Thanh lý hợp đồng đặt quầy thuốc tại Bệnh viện ĐK Đô Lương là đúng quy định pháp luật

(Baonghean.vn) - Hợp đồng giữa ký kết giữa Bệnh viện Đa khoa (viết tắt là ĐK) huyện Đô Lương và Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương có thời hạn là 10 năm, tuy nhiên, tại thời điểm ký hợp đồng, Giám đốc Đa khoa huyện Đô Lương chưa xin ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Đề nghị thanh lý hợp đồng đặt quầy thuốc

Ngày 01/01/2015, Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương  (đại diện là ông Lê Đình Nam - Giám đốc bệnh viện) và Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương thuộc Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (đại diện là ông Nguyễn Trọng Lương - Giám đốc chi nhánh) ký kết hợp đồng dân sự mở quầy thuốc chữa bệnh phục vụ bệnh nhân.

Hai bên thống nhất các nội dung: Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương đồng ý cho Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương đặt vị trí quầy thuốc trong khuôn viên bệnh viện tại phòng số 1 và ½ diện tích phòng số 2 về phía Tây của khu nhà A để mở quầy thuốc vật tư y tế phục vụ cho bệnh nhân ngoại trú, nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương… Thời gian hợp đồng là 10 năm (kể từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2025). Phí hợp đồng là 6 triệu đồng/năm.

Hợp đồng giữa Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương và Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Chung
Hợp đồng giữa Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương và Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Chung

Sau khi hợp đồng ký kết, Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương đã đặt quầy thuốc (còn gọi là nhà thuốc số 51) tại Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương và hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến tháng 3/2022.

Ngày 21/6/2017, Quốc hội ban hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Ngày 26/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực ngày 01/01/2018.

Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định 151 quy định rõ các trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được cho thuê tài sản công, theo đó: Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Việc cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo hình thức đấu giá áp dụng đối với gói cho thuê tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Thực hiện theo quy định của Luật và Nghị định, Bệnh viện đã xây dựng Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương và được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án tại Quyết định số 3974/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 cho phép Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương cho thuê mặt bằng nhà thuốc, địa điểm mặt tiền khuôn viên bệnh viện, diện tích 23,5m2 theo hình thức đấu giá.

Nhà thuốc số 51 của Chi nhánh Dược phẩm Đô Lương đặt tại Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Chung
Nhà thuốc số 51 của Chi nhánh Dược phẩm Đô Lương đặt tại Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Chung

Theo ông Lê Đức Hải, Giám đốc Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương (thay cho ông Lê Đình Nam nghỉ hưu): Xác định hợp đồng này không đúng quy định pháp lý nên Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương đã thông báo cho Chi nhánh Dược phẩm Đô Lương thanh lý hợp đồng để thực hiện đấu thầu nhà thuốc theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định 151/2017/NĐ-CP về quản lý, sử dụng tài sản công Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương đã tiến hành hiệp thương nhiều lần và yêu cầu Chi nhánh Dược Đô Lương thỏa thuận thanh lý hợp đồng nhưng phía chi nhánh Dược Đô Lương không hợp tác và cho rằng Hợp đồng nhà thuốc của họ vẫn còn hiệu lực.

Còn theo ông Nguyễn Trọng Lương, Giám đốc Chi nhánh Dược Đô Lương: Việc Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương thực hiện đề án mới về nội dung đấu thầu sử dụng tài sản công trong đó có nội dung thanh lý nhà thuốc và đấu thầu lại nhà thuốc bệnh viện là chưa phù hợp. Trong khi đó hợp đồng của Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương với bệnh viện về việc mở nhà thuốc trong khuôn viên bệnh viện đang còn hiệu lực đến ngày 31/12/2025 và đúng luật. Đề nghị bệnh viện tạo điều kiện cho Chi nhánh Dược phẩm Đô Lương thực hiện hết hợp đồng.

