TX. Thái Hòa quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

(Baonghean.vn) - Sáng 20/8, Ban Tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho 320 đồng chí đảng viên ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Thuỷ

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt quán triệt 3 chuyên đề cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) gồm: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Hội nghị yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, làm rõ những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XII; tổ chức xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, đơn vị mình.

Sau hội nghị, Thị uỷ Thái Hoà yêu cầu tất cả các đảng viên tổ chức liên hệ trực tiếp từ bản thân, đơn vị mình để viết bài thu hoạch về các nội dung được quán triệt theo Nghị quyết 5( Khóa XII).  

Hoàng Thủy- Quang Huy