Xây dựng thị xã Thái Hòa thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030

(Baonghean.vn) - Thành phố Thái Hòa trong tương lai sẽ là đô thị trung tâm của vùng Tây Bắc, một trong những cực tăng trưởng, đổi mới sáng tạo của tỉnh và vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ, từng bước hướng đến đô thị sinh thái và có bản sắc riêng.

Nội dung này được thông qua tại phiên họp thường kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 5/2021 khi bàn về dự thảo Nghị quyết xây dựng và phát triển Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan. 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÀNH THÀNH PHỐ

Dự thảo nghị quyết đặt ra phương hướng là xây dựng thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm, có chức năng tạo động lực, liên kết và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Bắc, kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, quốc phòng an ninh được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Phấn đấu xây dựng Thái Hòa thành đô thị loại III trước năm 2025, là thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030. 

Để thực hiện phương hướng, mục tiêu tổng quát trên, dự thảo Nghị quyết do Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa đặt ra 10 mục tiêu cụ thể, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9,5 - 10,5%; đến năm 2025, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 380 - 400 tỷ đồng, giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt khoảng 110 - 120 triệu đồng/người; tỷ lệ đô thị hóa đạt 55 - 60%. 

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa trình bày dự thảo nghị quyết. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa trình bày dự thảo nghị quyết. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, đối với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2030, dự thảo nghị quyết nhấn mạnh đây là đô thị trung tâm của vùng Tây Bắc, một trong những cực tăng trưởng, đổi mới sáng tạo của tỉnh và vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ, từng bước hướng đến đô thị sinh thái và có bản sắc riêng.

Để thực hiện mục tiêu trên, Nghị quyết xác định 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, như: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo.

Nâng cao năng lực quản lý đô thị và thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch. Đặc biệt mở rộng, sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Thái Hòa để đáp ứng không gian phát triển, tiêu chí đô thị loại III và thành phố trực thuộc tỉnh;… 

Cũng tại dự thảo Nghị quyết đã cho phép một số chủ trương về cơ chế, chính sách để phát triển thị xã gồm: được hưởng 100% nguồn thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn thị xã từ năm 2022 đến năm 2030; hàng năm ưu tiên hỗ trợ tối thiểu 80 tỷ đồng để thị xã thực hiện các nhiệm vụ về kiến thiết thị chính, môi trường; bố trí vốn đầu tư công cho một số dự án trọng điểm và triển khai thực hiện các quy hoạch để tạo liên kết vùng, tăng thu ngân sách.

Cùng với đó ưu tiên các chương trình, dự án từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài để đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thị xã; hàng năm hỗ trợ 5.000 tấn xi măng cho thị xã đầu tư hệ thống giao thông, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình chủ trương việc ban hành một Nghị quyết về thị xã Thái Hòa theo hướng để xây dựng trở thành một thành phố ở miền Tây Nghệ An. Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn còn băn khoăn về các tiêu chí về diện tích và dân số để đạt các tiêu chí đô thị loại III đến năm 2025 và thành phố đến năm 2030, nguồn lực thực hiện;…

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ yếu nhấn mạnh, phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc và thành phố trực thuộc tỉnh là xu thế, gắn với điều kiện gần trung tâm động lực phát triển phía Bắc của tỉnh, kết nối vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng tình với lộ trình đến năm 2025, thị xã Thái Hòa trở thành đô thị loại III và đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, nhưng để đạt được mục tiêu này, người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị tiêu chí cụ thể xây dựng trong Nghị quyết cần cân nhắc bám sát tiêu chí về đô thị đã quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bên cạnh đó, các tiêu chí khác như về thu nhập, tăng trưởng kinh tế cũng cần phải tính toán để phù hợp với mục tiêu từng giai đoạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng cho rằng, nội dung Nghị quyết cũng cần bổ sung quan điểm phát triển, đồng thời phù hợp với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Mặt khác, đồng tình với việc có cơ chế đặc thù cả về nguồn lực, chính sách, nhất là có cơ chế phân cấp về tổ chức bộ máy để thị xã Thái Hòa có điều kiện thực hiện các mục tiêu, song theo Chủ tịch UBND tỉnh, trong Nghị quyết chỉ đề cập đến chủ trương này, không nên quy định cụ thể mà giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng đoàn HĐND tỉnh quy định cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng tình ban hành một nghị quyết riêng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thị xã Thái Hòa để hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố ở khu vực miền Tây Nghệ An, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị phải rất quyết tâm với bước đi phù hợp, đồng thời phải thể hiện rõ quan điểm phát triển trong Nghị quyết.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đồng tình và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với việc mở rộng địa giới hành chính của thị xã Thái Hòa, đồng thời cần giao trách nhiệm cho thị xã xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ có khả năng, tư duy quản lý Nhà nước theo hướng đô thị; gắn với đó là ban hành một số cơ chế đặc thù phù hợp với điều kiện của một địa phương ở miền Tây, nhất là hỗ trợ và tạo điều kiện vốn vay, phân cấp để phát triển thị xã;… 

