#trường đại học

15 kết quả

5 trường ĐH dạy khoa học máy tính tốt nhất thế giới

5 trường ĐH dạy khoa học máy tính tốt nhất thế giới

Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2017 của công ty giáo dục Anh QS đã công bố danh sách những trường đại học có chất lượng đào tạo chuyên ngành khoa học máy tính tốt nhất thế giới. Trong 5 trường top đầu, có hết 4 trường ở Mỹ. 5 trường đó gồm: