Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri

Thành Duy

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Sáng 5/7, tại TP.Vinh, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp để nghe và cho ý kiến về kết quả thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII.
Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri ảnh 1
Toàn cảnh phiên làm việc sáng 5/7 của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban, Văn phòng HĐND - Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

TRẢ LỜI GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI CẦN GỌN, TRỌNG TÂM

Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII sẽ nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tóm tắt về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, từ sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII đến nay, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã nghiên cứu, tiếp thu, trả lời 61/61 ý kiến, kiến nghị của cử tri, đạt tỷ lệ 100%; trong đó có 56 ý kiến, kiến nghị đã được UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết xong.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri ảnh 2

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân nêu lên một số vấn đề cần tiếp tục giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực dân tộc, miền núi. Ảnh: Thành Duy

Qua thẩm tra, các Ban của HĐND tỉnh cơ bản đồng ý với báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND tỉnh. Tuy nhiên, vẫn có 5 ý kiến, kiến nghị, trong đó lĩnh vực kinh tế - ngân sách 3 ý kiến, lĩnh vực dân tộc 2 ý kiến; đồng thời tại cuộc làm việc có thêm 1 ý kiến thuộc lĩnh vực pháp chế, an toàn giao thông, 1 ý kiến thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội được các Ban HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết.

Kết luận nội dung này, để tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị cơ quan dân cử phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp cần lấy thông tin chi tiết của cử tri có ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri, để khi có kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị sẽ trả lời trực tiếp cho cử tri.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri ảnh 3

Trưởng ban Văn hoá - xã hội HĐND tỉnh Chu Đức Thái đề nghị nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri cần rõ, đi vào trọng tâm hơn nữa trên một số lĩnh vực. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng cho biết, một trong những nội dung nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh khoá XVIII là nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri. Theo đó, phần mềm tổng hợp, sàng lọc, phân loại ý kiến cử tri đang trong quá trình tiến hành xây dựng.

Khi đưa vào hoạt động sẽ nâng cao hơn việc tổng hợp và trả lời các kiến nghị cử tri; cũng như tránh những kiến nghị đã giải quyết vẫn tiếp tục chuyển cơ quan chức năng trả lời khi cử tri có ý kiến, thay vào đó đại biểu trả lời ngay tại hội nghị tiếp xúc cử tri cho cử tri được biết.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri ảnh 4

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình kết luận nội dung về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị trong các báo cáo văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh cần thông tin gọn, đi vào trọng tâm. Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng đã cho ý kiến cụ thể về một số nội dung khác liên quan đến giải quyết các kiến nghị của cử tri.

169 Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH

Cũng tại phiên làm việc, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND, cũng như Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành đã cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Theo đó, trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII, từ ngày 9 đến 21/6, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 56 điểm ở 21 huyện, thành, thị. Qua tổng hợp cho thấy có 169 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó 21 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương; 39 ý kiến thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện; 109 ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri ảnh 5

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn trình bày tổng hợp báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Trong số các ý kiến, kiến nghị thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh có 7 ý kiến trên lĩnh vực đầu tư xây dựng; 8 ý kiến lĩnh vực công thương; 12 lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 27 ý kiến thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; 9 ý kiến thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và đảm bảo an toàn giao thông; 6 ý kiến lĩnh vực tài chính; 2 ý kiến lĩnh vực văn hoá, thể thao; 11 ý kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 3 ý kiến lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội; 5 ý kiến lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; 12 ý kiến lĩnh vực nội vụ; 2 ý kiến lĩnh vực thông tin và truyền thông; 5 ý kiến lĩnh vực tư pháp, quốc phòng an ninh.

Tại cuộc làm việc, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn cho biết: Các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương đã được Văn phòng tổng hợp báo cáo Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các bộ, ngành được tập hợp báo cáo Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các bộ, ngành; các ý kiến thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện cũng đã được chuyển các huyện xem xét, xử lý.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri ảnh 6

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao đổi một số nội dung liên quan đến việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Duy

Còn đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có ý kiến liên quan rà soát lại để tránh trùng lặp hoặc trùng với các kiến nghị đã được UBND tỉnh đã trả lời, giải quyết, cũng như đã có lộ trình thực hiện, song chưa thực hiện xong.

