Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri

Thành Duy

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Sáng 5/7, tại TP.Vinh, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp để nghe và cho ý kiến về kết quả thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII.
Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri ảnh 1
Toàn cảnh phiên làm việc sáng 5/7 của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban, Văn phòng HĐND - Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

TRẢ LỜI GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI CẦN GỌN, TRỌNG TÂM

Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII sẽ nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tóm tắt về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, từ sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII đến nay, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã nghiên cứu, tiếp thu, trả lời 61/61 ý kiến, kiến nghị của cử tri, đạt tỷ lệ 100%; trong đó có 56 ý kiến, kiến nghị đã được UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết xong.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri ảnh 2

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân nêu lên một số vấn đề cần tiếp tục giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực dân tộc, miền núi. Ảnh: Thành Duy

Qua thẩm tra, các Ban của HĐND tỉnh cơ bản đồng ý với báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND tỉnh. Tuy nhiên, vẫn có 5 ý kiến, kiến nghị, trong đó lĩnh vực kinh tế - ngân sách 3 ý kiến, lĩnh vực dân tộc 2 ý kiến; đồng thời tại cuộc làm việc có thêm 1 ý kiến thuộc lĩnh vực pháp chế, an toàn giao thông, 1 ý kiến thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội được các Ban HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết.

Kết luận nội dung này, để tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị cơ quan dân cử phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp cần lấy thông tin chi tiết của cử tri có ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri, để khi có kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị sẽ trả lời trực tiếp cho cử tri.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri ảnh 3

Trưởng ban Văn hoá - xã hội HĐND tỉnh Chu Đức Thái đề nghị nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri cần rõ, đi vào trọng tâm hơn nữa trên một số lĩnh vực. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng cho biết, một trong những nội dung nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh khoá XVIII là nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri. Theo đó, phần mềm tổng hợp, sàng lọc, phân loại ý kiến cử tri đang trong quá trình tiến hành xây dựng.

Khi đưa vào hoạt động sẽ nâng cao hơn việc tổng hợp và trả lời các kiến nghị cử tri; cũng như tránh những kiến nghị đã giải quyết vẫn tiếp tục chuyển cơ quan chức năng trả lời khi cử tri có ý kiến, thay vào đó đại biểu trả lời ngay tại hội nghị tiếp xúc cử tri cho cử tri được biết.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri ảnh 4

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình kết luận nội dung về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị trong các báo cáo văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh cần thông tin gọn, đi vào trọng tâm. Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng đã cho ý kiến cụ thể về một số nội dung khác liên quan đến giải quyết các kiến nghị của cử tri.

169 Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH

Cũng tại phiên làm việc, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND, cũng như Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành đã cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Theo đó, trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII, từ ngày 9 đến 21/6, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 56 điểm ở 21 huyện, thành, thị. Qua tổng hợp cho thấy có 169 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó 21 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương; 39 ý kiến thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện; 109 ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri ảnh 5

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn trình bày tổng hợp báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Trong số các ý kiến, kiến nghị thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh có 7 ý kiến trên lĩnh vực đầu tư xây dựng; 8 ý kiến lĩnh vực công thương; 12 lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 27 ý kiến thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; 9 ý kiến thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và đảm bảo an toàn giao thông; 6 ý kiến lĩnh vực tài chính; 2 ý kiến lĩnh vực văn hoá, thể thao; 11 ý kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 3 ý kiến lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội; 5 ý kiến lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; 12 ý kiến lĩnh vực nội vụ; 2 ý kiến lĩnh vực thông tin và truyền thông; 5 ý kiến lĩnh vực tư pháp, quốc phòng an ninh.

Tại cuộc làm việc, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn cho biết: Các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương đã được Văn phòng tổng hợp báo cáo Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các bộ, ngành được tập hợp báo cáo Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các bộ, ngành; các ý kiến thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện cũng đã được chuyển các huyện xem xét, xử lý.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri ảnh 6

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao đổi một số nội dung liên quan đến việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Duy

Còn đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có ý kiến liên quan rà soát lại để tránh trùng lặp hoặc trùng với các kiến nghị đã được UBND tỉnh đã trả lời, giải quyết, cũng như đã có lộ trình thực hiện, song chưa thực hiện xong.

Tại cuộc làm việc, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành UBND tỉnh đã tiếp tục rà soát và thống nhất với việc tổng hợp, phân loại các ý kiến theo lĩnh vực tại dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII do Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tổng hợp trước khi báo cáo kỳ họp sắp tới./.

Tin mới

Hiệu ứng tốt từ một giải thể thao dành cho công nhân, lao động

Hiệu ứng từ giải thể thao dành cho công nhân, lao động

(Baonghean.vn) - Có chứng kiến một trận đấu trong Giải thể thao Khu Kinh tế Đông Nam và các Khu Công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2022 mới cảm nhận hết được những hào hứng, háo hức của người lao động đối với giải đấu này. Có lắng nghe tâm sự của những đoàn viên, người lao động, những cán bộ công đoàn và lãnh đạo các doanh nghiệp, mới cảm thấy thành công của giải, cả khi sự kiện này chưa kết thúc.
Nghệ An thu 63,6 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng

Nghệ An thu 63,6 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng

(Baonghean.vn) - Ngày 10/8, tại thành phố Vinh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2022. Tới dự, có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cấp, ngành liên quan, cùng các chủ rừng là tổ chức, các tổ chức chi trả cấp huyện, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn bản tiêu biểu.
GS.TS Hoàng Chí Bảo kể chuyện về Bác Hồ

GS.TS Hoàng Chí Bảo kể chuyện về Bác Hồ

(Baonghean.vn) -  Sáng 10/8, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt một số nội dung cơ bản về phong cách, tác phong đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó tập trung về phong cách, bản lĩnh Hồ Chí Minh; phẩm chất, đạo đức, nhất là lối ứng xử văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên theo phong cách của Bác.
Nỗi đau da cam

Nỗi đau da cam

(Baonghean.vn) - Đôi khi những gì để lại sau chiến tranh còn đáng sợ hơn tất thảy điều nó đã cướp đi trong trận chiến. Ở Nghệ An, hơn 3 vạn người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường bị phơi nhiễm chất độc hóa học...
chuyển đổi số

Làm sao để an toàn trong môi trường số?