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cơ bản đồng tình cao với việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về thị xã Thái Hòa. Tuy nhiên, bên cạnh nội dung Nghị quyết cần có thêm bản thuyết minh như một chương trình hành động, thể hiện rõ cơ chế, chính sách hỗ trợ để bảo đảm được hiệu lực, hiệu quả thực hiện; đồng thời cần làm rõ, xử lý các vấn đề mâu thuẫn hiện nay về phát triển thị xã Thái Hòa trên các nội dung như: dân số, cơ cấu kinh tế, mở rộng địa giới hành chính;…

THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với mục tiêu xác định đến năm 2025, Thái Hòa phải hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan đến đô thị loại III và quyết tâm đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Mục tiêu này phù hợp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, và cụ thể hóa rõ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, thị xã Thái Hòa cần phải bám sát các tiêu chí của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua để có căn cứ thực hiện. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị dự thảo Nghị quyết cần bổ sung quan điểm phát triển gồm: Trở thành thành phố và trung tâm, cực tăng trưởng của miền Tây Nghệ An và trung tâm liên kết của vùng, nhất là vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ. 

Thống nhất sẽ có cơ chế cho thị xã Thái Hòa, bao gồm: Nguồn lực trực tiếp như: đất đai, tài chính và phân cấp, phân quyền. Tuy nhiên, người đứng đầu Tỉnh ủy cũng lưu ý, để huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực, thị xã cần phải năng động để tìm kiếm thông tin, cơ hội; đồng thời tỉnh sẽ đồng hành cùng thị xã để khai thác các nguồn vốn khác.

Đối với phân cấp, phân quyền, thị xã cũng cần độc lập nghiên cứu các văn bản luật, dưới luật để đề xuất nội dung cần phân cấp với tỉnh, nội dung nào khó, chồng chéo thì đề xuất được thí điểm; gắn với đó phải chuẩn bị đội ngũ cán bộ đủ năng lực để thực hiện các nội dung được phân cấp, phân quyền.

Về không gian đô thị, người đứng đầu Tỉnh ủy cũng thống nhất quan điểm cần mở rộng địa giới hành chính của thị xã, do đó cần có kế hoạch  rất cụ thể, tính toán phù hợp, đặc biệt thị xã phải có những tiểu đề án cụ thể. Mặt khác, Thái Hòa cũng cần chú ý về quy mô, định hướng phát triển.

Mô hình một khu đô thị tại thị xã Thái Hòa. Ảnh tư liệu
Mô hình một khu đô thị tại thị xã Thái Hòa. Ảnh tư liệu

Để triển khai Nghị quyết đạt hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thị xã Thái Hòa phải có quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, thống nhất; phương pháp làm việc khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, phân công, phân nhiệm rõ ràng. Đội ngũ cán bộ phải mạnh, thay đổi tư duy, cách tiếp cận, đồng thời phải thu hút các nguồn nhân lực khác về làm việc, đóng góp cho sự phát triển của thị xã. 

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, để thực hiện Nghị quyết xây dựng và phát triển Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An cũng là nhiệm vụ của tỉnh, do đó các ngành của tỉnh phải hết sức quan tâm.

Thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết, đồng chí Thái Thanh Quý giao Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa cần sớm xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết để tham mưu cho UBND tỉnh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết kịp thời./.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/2

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Quốc hội dự phát động Tết trồng cây"Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", Lễ khởi động Tháng Thanh niên toàn quốc năm 2024 tại Truông Bồn; Doanh nghiệp tại Nghệ An cần tuyển hơn 30.000 lao động sau Tết… là những thông tin nổi bật ngày 25/2.

