Thị xã Thái Hòa sẽ cưỡng chế thu hồi đất phục vụ xây dựng đường nhánh nối vào đường Hồ Chí Minh

Nguyên Nguyên - Trần Tuấn

(Baonghean.vn) - UBND thị xã Thái Hòa vừa ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất phục vụ xây dựng công trình đấu nối đường nhánh từ trạm dừng nghỉ Đông Hiếu vào đường Hồ Chí Minh đối với 2 hộ dân đang sử dụng đất giao khoán trồng cây lâu năm tại xã Đông Hiếu.

Cụ thể, ngày 09/9/2021 UBND thị xã Thái Hòa đã ban hành Quyết định số 2013/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với Nông trường Đông Hiếu, hộ gia đình ông Võ Văn Điều, bà Nguyễn Thị Tân là hộ gia đình đang sử dụng đất nhận giao khoán tại các thửa 29, 30, 37,38 và 40 (tổng diện tích 5.436,5m2) của Nông trường Đông Hiếu. Thời gian thực hiện sáng ngày 21/9/2021.

Ngày 09/9/2021, UBND thị xã Thái Hòa cũng ban hành Quyết định số 2014/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với Nông trường Đông Hiếu, hộ gia đình ông Võ Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Bình là hộ gia đình đang sử dụng đất nhận giao khoán tại thửa 39 (diện tích 1.333,3m2) của Nông trường Đông Hiếu. Thời gian thực hiện sáng ngày 21/9/2021.

Việc thu hồi đất 2 hộ dân để thực hiện giai đoạn 2 xây dựng công trình đấu nối đường nhánh từ trạm dừng nghỉ Đông Hiếu vào đường Hồ Chí Minh theo hướng sử dụng chung điểm đấu nối đường dân sinh có sẵn trên đường Hồ Chí Minh tại Km 650+120 (P), tỉnh Nghệ An.

Khu vực đất phía trước (vùng cỏ, cây) thuộc diện thu hồi để xây đường đấu nối vào đường Hồ Chí Minh, nhưng 2 hộ dân ở xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu (TX Thái Hòa) chưa chấp nhận bàn giao mặt bằng. Ảnh Nguyên Nguyên
Khu vực đất phía trước (vùng cỏ, cây) thuộc diện thu hồi để xây đường đấu nối vào đường Hồ Chí Minh, nhưng 2 hộ dân ở xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu (TX. Thái Hòa) chưa chấp nhận bàn giao mặt bằng. Ảnh: Nguyên Nguyên

Những thửa đất trên thuộc Nông trường Đông Hiếu quản lý, giao cho các hộ trồng cây lâu năm. Chính vì vậy, theo các quy định của pháp luật, 2 hộ dân nêu trên chỉ được bồi thường về cây trồng, hỗ trợ di dời, chứ không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 về việc thu hồi đất tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa; Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 22/6/2021; Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 về việc phê duyệt phương án hỗ trợ công trình đấu nối đường nhánh từ trạm dừng nghỉ Đông Hiếu vào đường Hồ Chí Minh theo hướng sử dụng chung điểm đấu nối đường dân sinh có sẵn trên đường Hồ Chí Minh tại Km 650+120(P) tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, tổng tiền hỗ trợ đối với hộ ông Võ Văn Điều, bà Nguyễn Thị Tân đang sử dụng đất trồng cây lâu năm tại các thửa 29, 30, 37,38 và 40 của Nông trường Đông Hiếu (tổng diện tích 5.436,5m2), được nhận theo Quyết định là: 1.262.665.900 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn chín trăm đồng).

Còn với hộ ông Võ Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Bình đang sử dụng đất trồng cây lâu năm tại thửa 39 của Nông trường Đông Hiếu (diện tích 1.333,3m2), được nhận tổng tiền hỗ trợ theo Quyết định là: 615.637.400 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm mười lăm triệu sáu trăm ba mươi bảy nghìn bốn trăm đồng).

