Vì sao phải điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam?

Bài: Châu Lan - KT: Lâm Tùng

(Baonghean.vn)- Báo Nghệ An phỏng vấn đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về những nội dung quan trọng của việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung khu kinh tế Đông Nam.

P.V: Xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa của việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung khu kinh tế Đông Nam Nghệ An?

Đồng chí Lê Ngọc Hoa: Quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An được lập từ năm 2007, thời hạn lập chỉ đến 2030, một số quy hoạch hiện nay không còn phù hợp, ví dụ không còn khu phi thuế quan, khu công nghệ cao. Một số diện tích không có thực tiễn để giải phóng mặt bằng, một số khu quá đông dân cư không giải phóng mặt bằng được. Diện tích Khu công nghiệp còn ít, manh mún. Vì vậy ta phải điều chỉnh quy hoạch chung và kéo thời hạn điều chỉnh đến năm 2040, tạo tiền đề cho việc đón đầu làn sóng đầu tư.

Cụ thể; KKT Đông Nam được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007; Tổng diện tích 18.826,47ha, trên địa bàn 18 xã, phường: Nghi Hợp, Nghi Xá, Nghi Long, Nghi Thuận, Nghi Đồng, Nghi Hưng, Nghi Quang, Nghi Thiết, Nghi Tiến, Nghi Yên (10 xã thuộc huyện Nghi Lộc); Diễn Trung, Diễn Thịnh, Diễn An, Diễn Lộc, Diễn Thọ, Diễn Phú (6 xã thuộc huyện Diễn Châu); phường Nghi Tân, Nghi Thủy (2 phường thuộc thị xã Cửa Lò).

Quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh: Lâm Tùng
Quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh: L.T

Năm 2014, KKT Đông Nam được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung thêm ranh giới các KCN Hoàng Mai và KCN Đông Hồi (1.200 ha) theo Quyết định số 67/2014/QĐ-TTg ngày 04/12/2014.

Năm 2015, KKT Đông Nam được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung thêm ranh giới Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (750 ha) theo Quyết định số 10/2015/QĐ-TTg 03/4/2015. Sau khi điều chỉnh, nâng tổng diện tích KKT Đông Nam lên 20.776,47 ha.

Các khu chức năng chính trong KKT Đông Nam theo quy hoạch gồm: Khu phi thuế quan 650ha; 05 khu công nghiệp 4.461ha (bao gồm KCN công nghệ cao 94ha); 06 khu đô thị với tổng diện tích đất dân cư 1.822ha; trung tâm đào tạo 212ha; khu du lịch nghỉ dưỡng 1.417ha; khu bến cảng Cửa Lò và Khu bến cảng Đông Hồi. Hiện nay, cơ bản đã hoàn thành việc lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu xây dựng.

Sau hơn 12 năm xây dựng và phát triển, Khu kinh tế Đông Nam đang từng bước thể hiện vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Đã huy động, thu hút đầu tư và triển khai xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, hạ tầng kỹ thuật với tổng vốn hơn 8.500 tỷ đồng.

Đồ họa: Lâm Tùng
Đồ họa: Lâm Tùng

Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam đã bộc lộ một số hạn chế, khó khăn, bất cập, chưa phù hợp thực tiễn và thiếu khả thi.

Bên cạnh đó, việc quy hoạch khu chức năng công nghiệp gắn với đô thị và dịch vụ đang là một xu thế mới, thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm nhưng đồ án được duyệt chưa thể hiện rõ.

 Các khu dân cư hiện trạng phân bố rải rác, không tập trung trong các khu chức năng, làm hạn chế việc phát triển đồng bộ các khu chức năng, khu công nghiệp tập trung có quy mô lớn.

Các trung tâm công cộng và đất chuyên dùng như: trung tâm công cộng đô thị; trường chuyên nghiệp, khu du lịch… khó triển khai do quy mô lớn, vị trí không lợi thế so với ngoài khu kinh tế, còn phải điều chỉnh cục bộ (khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc).

