳ Đại hội Đảng bộ Nghệ An (1930 - 1992)” có bổ sung, phát triển, làm rõ thêm bối cảnh tổ chức đại hội, thời gian tổ chức đại hội, vai trò và ý nghĩa lịch sử của đại hội…; đồng thời bổ sung thêm giai đoạn từ 1993 đến nay.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày một số nội dung cần xin ý kiến vào bản thảo cuốn sách. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội thảo, các ý kiến phát biểu đều đồng tình cao với việc xuất bản cuốn sách lịch sử về Đảng bộ tỉnh Nghệ An từ năm 1930 đến năm 2020; đồng thời góp ý nhiều vấn đề. Trước hết là đầu đề cuốn sách, có 3 ý kiến đề xuất.

Một là giữ nguyên tiêu đề “Những dấu ấn của Đảng bộ Nghệ An qua các kỳ đại hội (1930 - 2020)”; tuy nhiên, để giữ được tiêu đề này thì nội hàm trong đó phải chứa đựng và làm nổi bật được dấu ấn của từng kỳ đại hội.

Hai là đổi tiêu đề là “Các kỳ đại hội Đảng bộ Nghệ An” và ba là “Đảng bộ Nghệ An qua các kỳ đại hội”.

Đồng chí Trương Công Anh - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, cần bám các văn kiện đại hội để đánh giá đúng, chính xác các kỳ đai hội. Ảnh: Mai Hoa

Các ý kiến góp ý cũng tập trung đề xuất bổ sung thêm các cứ liệu lịch sử thông qua lựa chọn các sự kiện, nhân vật qua các thời kỳ đại hội đảm bảo chính xác; lựa chọn dấu ấn của từng kỳ đại hội phải có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở các yếu tố về hoàn cảnh lịch sử; nội dung đại hội và ý nghĩa của đại hội một cách khoa học và lịch sử…

Một số ý kiến cũng gợi mở phương pháp và cách tiếp cận thông tin, cứ liệu lịch sử, nhất là chú trọng khai thác Văn kiện Đảng bộ tỉnh qua các kỳ đại hội.

Kết luận tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, việc xuất bản cuốn sách về lịch sử Đảng bộ Nghệ An phải đảm bảo tính khoa học, chính xác và có giá trị, sức sống lâu dài.

Bởi vậy, yêu cầu Ban biên soạn tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia góp ý để tiếp tục nghiên cứu kỹ, đảm bảo khoa học, chính sách trên cơ sở bám chặt lịch sử Đảng bộ tỉnh và văn kiện qua các kỳ đại hội để hoàn thiện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại hội thảo. Ảnh: Mai Hoa

Đối với những nội dung còn có ý kiến khác nhau hoặc khó, chưa tạo được sự thống nhất thì phải cân nhắc kỹ trước khi trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban biên soạn cũng cần chú ý cân đối dung lượng nội dung của mỗi kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội cần phải đảm bảo các phần nội dung về bối cảnh, nội dung, kết quả đại hội, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm kỳ đại hội…