Hương Tràm: “Sống tốt cuộc đời của mình để cống hiến cho khán giả”

Hương Tràm: “Sống tốt cuộc đời của mình để cống hiến cho khán giả”

"Có một số người bị ảnh hưởng bởi những kỳ vọng của người khác và họ bị sống sai đi mà không hề hay biết. Đối với Tràm, sống tốt cuộc đời của mình, hát cho khán giả, đừng đặt mình ở vị trí gì", Hương Tràm chia sẻ khi được hỏi về việc có tự tin khi được gọi là sao hạng A sau những thành công trong âm nhạc năm vừa qua.
Tải thêm tin