Bên cạnh đó, quy hoạch hệ thống hạ tầng cấp Quốc gia như: cảng biển, đường bộ, đường sắt được bổ sung, điều chỉnh làm ảnh hưởng đến toàn bộ quy hoạch các khu chức năng được phê duyệt. Đầu tư xây dựng các trục giao thông chính còn nhiều bất cập, hạn chế: phân kỳ đầu tư thi công đứt đoạn; kém khả thi, các hạng mục hoàn thành không đưa vào sử dụng được do thiếu đồng bộ, dở dang; nguồn vốn rất hạn chế.

Vì sao phải điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam? ảnh 3
Hạ tầng Khu Kinh tế Đông Nam dần hoàn thiện chào đón các nhà đầu tư. Ảnh: Thành Cường

Ngoài ra một số quy hoạch mới bổ sung như KCN Hoàng Mai và KCN Đông Hồi có quy mô 1.200ha được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Khu kinh tế Đông Nam (tại Quyết định số 67/2014/QĐ-TTg ngày 04/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ); Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An có quy mô 750ha được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Khu kinh tế Đông Nam (tại Quyết định số 10/2015/QĐ-TTg ngày 03/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung, Quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 cần được tính đến và bổ sung.

Vì các lý do nêu trên, việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An là cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển và xây dựng Khu kinh tế Đông Nam trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An.

Lao động sản xuất tại các doanh nghiệp Khu Kinh tế Đông Nam. Ảnh: Lâm Tùng
Lao động sản xuất tại các doanh nghiệp Khu Kinh tế Đông Nam. Ảnh: Lâm Tùng

P.V: Phạm vi ranh giới điều chỉnh quy hoạch như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Ngọc Hoa: Điều chỉnh quy hoạch lần này là điều chỉnh trong ranh giới khu công nghiệp được lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Gồm: Khu khu CN VSIP, khu kinh tế Đông Nam hiện hữu, bỏ bớt một số diện tích không giải phóng mặt bằng được, một số phân khu chức năng. Mục tiêu điều chỉnh là phù hợp với thu hút đầu tư hiện nay. Qua đợt điều chỉnh này, tăng diện tích thêm 671 ha cho đất công nghiệp. Tương lai tỉnh sẽ điều chỉnh mở rộng ranh giới khu công nghiệp và đổi tên khu công nghiệp thành Khu công nghiệp Nghệ An.

P.V: Tác động của việc điều chỉnh quy hoạch chung là gì thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Ngọc Hoa: Mục đích điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam bên cạnh phù hợp với các quy hoạch mới được phê duyệt.

Lấy các khu công nghiệp làm trọng tâm phát triển cho khu kinh tế, từ đó lan tỏa phát triển các khu chức năng kèm theo như: đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch,… Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất hàng tiêu dùng, đồng bộ với phát triển hạ tầng đầu mối kết nối (cảng biển nước sâu), hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, phát triển thương mại, đô thị, dịch vụ, du lịch và hạ tầng xã hội.

Hạ tầng khu công nghiệp WHA Industrial zone 1 đã sãn sàng. Ảnh: Trân châu
Hạ tầng khu công nghiệp WHA Industrial zone 1 đã sẵn sàng. Ảnh: Trân Châu

Điều chỉnh quy hoạch chung sẽ chỉnh ranh giới các khu chức năng để giảm thiểu tối đa di dời dân cư, gắn với chỉnh trang, sắp xếp lại hợp lý các khu dân cư đảm bảo tập trung quỹ đất phát triển các khu chức năng có khả thi và hiệu quả. Phương án điều chỉnh đã đưa ra khỏi KCN Nam Cấm khoảng 1.500 hộ, KCN Thọ Lộc khoảng 750 hộ; điều chỉnh chức năng sử dụng đất và đưa ra khỏi quy hoạch Khu phi thuế quan khoảng 6.000 hộ (điều chỉnh thành khu hậu phương cảng, khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ); ….

