Xây dựng con người Cửa Lò văn minh, thân thiện, mến khách

(Baonghean.vn) - Đó là mục tiêu được thị xã Cửa Lò hướng tới tại Hội nghị tổng kết, nhìn lại 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và 10 năm thực hiện "Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam", đồng thời biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào.
Ngày 1/10, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 – 2020 và 10 năm thực hiện "Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam 2010 - 2020". Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở VHTT;  đại diện lãnh đạo Sở Y tế; Về phía thị xã Cửa Lò có các đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Cửa Lò;  Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò; đại diện các ban, ngành, đoàn thể liên quan...
Đồng chí Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thị xã chủ trì hội nghị.
Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân
Qua 20 năm thực hiện phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa“ và 10 năm "Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam" của thị xã Cửa Lò  đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực như: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng và kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khối văn hóa... Qua đó, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tại cộng đồng khu dân cư và vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng đô thị văn minh…
Thị xã biển Cửa Lò đang thu hút nhiều du khách về nghỉ dưỡng. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn
Tính đến nay toàn thị xã 39/39 khối có nhà văn hóa; 7/7 phường có thiết chế VHTT-TT, trong đó, có 5/7 phường có thiết chế VHTT-TT đạt chuẩn; 36/39 khối văn hóa, đạt tỷ lệ 92,3%; 94% gia đình văn hóa; 67% cơ quan, đơn vị đạt văn hóa; 13 dòng họ đạt dòng họ văn hóa; 39 nhà hàng đạt chuẩn văn minh; 34% gia đình thể thao; 44% người luyện tập thể thao thường xuyên. Vận động nhân dân xây dựng được 30 đường cờ kiểu mẫu, 15 đường hoa, lắp 295 mắt camera công cộng, lắp đặt 2.940 thùng rác hộ gia đình, lắp 6.400 biển số nhà, có 66 tuyến đường được gắn tên và 121 ngõ được đặt tên, 45 ngách được đặt tên và lắp biển số nhà.
Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị. Ảnh T.T
Kết quả mang lại của phong trào đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, kinh tế từng bước được ổn định và có bước phát triển; nhiều địa phương đã gắn kết với việc thực hiện phong trào với công tác xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm, xây dựng nhiều mô hình làm ăn, sản xuất, nuôi trồng, kinh doanh có hiệu quả, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên; tỷ lệ nhà kiên cố tăng dần; đường giao thông được bê tông hóa, an ninh quốc phòng được giữ vững, góp phần thực hiện đạt 25 tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị và 8 tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.
Các doanh nghiệp lữ hành khảo sát tại chùa Song Ngư (thị xã Cửa Lò). Ảnh tư liệu Công Kiên
Có thể khẳng định rằng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã thực hiện một cách thiết thực, có hiệu quả, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.
Để phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua, làm cho phong trào phát triển ngày càng sâu rộng và đạt được nhiều kết quả thiết thực trong cuộc sống, có thêm nhiều danh hiệu văn hóa, nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong những năm tiếp theo, hội nghị lần này nhằm đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong chặng đường 20 năm và 10 năm qua, từ đó rút ra nguyên nhân và những bài học hay, những kinh nghiệm quý thông qua các báo cáo điển hình, biểu dương những thành tích tiêu biểu.
Đồng chí Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thị xã phát động thi đua thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong thời gian tới. Ảnh: T.T
Tại hội nghị, đã có rất nhiều ý kiến tham luận tập trung vào những vấn đề quan trọng như: Làm thế nào để phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng lan tỏa, đi vào cuộc sống của mỗi người dân; cần thay đổi hình thức trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện phong trào; cần nhân rộng hơn những mô hình làm tốt, hiệu quả, không chạy theo thành tích ...
Xây dựng phong trào bền vững và lan tỏa
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở VHTT ghi nhận những kết quả đạt được của thị xã Cửa Lò trong thời gian qua, nhưng điều cần trăn trở đó là sự phát triển của các phong trào đó có bền vững, có sức lan tỏa hay không, người dân có mặn mà với các phong trào đó hay không ... Là thị xã đô thị du lịch biển, mong muốn thời gian tới TX. Cửa Lò có nhiều cách làm hay, có sự đột phá hơn nữa trong cách triển khai tạo thành điểm nhấn.
Phát huy hơn nữa hệ thống thiết chế VHTT đồng bộ; xây dựng hiệu quả các tour, tuyến du lịch từ các hệ thống di tích, danh thắng trên địa bàn; xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu... Bởi chính phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" sẽ là nền tảng vững chắc để TX. Cửa Lò hoàn thành mục tiêu xây dựng con người Cửa Lò văn minh, thân thiện, mến khách.
Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Lê Thanh Long  - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Cửa Lò nhấn mạnh: Thời gian tới, tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, bằng những việc làm cụ thể làm cho văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống của nhân dân, phát huy tối đa những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Làm cho phong trào trở thành sự nghiệp của toàn dân, gắn kết mọi người, mọi nhà, mọi khu dân cư và cộng đồng sống với nhau thân ái, nghĩa tình, khu dân cư ngày một bền chặt hơn, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, phấn đấu xây dựng đô thị du lịch biển Cửa Lò ngày càng giàu đẹp và văn minh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tập trung làm tốt một số nội dung sau: 
Tổ chức quán triệt trong toàn Đảng, toàn dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào; tiếp tục phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.
Đồng chí Lê Thanh Long - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Cửa Lò nêu cụ thể những định hướng của thị xã Cửa Lò trong thời gian tới. Ảnh: T.T
Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khối văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa. Xây dựng và nhân rộng mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng mỗi phường 1 khu dân cư kiểu mẫu, phấn đấu 5 phường còn lại đạt chuẩn văn minh đô thị.
Quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế VHTT.
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về VHTT, gia đình, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn, tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng.
Duy trì và tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt cũng như nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở như Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình...
Lãnh đạo Sở VHTT Nghệ An cùng lãnh đạo thị xã Cửa Lò trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân và tập thể. Ảnh: T.T
Lãnh đạo thị xã Cửa Lò trao Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho Phòng VHTT thị xã đã có thành tích xuất sắc thực hiện triển khai phong trào năm 2019. Ảnh: T.T
Lãnh đạo thị xã Cửa Lò trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phong trào. Ảnh: T.T
Dịp này, hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể (phòng VHTT thị xã Cửa Lò) và 1 cá nhân (ông Võ Văn Thọ - Trưởng phòng VHTT thị xã) có thành tích xuất sắc trong 5 năm liền; Cờ Thi  đua của UBND tỉnh cho 1 tập thể có thành tích xuất trong năm 2019. Đặc biệt, hội nghị đã tuyên dương 9 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào 20 năm qua.

Tin liên quan

Các tin khác