Xác định thẩm quyền cho thuê tài sản công

Để có cơ sở giải quyết, ngày 21/6/2021, Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương có văn bản số 153 gửi đề nghị Sở Y tế và Sở Tài chính Nghệ An xem xét hướng dẫn giải quyết vướng mắc. Ngày 02/7/ 2021, Sở Tài chính Nghệ An có Công văn số 2411 phúc đáp văn bản số 153 của Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương. Sở Tài chính Nghệ An đã nêu các quy định của pháp luật về việc cho thuê tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập và việc xử lý trong trường hợp cho thuê không đúng quy định.

a

Liên quan đến vụ việc, tháng 10/2021, do sự cấp thiết thực hiện Nghị định 151/2017/NĐ-CP về quản lý sử dụng tài sản công, Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương đã tiến hành xây dựng nhà thuốc mới theo quy hoạch l/500 ở vị trí mới và đấu giá theo đúng quy trình. Bệnh viện đã có thông báo cho Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương để tham gia đấu giá, tuy nhiên Chi nhánh Dược không tham gia. Hiện nay, đơn vị trúng thầu nhà thuốc mới chưa thể khai trương bởi theo Đề án Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương chỉ có 01 nhà thuốc. Ảnh: Thành Chung

Theo Khoản 2, Điều 11, Luật Quản lý Tài sản Nhà nước năm 2008 quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh và Điều 43, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định thẩm quyền quyết định cho thuê tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính: Trường hợp sử dụng tài sản công là các tài sản gắn liền với đất hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp để cho thuê tại thời điểm trước ngày 01/01/2018 phải được sự cho phép của UBND cấp tỉnh.

Khoản 4 và 5, Điều 136, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định việc xử lý các Hợp đồng liên doanh, liên kết, cho thuê tài sản trước ngày 01/01/2018 như sau: Đối với hợp đồng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã ký trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng đã ký. Đối với Hợp đồng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã ký trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chấm dứt hợp đồng để quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số này

Sở Tài chính Nghệ An nêu ý kiến: Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương chịu trách nhiệm rà soát Hợp đồng cho thuê tài sản với các căn cứ pháp lý nêu trên để quyết định chấm dứt hay tiếp tục thực hiện. Trường hợp nếu việc cho thuê tài sản khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Bệnh viện phải tự chấm dứt Hợp đồng để quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và nội dung Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê đã được phê duyệt.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Tài chính Nghệ An, Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương đã thực hiện rà soát và ngày 07/01/2022 có thông báo số 03/TB-BVĐL về việc thanh lý hợp đồng thuê tài sản gửi Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương.

Sau khi nhận được thông báo, ngày 20/01/2022, Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương có thư phản hồi gửi Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương tiếp tục đề nghị để cho nhà thuốc số 51 hoạt động đến hết thời gian hợp đồng

Chấm dứt hợp đồng là đúng quy định

Sở Y tế Nghệ An làm việc cùng huyện Đô Lương, cùng làm rõ vụ việc cho thuê vị trí đặt quầy thuốc tại Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Chung
Sở Y tế Nghệ An làm việc cùng huyện Đô Lương, cùng làm rõ vụ việc cho thuê vị trí đặt quầy thuốc tại Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Chung

Khi việc thanh lý hợp đồng chưa được giải quyết hoàn tất thì trên một số phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội có đăng tải một số bài viết chưa đúng với bản chất sự việc, gây sự hiểu nhầm cho người dân… Ngày 15/4/2022, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức họp giải quyết vướng mắc liên quan đến việc Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương đặt quầy thuốc trong khuôn viên Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương với sự tham gia của lãnh đạo Sở Y tế và các phòng ban của sở, đại diện Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương, đại diện Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương, Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An.

Ngày 29/3/2022, Sở Y tế Nghệ An có quyết định số 442/QĐ-SYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) số 870/17/GPP cấp ngày 08/10/2021 và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 01847-16/NA-ĐKKDD cấp ngày 08/10/2021 của Nhà thuốc số 51, Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương. Lý do thu hồi: Ông Lê Anh Quang (chủ nhà thuốc) đã nộp lại Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, xin thôi không kinh doanh nhà thuốc nói trên.

Tại cuộc họp, ông Lê Đức Hải - Giám đốc Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương không đồng ý để Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương tiếp tục đặt nhà thuốc trong khuôn viên bệnh viện với lý do: Hợp đồng về việc mở quầy thuốc chữa bệnh phục vụ bệnh nhân đã ký ngày 01/01/2015 giữa Giám đốc Bệnh viên ĐK huyện Đô Lương và Giám đốc Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương là hợp đồng chưa đúng quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết vì: Hợp đồng không có số; Hợp đồng ký ngày 01/01/2015 là vào ngày nghỉ Tết Dương lịch và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Cụ thể, tại thời điểm ký kết, Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương chưa xin ý kiến đồng ý từ cấp có thẩm quyền là UBND Đô Lương (năm 2015, Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện trực thuộc UBND huyện Đô Lương quản lý, điều hành ngân sách và tài sản công). Do vậy, tại Khoản 5, Điều 136 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chấm dứt Hợp đồng để quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