Bên cạnh đó, trên cơ sở định hướng quy hoạch 2 KCN trung tâm, bố trí quy hoạch thêm 2 Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Nam Cấm, Thọ Lộc. Nâng tổng số Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ trong KKT Đông Nam thành 3 khu (bao gồm cả Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP). Tổng diện tích 2.285ha (VSIP 750ha; Nam Cấm 685ha; Thọ Lộc 850ha).

Vì sao phải điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam? ảnh 6
Khu công nghiệp Nam Cấm. Ảnh: Thành Cường

Trên cơ sở Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, trước mắt ưu tiên phát triển Khu bến cảng Cửa Lò: Bố trí quy hoạch KCN, kho tàng bến bãi, dịch vụ logistics, cảng cạn ICD, ga hàng hóa kết nối đường sắt Bắc Nam dọc tuyến đường D4 (QL 7C); quy hoạch tuyến đường kết nối từ đường N5 gắn với KCN Nam Cấm, đường bộ ven biển, khu bến Phía Nam Cửa Lò với khu bến cảng Bắc Cửa Lò; cập nhật Quy hoạch phát triển các công trình hạ tầng quốc gia, như: cảng biển, đường bộ, đường sắt…Như vậy sẽ có những tác động nhất định tới địa phương. Quy hoạch khi được phê duyệt cần được công khai và đồng thuận thực hiện.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Tin mới

Từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh và gợi mở mỗi tổ chức đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên của tỉnh cần nhân rộng, lan tỏa từng hành động đẹp, từng cử chỉ tốt để từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 
Gửi gắm của Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tới tuổi trẻ Nghệ An

Gửi gắm của Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tới tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 2/10, tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã có bài phát biểu quan trọng với nhiều thông điệp ý nghĩa gửi gắm tới tuổi trẻ Nghệ An trong nhiệm kỳ mới. Báo Nghệ An xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Cương tại Đại hội. 
Sẻ chia với những gia đình đặc biệt khó khăn

Sẻ chia với những gia đình đặc biệt khó khăn

(Baonghean.vn) - Sau khi trao quà hỗ trợ 50 triệu đồng đến hai hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên trong chiều 1/10, mọi người ra về nhưng lòng vẫn còn mãi day dứt trước những gì mắt thấy tai nghe. Mong sao, sự hỗ trợ của những tấm lòng sẻ chia sẽ góp thêm niềm tin, nghị lực để các thành viên của các gia đình sẽ tiếp tục vững vàng trước mưa bão của cuộc đời.
Để đảng viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm nơi cư trú

Để đảng viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm nơi cư trú

(Baonghean.vn) - Trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú được cụ thể hoá bằng 7 nhiệm vụ tại Quy định số 213 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn đảng viên ít tham gia sinh hoạt và các phong trào ở khu dân cư, thậm chí việc lấy giấy nhận xét chi uỷ nơi cư trú cũng còn nhờ người thân đến bí thư chi bộ xin xác nhận.
Liệu xe điện có bền như xe chạy xăng không?

Liệu xe điện có bền như xe chạy xăng không?

Khi so sánh nhanh với xe xăng, xe điện nhìn chung có nhiều ưu điểm hơn. Tuy vậy, nhiều người đặt câu hỏi liệu thời gian sử dụng xe điện có thể kéo dài như xe xăng hay không. Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi này.
Lũ quét ầm ầm tràn qua thị trấn Mường Xén

Lũ quét ầm ầm tràn qua thị trấn Mường Xén

(Baonghean.vn) - Các đợt mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến cho nước sông suối ở thượng lên nhanh. Bắt đầu từ rạng sáng nay (2/10) tại một số địa bàn thuộc huyện rẻo cao Kỳ Sơn lũ quét đã ầm ầm đổ về. Đặc biệt, tại thị trấn Mường Xén, dòng nước cùng bùn đất đã ào ạt dồn về từ xã Tà Cạ, Tây Sơn khiến nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi. 
Bão ra…hồn bão

Bão ra…hồn bão

(Baonghean.vn) - Bão là hiện tượng cực đoan của thời tiết đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên ngoài những cơn bão nhiệt đới thường thấy còn có những cơn bão khác như bão tuyết , bão cát , bão bụi ... Và bây giờ là bão giá, bão mạng, và tất nhiên với mỗi chúng ta còn có cả những cơn giông tố cuộc đời…
HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục có chiến thắng thứ 3/4 trận dẫn dắt Nam Định.