Chủ tịch Quốc hội dự phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ', Lễ khởi động Tháng Thanh niên toàn quốc năm 2024 tại Truông Bồn

Chủ tịch Quốc hội dự phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ', Lễ khởi động Tháng Thanh niên toàn quốc năm 2024 tại Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ cả nước; trao ngọn đuốc tiếp lửa cho thế hệ trẻ hôm nay tinh thần nhiệt huyết cống hiến, góp phần xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Nghệ An: Thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 trong năm 2024

Nghệ An: Thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 trong năm 2024

(Baonghean.vn) - Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/2

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh yêu cầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An; Thị trường đấu giá đất tại Nghệ An sôi động ngay từ đầu năm; Tàu về nghỉ Rằm, mang theo nhiều hải sản có giá trị; 'Đào, phở và piano' tạo cơn sốt vé tại TP. Vinh… Đây là những nội dung đăng trên baonghean.vn.

'Đào, phở và piano' tạo cơn sốt vé tại TP. Vinh

'Đào, phở và piano' tạo cơn sốt vé tại TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Sau một thời gian gây sốt trên mạng xã hội, chiều ngày 24/2, bộ phim 'Đào, phở và piano' đã chính thức có mặt tại TP.Vinh. Ngay trong ngày đầu công chiếu, bộ phim đã tạo ra cơn sốt vé. Rất đông khán giả đã xếp hàng tại quầy để sở hữu những tấm vé thưởng thức bộ phim lịch sử này.

UBND tỉnh yêu cầu tạo điều kiện 'tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất' cho doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An

UBND tỉnh yêu cầu tạo điều kiện 'tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất' cho doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2022, với gần 1 tỷ vốn FDI, Nghệ An đứng thứ 10/63; năm 2023, tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ lần đầu tiên vào “câu lạc bộ hút FDI tỷ đô” với số vốn vượt 1,6 tỷ USD, đứng thứ 8/63. Năm 2024, Nghệ An đặt mục tiêu giữ vững vị trí tốp 10 địa phương cả nước về thu hút FDI.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/2

(Baonghean.vn) - Nghệ An sẽ ban hành quy định về mức thu học phí áp dụng từ năm học 2023 – 2024; Các đơn vị, địa phương chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam; Long trọng khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai... là những nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 23/2.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại huyện Con Cuông

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại huyện Con Cuông

(Baonghean.vn) - Chiều 23/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông làm Trưởng đoàn công tác của tỉnh đến chúc mừng các đơn vị: Trạm Y tế xã Chi Khê, Trung tâm Y tế huyện Con Cuông, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.  

Nghệ An sẽ ban hành quy định về mức thu học phí áp dụng từ năm học 2023 - 2024

Nghệ An sẽ ban hành quy định về mức thu học phí áp dụng từ năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - Mức học phí học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên được từ năm học 2023 - 2024 được đề xuất giữ ổn định bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

Tự hào người Nghệ muôn phương

Tự hào người Nghệ muôn phương

(Baonghean.vn) - Người Nghệ có mặt ở khắp mọi vùng, miền của Tổ quốc, với giọng nói, tính cách và những nét phẩm chất rất riêng biệt. Và ở đâu, tình người xứ Nghệ cũng luôn được khơi dậy, yêu thương, đùm bọc nhau trong hoạn nạn, gian khó, tạo thành một cộng đồng người Nghệ đoàn kết, vững mạnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/2

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên; Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam... là những thông tin đăng tải trên baonghean.vn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại các cơ sở y tế

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại các cơ sở y tế

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, chiều 22/2, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 22/2, đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế và đoàn công tác của Bộ về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/2

(Baonghean.vn) - Tọa đàm kỷ niệm 78 năm ngày bầu cử đầu tiên của HĐND tỉnh; Công bố quyết định sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nhiều điểm du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh ở Nghệ An hút khách đầu Xuân… là những thông tin nổi bật ngày 21/2.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/2

(Baonghean.vn) - Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2025 hạn chế việc 'khoanh bừa' và 'đoán mò'; Tổ công tác 373 của Công an Nghệ An đã tạo sức mạnh tổng hợp răn đe, trấn áp tội phạm; Dịch vụ chăm sóc cây cảnh sau Tết 'vào mùa'... là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/2

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành kỳ họp chuyên đề; Ngư dân huyện Diễn Châu được mùa cá cơm đầu năm… là những thông tin nổi bật ngày 19/2.

Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 8,3394ha rừng để thực hiện dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 8,3394ha rừng để thực hiện dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 8,3394ha rừng để thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ đoạn Quảng Trạch đến Phố Nối trên địa bàn tỉnh Nghệ An.