Thống nhất ý chí và hành động

(Baonghean.vn) - Hội nghị gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh vừa qua để lại những cảm nhận tốt đẹp. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà mong muốn sau Hội nghị, với quyết tâm chính trị, thống nhất hành động cao của lãnh đạo tỉnh và đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng sẽ tạo ra những thay đổi thiết thực, góp phần tích cực hơn vào công cuộc phát triển của tỉnh. Báo Nghệ An ghi lại một số ý kiến về vấn đề này:

Bà Trần Thị Mỹ Hà - Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương:
Trách nhiệm cao hơn trong thực thi nhiệm vụ 

Để tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, công tác cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua. Tuy nhiên, ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh, dù đã có sự chuyển biến nhất định, nhưng công tác này vẫn chưa có bước đột phá như yêu cầu, mục tiêu đặt ra.

Đây cũng chính là vấn đề được đội ngũ lãnh đạo phòng cấp tỉnh chúng tôi đặc biệt quan tâm đặt vấn đề trao đổi tại hội nghị gặp mặt lần này. Tôi thấy Thường trực Tỉnh ủy trả lời các câu hỏi rất thỏa đáng đi vào trọng tâm mà câu hỏi đặt ra về những kết quả cụ thể của công tác cải cách hành chính cũng như đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này của tỉnh.

Đồng thời, trước băn khoăn của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cho biết: công tác cải cách hành chính liên quan đến toàn bộ các hoạt động của hệ thống chính trị. Vì vậy, hiện tại và trong thời gian tới, tỉnh luôn đặt sự quan tâm lên hàng đầu.

Đặc biệt là lãnh đạo tỉnh sẽ nghiên cứu chính sách phù hợp để khen thưởng, khuyến khích những tập thể, cá nhân có sáng kiến đóng góp trong công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình.

Đồng thời, nhấn mạnh, vấn đề có ý nghĩa quyết định sự thành công trong công tác này là ý thức chủ động, tự giác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm đội ngũ trưởng, phó phòng phải làm gương cho anh em.

Với thông điệp đó của Thường trực Tỉnh ủy, tôi nghĩ, hội nghị đáp ứng được nguyện vọng của lực lượng cán bộ làm công tác tham mưu. Thông qua hội nghị gặp mặt lần này, đội ngũ lãnh đạo phòng cấp sở có sự nhìn nhận lại trách nhiệm của mình, phải có thái độ, tinh thần trách nhiệm cao hơn trong thực thi nhiệm vụ để làm sao chất lượng công tác tham mưu tốt nhất cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Nghệ An:
Có thêm tự tin, động lực để cống hiến

Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa, chúng tôi cảm thấy, lãnh đạo tỉnh luôn lắng nghe, luôn quan tâm và đồng hành cùng đội ngũ trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chắc chắn, mỗi chúng tôi sau cuộc gặp mặt này sẽ tự tin và có nhiều động lực hơn nữa để cống hiến.

Sau chương trình này, mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, có hướng giải quyết những băn khoăn, trăn trở của đội ngũ lãnh đạo cấp phòng.

Tôi tin rằng, mỗi cán bộ lãnh đạo phòng sau cuộc gặp mặt này sẽ tích cực, tự giác, đồng hành và chia sẻ với lãnh đạo tỉnh để tiếp tục tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được tốt hơn.

Ông Cao Đức Trung - Trưởng phòng Tổ chức đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy:
Khắc phục tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”

Tôi thấy, hội nghị đã cơ bản đáp ứng được các mục đích, yêu cầu đặt ra, bước đầu tạo hiệu ứng tốt. Các ý kiến thảo luận, câu hỏi của đội ngũ lãnh đạo cấp phòng và trả lời, chỉ đạo thêm của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã phản ánh thực chất, trăn trở về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, cũng như một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện của tỉnh.

Một số tâm tư, tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo phòng cấp sở đã được bày tỏ trao đổi, chia sẻ với Thường trực Tỉnh ủy. Tuy vậy, tôi thấy tính quyết liệt, sôi nổi trong thảo luận, đề xuất các giải pháp để làm tốt hơn lĩnh vực mà đội ngũ lãnh đạo phòng đang tham mưu chưa được thể hiện rõ.