Thắng đậm Bình Dương, Hà Nội FC 'nhấn ga' đến ngôi vô địch; Đánh bại Hà Tĩnh, Nam Định trút bỏ lo âu trong cuộc đua trụ hạng

(Baonghean.vn) - Hà Nội FC đã tận dụng rất tốt thời cơ để nới rộng khoảng cách về điểm số, khi đánh bại B.Bình Dương bằng tỷ số rất đậm trên sân nhà Hàng Đẫy; Trận chung kết ngược giữa Nam Định vs Hà Tĩnh đã kết thúc theo cái cách không ai ngờ tới khi đội chủ nhà đã thắng cách biệt đối thủ, nhờ đó trút bỏ cả tấn âu lo trong cuộc đua trụ hạng. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Những người 'giữ lửa' cho bản sắc văn hóa vùng cao

Những người 'giữ lửa' cho bản sắc văn hóa vùng cao

(Baonghean.vn) - Trước sự biến động của thời gian, hoàn cảnh sống, ảnh hưởng của quá trình hội nhập khiến cho văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng bị mai một. Để gìn giữ và phát triển vốn văn hóa tốt đẹp của dân tộc, các cụ ông, cụ bà vùng cao xứ Nghệ đang ngày đêm âm thầm, nỗ lực trao truyền với mong ước bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa cho muôn đời sau.
Lực Công an, Quân sự xã đóng bè, vượt dòng nước xiết giành giật sự sống cho cháu bé bị sốt xuất huyết

Lực lượng Công an, Quân sự xã đóng bè, vượt dòng nước xiết giành giật sự sống cho cháu bé bị sốt xuất huyết

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 1/10 lực lượng Công an, Quân sự xã Yên Thắng, huyện Tương Dương cùng người dân không quản ngại nguy hiểm, đóng bè vượt dòng nước lũ khe Chon, đưa bé Xên Hoàng Phúc, sinh năm 2022 trú tại bản Xốp Cốc, xã Yên Thắng bị chảy máu phát ban do sốt xuất huyết đi cấp cứu kịp thời.
Tuổi trẻ Nghệ An gửi kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Tuổi trẻ Nghệ An gửi kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

(Baonghean.vn) - Với kỳ vọng lớn vào Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ là diễn đàn chính trị quan trọng, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội và Ban Chấp hành khóa mới sẽ tạo nên những bước chuyển tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Nghệ An tham gia ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào

Nghệ An tham gia ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào

(Baonghean.vn) - Sáng 1/10, tại thành phố Điện Biên đã diễn ra khai mạc các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III với chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào tổ chức.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

(Baonghean.vn) - Sự kiện chính trị thu hút sự quan tâm của tuổi trẻ Nghệ An hôm nay (1/10) là Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII. Phiên làm việc thứ 2 của ngày đầu tiên Đại hội đã bầu ra 16 Ủy viên Ban Thường vụ, 49 Ủy viên Chấp hành và bầu Bí thư, các Phó Bí thư. Liên quan đến tình hình mưa lũ, đến chiều 1/10 nước vẫn rút chậm và người dân bắt đầu tập trung khắc phục hậu quả, đánh giá thiệt hại.
16 đại biểu chính thức Đoàn đại biểu Tỉnh đoàn Nghệ An dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

16 đại biểu chính thức Đoàn đại biểu Tỉnh đoàn Nghệ An dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

(Baonghean.vn) - Chiều 1/10, tại Phiên thứ hai, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu 15 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Như vậy, đoàn đại biểu Tỉnh đoàn Nghệ An sẽ có 16 đại biểu, bao gồm cả 1 đại biểu đương nhiên là đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn và 15 đại biểu được bầu tại Đại hội.