UBND tỉnh giao ban, giải quyết nhiều kiến nghị của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Khẳng định quan điểm của tỉnh là đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trên tinh thần là hỗ trợ, phục vụ doanh nghiệp; xem doanh nghiệp là đối tượng để các cơ quan chính quyền phục vụ, đặc biệt là các doanh nghiệp đã và đang hoạt động trên địa bàn.

Xem tiếp

Có thể bạn quan tâm