Chưa có nhiều ý kiến thẳng thắn, mang tính “hiến kế” đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là góp ý vào nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới.

Tại hội nghị bản thân vinh dự được trình bày tham luận: “Thực trạng và giải pháp về thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”. Đây là nội dung rất quan trọng, liên quan đến chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; liên quan đến mối quan hệ giữa Đảng với dân.

Tuy nhiên, thực tế việc nêu gương đang còn gặp khó khăn, thử thách. Để làm được điều đó, tôi nghĩ đội ngũ cán bộ cấp phòng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ động nhìn nhận, rà soát lại công việc, tự xem lại mình đã thực chất chấp hành đúng các quy định về nêu gương hay chưa? Sự lan tỏa của bản thân đối với gia đình, người thân, nhân dân, khối xóm, trong cơ quan đã thực chất chưa?

Đồng thời, tôi cũng mong muốn lãnh đạo các cấp sâu sát hơn trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp phòng bởi thời gian qua còn để tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”; một số phòng, ban đông cán bộ lãnh đạo, quản lý, thiếu chuyên viên làm việc chuyên môn; tình trạng thừa nhiều cấp phó ở một số cơ quan, đơn vị,...

Ông Mùa Dua Thái - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn:
Cụ thể hóa hiệu quả chiến lược phát triển miền Tây

Qua theo dõi, tôi thấy tại hội nghị gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo phòng cấp sở và tương đương các cơ quan tỉnh, vấn đề phát triển miền Tây đã được các đại biểu quan tâm trao đổi, đặt câu hỏi với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy.

Như Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định: Miền Tây được xác định là 1 trong 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Xây dựng miền Tây Nghệ An vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh lâu dài của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và của cả nước.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội miền Tây còn phải đối mặt với nhiều thách thức, nguy cơ đặt ra trước mắt và lâu dài. Điều đó đặt ra cho địa phương phải phát huy nội lực, nhất là tạo sự chuyển biến thay đổi tư duy, tập quán sản xuất của bà con đồng bào vùng dân tộc thiểu số để vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng vùng biên giới của tỉnh.

Tôi đơn cử như xã Na Ngoi là địa phương có lợi thế về đất đai, khí hậu để phát triển các loại cây dược liệu dưới tán rừng nhưng tiềm năng này chưa được khai thác. Hay, như cây gừng là loại cây dễ trồng cho thu nhập cao của địa phương được bà con trồng nhiều năm nay. Tuy nhiên, mô hình này chỉ đang dừng lại ở trồng, tiêu thụ tự phát chưa có sự liên kết với tổ chức, doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm nên vẫn trong tình trạng giá cả phập phù, được mùa mất giá.

Vì vậy, chúng tôi mong muốn những giải pháp mang tính chiến lược mà đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra tại hội nghị sẽ sớm được cụ thể hóa nhằm tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng kinh tế rừng, cây dược liệu, cây đặc sản vùng miền Tây Nghệ An; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả phù hợp với từng vùng sinh thái trên địa bàn cũng như khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào nông, lâm nghiệp ở miền Tây của tỉnh.

Ông Phạm Minh Sơn - cán bộ hưu trí ở khối 8, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh:
“Thần thiêng nhờ bộ hạ”

Vừa qua trên địa bàn thành phố Vinh, có nhiều vấn đề bức xúc được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm như mở lại đường Hồ Tông Thốc… nên tôi rất phấn khởi, tin tưởng.

Qua theo dõi được biết, vừa qua Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc gặp mặt với lãnh đạo cấp phòng các cơ quan tỉnh. Việc này là rất tốt để động viên và phát huy được đội ngũ làm công tác tham mưu từ lãnh đạo cấp phòng trở xuống. Vì như các cụ nói: “Thần thiêng nhờ bộ hạ”.

Tôi mong muốn thời gian tới cuộc chiến chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt hơn nữa, phải có cơ chế phát hiện, xử lý tham nhũng vặt, thậm chí là ở cả phường, xã.

Một điều mong muốn nữa là tập trung thu hút đầu tư vào tỉnh, trong đó có thành phố Vinh. Tôi nghĩ thành phố Vinh cần những dự án để phát triển mạnh hơn du lịch, dịch vụ vì đây là lợi thế.  

Kỹ thuật: Hữu Quân