Liên quan đến việc thu hồi đất, UBND thị xã Thái Hòa đã tiến hành các bước theo đúng luật định, tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền các hộ dân chấp hành các quy định pháp luật. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, UBND thị xã Thái Hòa ban hành Thông báo số 217/TB-UBND thu hồi 6 thửa đất thuộc Nông trường Đông Hiếu quản lý, giao khoán cho các hộ trồng cây lâu năm với diện tích 6.769,8 m2 (gồm các thửa 29, 30, 37, 38, 39 và 40) ở xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu.

UBND thị xã Thái Hòa cũng chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư và Giải phóng mặt bằng (BTHTTĐC và GPMB) phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Đông Hiếu tổ chức tuyên truyền phổ biến về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng đến tận các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Cùng đó, xây dựng phương án chi tiết, tiến hành công khai, niêm yết công khai tại các xóm, UBND xã Đông Hiếu...

Hội đồng BTHTTĐC và GPMB phối hợp với UBND xã Đông Hiếu đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 2 hộ gia đình nêu trên; cụ thể tại các Thông báo: Thông báo số 36/TB-GPMB ngày 02/7/2021; Thông báo số 37/TB-GPMB ngày 07/7/2021; Thông báo số 50/TB-GPMB ngày 06/9/2021; Thông báo số 51/TB-GPMB ngày 08/9/2021. Tuy nhiên, đến nay 2 hộ gia đình chưa đồng ý nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho dự án.

Cuộc đối thoại giữa các ban, ngành thị xã Thái Hòa với các hộ gia đình ngày 15/9/2021. Ảnh Trần Tuấn
Cuộc đối thoại giữa các ban, ngành thị xã Thái Hòa với các hộ gia đình ngày 15/9/2021. Ảnh: Trần Tuấn

Để đảm bảo tiến độ dự án cũng như thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, UBND thị xã Thái Hòa quyết định sẽ cưỡng chế thu hồi đất, thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với Nông trường Đông Hiếu, 2 hộ gia đình đang sử dụng đất nhận giao khoán đất của Nông trường Đông Hiếu.

Sau khi ban hành Quyết định cưỡng chế, ngày 15/9/2021, các ban ngành chức năng của thị xã Thái Hòa tiếp tục tổ chức đối thoại đối với các hộ gia đình ông Võ Văn Điều, bà Nguyễn Thị Tân; hộ gia đình ông Võ Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Bình bị ảnh hưởng bởi dự án. Thế nhưng đại diện 2 hộ gia đình nêu trên vẫn chưa chấp nhận các quy định pháp luật trước đó về thu hồi đất, chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho dự án. Đại diện UBND thị xã Thái Hòa cho biết, như vậy, công tác cưỡng chế thu hồi đất sẽ được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến xây dựng đấu nối đường nhánh từ trạm dừng nghỉ Đông Hiếu vào đường Hồ Chí Minh theo hướng sử dụng chung điểm đấu nối đường dân sinh có sẵn trên đường Hồ Chí Minh tại Km650+120(P); giai đoạn 1, có 8 hộ dân sử dụng đất giao khoán của Nông trường Đông Hiếu (thuộc Công ty TNHH MTV cà phê, cao su) bị ảnh hưởng đã nhận tiền đền bù, bàn giao 29.999,8m2 đất để thực hiện công trình.

Tin mới

8 thủy điện và 2 hồ thủy lợi ở Nghệ An đang vận hành xả lũ

8 thủy điện và 2 hồ thủy lợi ở Nghệ An đang vận hành xả lũ

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn tỉnh, ở thời điểm hiện tại có 8 nhà máy thủy điện, 2 hồ thủy lợi vận hành xả lũ. Việc xả lũ đảm bảo đúng quy định và có xu hướng giảm. Tuy nhiên, thời tiết vẫn hết sức phức tạp, không thể chủ quan. Đây là thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh.
Đình phía Tây chợ Vinh bị ngập sâu

