BTV Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ Thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Chiều 22/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hồng Châu, Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, BTV Tỉnh ủy tiến hành duyệt Đại hội Đảng bộ Thị xã Thái Hòa khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa I do đồng chí Lê Tiến Trị, Bí thư Thị ủy Thái Hòa cho thấy: Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp một số khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân Thị xã đã nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế duy trì nhịp độ tăng trưởng khá cao, bình quân tăng 15,6%/năm; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 71,26 triệu đồng/người/năm (tăng 31% so với chỉ tiêu Nghị quyết); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Đồng chí Lê Tiến Trị, Bí thư Thị ủy Thái Hòa trình bày báo cáo dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị đại hội

Huy động tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đến hết năm 2015, có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới). Công nghiệp - xây dựng và thương mại – dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá. Xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị được quan tâm đầu tư. Văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường được chăm lo và có những chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2014 (theo chuẩn mới) giảm còn 3,54%.

Đồng chí Cao Văn Chính, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT cho rằng, TX. Thái Hòa phải tận dụng được những lợi thế để định hướng chuyển dịch cơ cấu tỷ trọng các ngành hợp lý
Đồng chí Nguyễn Huy Cương, Phó giám đốc Sở Công thương: Thái Hòa cần phải chú trọng đầu tư một số dự án về thương mại- dịch vụ để phát triển định hướng trung tâm vùng.

 Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng được đổi mới, từng bước phát huy được tính năng động, sáng tạo của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Lê Minh Thông, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy: Thái Hòa cần phải đánh giá lại những thuận lợi để có định hướng và giải pháp phát triển rõ hơn trong nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thái Hòa vẫn còn một số hạn chế, đó là: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt Nghị quyết đề ra; tốc độ và chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên địa bàn còn thấp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Một số vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường chưa được khắc phục triệt để. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng tuy được nâng lên nhưng một số tổ chức đảng vẫn chưa tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo; Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có lúc, có nơi còn hình thức và hành chính hoá; nội dung, phương thức hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Đồng chí Trần Công Dương, Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy: Cần bổ sung một số nhiệm vụ rõ hơn về công tác Xây dựng Đảng và quốc phòng an ninh
Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Chú trọng theo định hướng phát triển trở thành một trong những cực tăng trưởng của tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các ngành liên quan, đồng chí Trần Hồng Châu, đánh giá cao sự chuẩn bị của BTV Thị ủy Thái Hòa về công tác Đại hội và ghi nhận những nỗ lực mà đảng bộ, nhân dân Thị xã Thị xã đã có những thành quả về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội và công tác Xây dựng Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những hạn chế đó là sự tăng trưởng Thị xã chưa xứng tầm với vị thế; cần làm rõ 7 chỉ tiêu không đạt; công tác tư tưởng vẫn chưa tốt...

Đồng chí Trần Hồng Châu kết luận tại buổi làm việc

Định hướng trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu TX. Thái Hòa phải đạt đô thị loại 3, trung tâm vùng Tây Bắc; đảng bộ phải liên tục đạt TSVM. Thái Hòa cần phải rà soát lại các chỉ tiêu hợp lý với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Chú trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị Thái Hòa theo hướng xanh – sạch- đẹp hiện đại văn minh; đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp đi đầu ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; cần tập trung thu hút đầu tư, công nghiệp sạch, đầu tư mạnh hệ thống dịch vụ; cần lồng ghép tốt và sử dụng có hiệu quả các chương trình đầu tư trên địa bàn; nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng con người trong giai đoạn mới; cần phải chăm lo công tác tư tưởng, công tác cán bộ; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tập hợp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội thống nhất đề ra.

                                                                                                                                     Tin, ảnh: Hữu Nghĩa