Thái Hòa: Thu ngân sách đạt 104 tỷ đồng

(Baonghean.vn) – Một số chỉ tiêu của Thái Hòa đạt cao như thu cấp quyền sử dụng đất 42 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 128% kế hoạch; thuế thu nhập cá nhân ước đạt gần 185% kế hoạch...

UBND thị xã Thái Hòa cho biết, năm 2015, tổng thu ngân sách của Thị xã ước đạt 104 tỷ đồng. Con số này đạt 130,5% kế hoạch tỉnh giao và bằng gần 130% mục tiêu Nghị quyết HĐND Thị xã.

Thu cấp quyền sử dụng đất đóng góp lớn vào nguồn thu của Thị xã Thái Hòa.

Đáng chú ý một số khoản thu hoàn thành ở mức tương đối cao như: thu cấp quyền sử dụng đất 42 tỷ đồng, đạt gần 191% Nghị quyết HĐND; thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 128% kế hoạch; thuế thu nhập cá nhân ước đạt gần 185% kế hoạch; thu cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 282,5% kế hoạch; thuế tài nguyên ước đạt 197,5% kế hoạch. 

Ngược lại, một số khoản thu khả năng không đạt kế hoạch giao như: thuế GTGT ước đạt 92,4% kế hoạch, thu khác ngoài quốc doanh ước đạt 49,7% kế hoạch.

Thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã Thái Hòa tăng trưởng mạnh trong năm 2015.

Tuy nhiên, nguồn thu ngày mới chỉ đáp ứng được khoảng 1/3 nhu cầu của địa phương này. Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm gần 307 tỷ đồng.

Năm 2016, Thị xã Thái Hòa đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn do thị xã quản lý hơn 112 tỷ đồng, trong đó, thu cấp quyền sử dụng đất: 47 tỷ đồng.

Thành Duy