#thị trường tiêu thụ

4 kết quả

Nông nghiệp còn ít lưu tâm đến thị trường tiêu thụ

Nông nghiệp còn ít lưu tâm đến thị trường tiêu thụ

Ý kiến chuyên gia cho rằng các cơ quan quản lý đang thiên về mục tiêu thúc đẩy sản xuất, tăng nguồn cung, trong khi ít lưu tâm đến thị trường tiêu thụ nông sản và đây là nguyên nhân chính dẫn tới những cuộc khủng hoảng thừa thịt lợn, dưa hấu…