Ông Nguyễn Trọng Lương, Giám đốc Chi nhánh Dược Đô Lương bày tỏ mong muốn được thực hiện hết hợp đồng. Ảnh: Thành Chung
Ông Nguyễn Trọng Lương - Giám đốc Chi nhánh Dược  phẩm Đô Lương bày tỏ mong muốn được thực hiện hết hợp đồng. Ảnh: Thành Chung
Sau khi nghe báo cáo của Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương và ý kiến của các thành viên dự họp, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã kết luận rõ: Việc Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương ký kết hợp đồng với Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương đặt quầy thuốc trong khuôn viên bệnh viện chưa được cấp có thẩm quyền là UBND huyện Đô Lương cho phép. Do đó, Hợp đồng về việc mở quầy thuốc phục vụ bệnh nhân đã ký ngày 01/01/2015 giữa Giám đốc Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương và Giám đốc Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương là chưa đúng quy định. Đề nghị Giám đốc Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương làm thủ tục chấm dứt Hợp đồng theo quy định pháp luật và báo cáo Sở Y tế trước ngày 25/4/2022. Giao Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương sớm triển khai Nhà thuốc bệnh viện để cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, phục vụ bệnh nhân điều trị nội, ngoại trú.

Sau cuộc họp cùng Sở Y tế, ngày 16/4/2022, Chi nhánh Dược phẩm Đô Lương có Công văn số 06 gửi Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương. Công văn cho rằng hợp đồng ký ngày 01/01/2015 phù hợp với các quy định pháp luật; đề nghị tạo điều kiện để duy trì Nhà thuốc số 51 cho đến khi hết hợp đồng, có thể tại vị trí cũ hoặc xây mới trong khuôn viên Bệnh viện. Về giá thuê có thể đàm phán lại bằng phụ lục, trên nguyên tắc phù hợp với cơ chế thị trường, hiệu quả trong việc sử dụng tài sản công...

Tin mới

'Trùm' ma tuý dùng dao chống trả lực lượng vây bắt

'Trùm' ma tuý dùng dao chống trả lực lượng vây bắt

(Baonghean.vn) - Trong số 07 đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu khởi tố về tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, Vi Xuân Thành (SN 1996) trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn là đối tượng cầm đầu, dùng dao chống trả quyết liệt khi bị lực lượng Công an bắt giữ.
Bệnh viện ĐKTP Vinh

Hàng nghìn người mắc bệnh lý sỏi tiết niệu được can thiệp ít xâm lấn mỗi năm tại Bệnh viện ĐKTP Vinh

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Bệnh viện ĐKTP Vinh là đơn vị tiên phong ứng dụng hiệu quả nhiều phương pháp can thiệp ít xâm lấn, với nhiều ưu điểm vượt trội; đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý sỏi đường tiết niệu, mang lại lợi ích tối đa cho người bệnh.
Đoàn ĐBQH Nghệ An thảo luận tại Tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Đoàn ĐBQH Nghệ An thảo luận tại Tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

(Baonghean.vn) - Sáng 9/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sau khi nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra Luật Đất đai (sửa đổi) tại Hội trường, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ. Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại Tổ 3 với đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Kạn, Bạc Liêu.
Cần làm rõ việc cấp phép khai thác mỏ cát, sỏi trên đất nông nghiệp ở Nghĩa Đàn

Cần làm rõ việc cấp phép khai thác mỏ cát, sỏi trên đất nông nghiệp ở Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, người dân xóm Tân Phú, xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn) đã đồng loạt kéo nhau ra khu vực mỏ cát, sỏi của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Việt Hung để ngăn cản hoạt động khai thác vì cho rằng chưa hoàn thành việc đền bù đất sản xuất và gây sạt lở bờ sông...
Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An

Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 09/6, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng về xây dựng Đề án bổ sung, sửa đổi Quy định 04-QĐi/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy.
Phấn đấu xây dựng Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh

Phấn đấu xây dựng Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh

(Baonghean.vn) - Với điều kiện địa lý, thiên nhiên hùng vĩ và kỳ thú, đất Anh Sơn sớm đi vào thi phú của tiền nhân với những áng văn trác tuyệt; đây cũng là vùng “địa linh” dày dặn truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng, góp một dấu son vào pho sử vàng đấu tranh dựng nước và giữ nước.