(Baonghean.vn) - Môi trường sống nào thì cũng đều không an toàn. Đó là bản chất của cuộc sống. Chúng ta sống trong thế giới thực đã hàng chục nghìn năm rồi, thể chế, pháp luật, bộ máy nhà nước đã hoàn thiện hàng nghìn năm nay mà vẫn có những nguy cơ, vẫn không an toàn tuyệt đối, vẫn có trộm cắp, giết người.
Tiền vệ Sông Lam Nghệ An: Bao giờ cho đến ngày xưa?

Tiền vệ Sông Lam Nghệ An: Bao giờ cho đến ngày xưa?

(Baonghean.vn) - Trận hòa tẻ nhạt trước Đông Á Thanh Hóa ngay tại sân Vinh chỉ ra nhiều điểm còn thiếu của Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ cần phải sớm bổ sung và khắc phục trong hơn nửa chặng đường còn lại để có một vị trí cao trên bảng xếp hạng V.League 2022.
Nguy cơ tổn thương gan do dùng nhiều bia, rượu

Nguy cơ tổn thương gan do dùng nhiều bia, rượu

(Baonghean.vn) - Uống bia, rượu trong các bữa tiệc, cuộc vui là “thú vui” quen thuộc của nhiều người Việt. Tuy nhiên, họ không biết rằng, sử dụng bia, rượu với tần suất dày đặc, thiếu kiểm soát sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe và có nguy cơ mắc các vấn đề về gan.
Đảng ủy

Gần 7.000 cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tham gia học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Hội nghị được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt, cung cấp nhiều thông tin từ những bài viết đến câu chuyện đời thường của Bác, giúp cán bộ, đảng viên Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An hiểu sâu sắc hơn, cụ thể và đầy đủ hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ cũng như nắm vững những nội dung cốt lõi về lý luận và thực tiễn trong các bài viết về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phân cấp tài chính – Đòn bẩy cho hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Đòn bẩy cho hoạt động công đoàn trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII, vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác phân cấp quản lý, sử dụng tài chính giai đoạn 2018-2021. Các giải pháp phù hợp, khả thi được đề xuất, nhằm đảm bảo công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn đúng quy định, tạo quyền chủ động cho công đoàn cấp dưới hoạt động hiệu quả, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Ra mắt bộ sách điện tử “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”

Ra mắt bộ sách điện tử 'Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình'

Sáng 10/8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu bộ sách điện tử tổng hợp “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”. Bộ sách điện tử gồm 90 tập, được biên soạn trên nền chất liệu nội dung phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” đã phát sóng trong năm 2021.
Triển lãm

Hơn 120 hình ảnh, tư liệu về tình hữu nghị Việt Nam - Lào được trưng bày tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 10/8, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức khai mạc Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” và khai mạc Hội thảo hướng dẫn nghiệp vụ Chủ đề “Đổi mới công tác trưng bày và truyền thông theo định hướng chuyển đổi số tại Hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay”.
Xử lý, ngăn chặn triệt để vi phạm xâm lấn kênh thuỷ lợi

Xử lý, ngăn chặn triệt để vi phạm xâm lấn kênh thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Hệ thống kênh mương thuỷ lợi chính là mạch máu cung cấp nguồn sống cho những mùa vụ bội thu. Nếu hệ thống kênh mương thuỷ lợi bị xâm hại, cản trở dòng chảy sẽ gây ảnh hưởng đến tưới tiêu, chất lượng mùa vụ. Vì vậy, ngoài việc xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm xâm lấn kênh thuỷ lợi, cần phát hiện và ngăn chặn các vi phạm mới.
Giao thông đường thủy nội địa: Nhiều bất cập! Bài 2: Sạt lở dòng sông, bồi lắng luồng lạch

Giao thông đường thủy nội địa: Nhiều bất cập! Bài 2: Sạt lở dòng sông, bồi lắng luồng lạch

(Baonghean.vn) - Hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn Nghệ An lâu nay chủ yếu đang là hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sạn trên sông. Các hoạt động này dù đã được quản lý, kiểm tra chặt chẽ, thế nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện tình trạng khai thác trái phép gây sạt lở hai bên bờ sông.
Phối hợp xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh

Phối hợp xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh

(Baonghean.vn) - Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, là cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ, trong thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm phối hợp với Đảng ủy Công an Nghệ An trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
Phủ Tương thiên đường du lịch miền Tây xứ Nghệ

Phủ Tương thiên đường du lịch miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) -  Tương Dương là đơn vị cấp huyện có diện tích lớn nhất Việt Nam. Nơi này núi non hùng vĩ, hoang sơ, nhiều thắng cảnh tuyệt mỹ, địa bàn cư trú của 6 dân tộc thiểu số với những nét văn hoá đặc sắc. Phủ Tương thực sự là “thiên đường du lịch ” ở miền Tây xứ Nghệ.