Đình phía Tây chợ Vinh bị ngập sâu

(Baonghean.vn) - Trước tình hình mưa lớn và nước thượng nguồn về làm ngập khu vực đình phía Tây chợ Vinh, đêm 29 và rạng sáng 30/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn thành phố Vinh đã chỉ đạo vận hành 2 máy bơm để hạn chế thiệt hại do úng ngập gây ra.
Nghệ An: Giải pháp để đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Nghệ An: Giải pháp để đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

(Baonghean.vn) - Học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế, đồng nghĩa chính sách này hướng đến bao phủ 100% nhóm dân số ở độ tuổi đến trường. Dù được hưởng nhiều quyền lợi, toàn tỉnh hiện còn trên 21 nghìn học sinh, sinh viên chưa tham gia Bảo hiểm y tế. Trước thực tế này, ngành Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã đề xuất một số giải pháp.
Đê Hưng Đạo

Hưng Nguyên cắt cử lực lượng túc trực 24/24h tại tuyến đê vừa vá

(Baonghean.vn) - Các lực lượng chức năng đã xuyên đêm nỗ lực khắc phục xong sự cố vỡ đê tại Hưng Đạo, tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết thất thường, nước từ thượng nguồn đổ về lớn, nên chính quyền huyện Hưng Nguyên chỉ đạo địa phương tiếp tục cắt cử lực lượng, xử lý nhanh các sự cố xảy ra.
Chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027: Xứng đáng là lực lượng tiền phong của Đảng

Xứng đáng là lực lượng tiền phong của Đảng

(Baonghean.vn) -  Nhiệm kỳ 2017 – 2022, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng tuổi trẻ Nghệ An đã thích ứng kịp thời và triển khai nhiều chương trình, phần việc hiệu quả. Từ đó khẳng định vai trò, giá trị của mình như lời Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã nhấn mạnh tại buổi làm việc trực tuyến với Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Nghệ An trước thềm Đại hội: “Với quyết tâm cao, tuổi trẻ Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh nhà vững mạnh toàn diện”.
Vỡ đê kênh thấp ở huyện Hưng Nguyên

Trắng đêm cứu đê ở huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Vào lúc 20h ngày 29/9, đê kênh thấp còn gọi là đê Hội Tinh đoạn qua xóm 7, Làng Rào xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên bị vỡ khoảng 5m. Đây là tuyến đê xung yếu, bảo vệ cho gần 1.700 hộ dân (khoảng 6.000 nhân khẩu).
Trắng đêm khắc phục xong sự cố vỡ đê ở Hưng Nguyên

Trắng đêm khắc phục xong sự cố vỡ đê ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Sau gần 12 tiếng đồng hồ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh, lực lượng quân và dân đã phối hợp khắc phục cơ bản sự cố vỡ đê tại xã Hưng Đạo, đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Vỡ đê kênh thấp ở Hưng Nguyên

Vỡ đê kênh thấp ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Đêm 29/9, đê kênh thấp qua xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên bị vỡ. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng và người dân cứu đê.
Cảnh sát giao thông túc trực hỗ trợ phương tiện qua vùng ngập lụt trên Quốc lộ 1A

Cảnh sát giao thông túc trực hỗ trợ phương tiện qua vùng ngập lụt trên Quốc lộ 1A

(Baonghean.vn) - Chiều tối nay (29/9), tại địa bàn thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu nước ngập sâu khiến cho các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Cùng với các lực lượng khác trên địa bàn, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu đã bố trí lực lượng để điều tiết, phân luồng, hỗ trợ người dân.
Sông Lam Nghệ An chuẩn bị các phương án khi phải đá dưới mưa

Sông Lam Nghệ An chuẩn bị các phương án khi phải đá dưới mưa

(Baonghean.vn) - Vòng 17 V.League 2022, Sông Lam Nghệ An sẽ được đá trên sân nhà để tiếp đón Viettel. Nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra trong điều kiện mưa lớn. Vì vậy ban huấn luyện câu lạc bộ xứ Nghệ đã xây dựng các phương án giúp cầu thủ có thể thích ứng tốt khi phải đối mặt với thời tiết xấu.