Tại cuộc làm việc, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành UBND tỉnh đã tiếp tục rà soát và thống nhất với việc tổng hợp, phân loại các ý kiến theo lĩnh vực tại dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII do Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tổng hợp trước khi báo cáo kỳ họp sắp tới./.

Tin mới

Hướng di chuyển của cơn bão Noru. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Nghệ An ra công điện ứng phó khẩn cấp với bão số 4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm "4 tại chỗ”, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.
Nữ giáo viên xuất sắc xứ Nghệ và hành trình đến Hoa Kỳ

Nữ giáo viên xuất sắc xứ Nghệ và hành trình đến Hoa Kỳ

(Baonghean.vn) -  Tháng 9 này, cô giáo Dương Thị Thanh (Trường THPT Thanh Chương 3) là 1 trong 4 giáo viên Tiếng Anh của cả nước được Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam mời tham dự Chương trình trao đổi Giáo viên xuất sắc Fulbright năm 2022. Từ Hoa Kỳ, cô giáo Dương Thị Thanh có những chia sẻ với Báo Nghệ An về chuyến đi đặc biệt này.
Truyện ngắn: Chiếc áo của thầy

Đọc truyện đêm khuya: Chiếc áo của thầy

(Baonghean.vn) - Bằng lối kết cấu lắp ghép ở đó đan xen giữa hiện tại và quá khứ, Bùi Việt Phương đã kể lại cho chúng ta một câu chuyện thật ấm nồng về tình thầy trò, bên cạnh đó đã khắc họa nhân vật những người thầy giản dị mà cao cả, những người đã mang một lớp học đầy tình thương đến cho những học sinh nghèo vùng cao. Với ngôn ngữ khá linh hoạt, vừa giàu chất tự sự vừa đẫm chất trữ tình, truyện ngắn của Bùi Việt Phương gieo vào lòng người đọc thật nhiều cảm xúc, và có lẽ là cả những giọt nước mắt nữa.
Hãy sống như thể 'Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian'

Hãy sống như thể 'Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian'

(Baonghean.vn) - “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” là tiểu thuyết nổi tiếng của Ocean Vương vừa được trao giải thưởng Sách hay 2022 ở hạng mục Văn học, cùng với tiểu thuyết “Những ngã tư và những cột đèn” của Trần Dần. Sách hay là giải thưởng độc lập, đã trải qua 11 mùa trao giải, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa đọc hiện nay.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu: 'Theo dõi chặt diễn biến, không được chủ quan trước bão Noru'

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu: 'Theo dõi chặt diễn biến, không được chủ quan trước bão Noru'

(Baonghean.vn) - Chiều 25/9, sau cuộc họp trực tuyến do Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức, Nghệ An tiếp tục họp chỉ đạo triển khai các phương án nhằm chủ động ứng phó với bão Noru dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Hướng di chuyển của cơn bão Noru.

Công điện khẩn ứng phó với bão Noru

(Baonghean.vn) -  Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện để ứng phó với cơn bão Noru vừa hình thành ngoài Biển Đông.
Kình ngư

Kình ngư

(Baonghean.vn) -  Những hình ảnh được ghi lại tại Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An năm 2022.
Lòng tham và sự tự trọng

Lòng tham và sự tự trọng

(Baonghean.vn) -   Xin được mở đầu bằng một câu chuyện liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Có thể nói chưa bao giờ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lại được người người, nhà nhà quan tâm như hiện nay. Bởi những năm trở lại đây, ung thư và các bệnh nguy hiểm đã và đang treo lơ lửng trên đầu người dân Việt. Thành ngữ có câu “Họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào”. Nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng, trôi nổi nhiều trên thị trường. Thế nhưng, ngay cả khi thực phẩm sạch được gắn mác an toàn từ những chuỗi cung ứng được xem là có thương hiệu, an toàn, bỗng chốc bị sụp đổ niềm tin, khi hàng loạt thông tin phanh phui rau sạch “giả” biến hình vào siêu thị.