Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) -  Chiều 12/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2023.
Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy ảnh 1
Toàn cảnh cuộc làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy;…

CHỦ ĐỘNG PHỐI HỢP, HOÀN THÀNH KHỐI LƯỢNG LỚN CÔNG VIỆC

Trong quý I/2023, mặc dù khối lượng công việc lớn, song các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã tích cực triển khai kế hoạch công tác theo lĩnh vực được phân công, thực hiện, phối hợp nhịp nhàng hoàn thành khối lượng lớn công việc được giao; đặc biệt tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy ảnh 2

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh đảm bảo quy trình, chất lượng; chủ động tham mưu nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo Chương trình làm việc năm 2023 đảm bảo tiến độ, nội dung; thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã tập trung tham mưu chuẩn bị trình Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; tổ chức tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023;…

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đã thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức cơ quan theo quy định; thực hiện tốt việc chăm lo quyền lợi vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động;…

Tại cuộc làm việc, các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung trên các mặt công tác: Kiểm tra, Dân vận, Tuyên giáo, Tổ chức; việc tham mưu thực hiện một số nội dung theo chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy.

BÁM SÁT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đánh giá trong quý I/2023, các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã rất cố gắng, nỗ lực vừa triển khai chi tiết các kế hoạch của đơn vị; đồng thời quan tâm trao đổi, phối hợp để giải quyết các nội dung công việc nhằm thực hiện công tác tham mưu chung cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó có việc tham mưu trong quá trình chuẩn bị để trình Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về các nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm trong quý II/2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông lưu ý, Văn phòng Tỉnh ủy và các ban Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bám sát Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư ngày 25/7/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; đặc biệt là quan tâm thực hiện tốt chức năng kiểm tra, hướng dẫn.

Liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh hiệu quả từ khi Ban Chỉ đạo tỉnh được thành lập, cùng với sự nỗ lực triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của các ngành Nội chính, đặc biệt là các ngành Tư pháp.

Thời gian tới, để tăng tính hiệu quả hơn nữa, bảo đảm đúng hướng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Nguyễn Văn Thông đề nghị các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, nhất là Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò, chủ động nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong lĩnh vực này.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy ảnh 6

Các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đối với công tác kiểm tra, xử lý các vụ việc đã có kết luận vi phạm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý theo thẩm quyền; đồng thời bám sát việc xử lý ở các đơn vị cấp dưới, để công tác xử lý đảm bảo hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng đề nghị tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, vận động nhằm bảo vệ các chủ trương, đường lối của Đảng, địa phương liên quan đến bảo vệ, tư tưởng, đường lối; giải phóng mặt bằng; trong đó phải hết sức lưu ý để phát hiện kịp thời, tham mưu xử lý chính xác việc giải quyết một số vấn đề bức xúc ở cơ sở.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm mà Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra, yêu cầu khắc phục ở một số đơn vị, đảng ủy trực thuộc.

Hiện nay, thực hiện Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, ngày 07/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1757-CV/TU “về việc triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị”; trong đó yêu cầu trước mắt tạm dừng việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức và bổ sung cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với cấp huyện, cấp xã trong phạm vi toàn tỉnh cho đến khi Đề án tổng thể cấp tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp thật sự cần thiết phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền.

Do đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, đặc biệt là Ban Tổ chức Tỉnh ủy bám sát, nắm tình hình ở cơ sở, đảm bảo thực hiện nghiêm chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời trong một số tình huống cần thiết, đòi hỏi phải thực hiện thì cần tìm hiểu sâu, nắm chắc vấn đề để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy ảnh 7

Các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý, Văn phòng Tỉnh ủy và các ban Đảng Tỉnh ủy tiến hành rà soát lại các chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tham mưu ban hành kịp thời các kết luận, không để chậm trễ; rà soát, nghiên cứu sâu các chế độ chính sách, chế độ tài chính của các ban Đảng để giải quyết căn bản, căn cơ các thiếu hụt về kinh phí.

Tin mới

Những nông dân của đội tuồng làng Kẻ Gám (Yên Thành) được nhận Giải thưởng Đào Tấn

Những nông dân của đội tuồng làng Kẻ Gám (Yên Thành) được nhận Giải thưởng Đào Tấn

Ngày 29/5, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc, Tạp chí Văn hiến Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Đào Tấn 2022, tôn vinh 15 tập thể, cá nhân đã có những tác phẩm đóng góp tích cực cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/5

(Baonghean.vn) - Đề nghị công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I; Xử phạt 660 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm; Hơn 1.900 hồ sơ đăng ký thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu... là những thông tin nổi bật trong ngày 29/5.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới

(Baonghean.vn) - Ngày 29/5, Đảng uỷ Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154-CT/ĐUQSTW, ngày 09/4/2008 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới.
Chậm tiến độ Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Hưng Nguyên: Có phải vì vướng mặt bằng?

Chậm tiến độ Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Hưng Nguyên: Có phải vì vướng mặt bằng?

(Baonghean.vn) - Gần đây, Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng - đơn vị tham gia thi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông phản ánh, đoạn qua huyện Hưng Nguyên gặp nhiều vướng mắc ảnh hưởng tiến độ thi công của nhà đầu tư.
Truy tìm nam sinh mất tích đã 5 ngày

Truy tìm nam sinh mất tích đã 5 ngày

(Baonghean.vn) - Một nam sinh tại huyện Yên Thành bị mất tích. Mặc dù, địa phương đã huy động hàng trăm người tìm kiếm nhưng đến thời điểm này, đã 5 ngày trôi qua, vẫn chưa có kết quả.
Trả lời kiến nghị cử tri Nam Đàn về việc cắm mốc chỉ giới giữa rừng đặc dụng và rừng phòng hộ

Trả lời kiến nghị cử tri Nam Đàn về việc cắm mốc chỉ giới giữa rừng đặc dụng và rừng phòng hộ

(Baonghean.vn) - Cử tri xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn phản ánh việc cắm mốc chỉ giới giữa rừng đặc dụng với rừng phòng hộ, rừng sản xuất còn chồng chéo, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra việc tổ chức cắm mốc và thông báo để người dân biết và thực hiện.
Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An thực hiện giám sát tại bếp ăn tập thể trường học trong tỉnh. Ảnh Thành Chung

Xử phạt 660 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(Baonghean.vn) - Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023, các đoàn công tác liên ngành, chuyên ngành đã thực hiện kiểm tra 6.337 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 781 triệu đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh: Cố gắng tìm ra dư địa phát triển trong tình hình khó khăn chung

Chủ tịch UBND tỉnh: Cố gắng tìm ra dư địa phát triển trong tình hình khó khăn chung

(Baonghean.vn) - Đứng trước những khó khăn, thách thức tác động lớn đến mục tiêu tăng trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, cản trở, ách tắc để tìm ra các dư địa, thúc đẩy phát triển.