TX Thái Hòa chủ động trong phòng cháy, chữa cháy rừng

(Baonghean.vn) - Xác định công tác phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ cấp bách trong thời điểm hiện nay, thị xã Thái Hòa đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung đối với các ngành, các phường, xã và tích cực tuyên truyền, tăng cường kiểm tra các phương án phòng, chống cháy rừng, hạn chế thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy rừng gây ra. 
 
Thị xã Thái Hòa có 3900 ha rừng, ngoài diện tích rừng trồng thì phần lớn là rừng phòng hộ các hồ đập thủy lợi. Hiện nay, hầu hết diện tích rừng ở Thị xã lớp thực bì đã khô, dễ bắt lửa, nguy cơ cháy đang thường trực.
 
Nhằm tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa hanh khô, thời gian qua, Hạt Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với các ngành công an, quân sự, đội cảnh sát PCCC số 3 thực hiện các biện pháp PCCCR, sẵn sàng phương tiện, thiết bị, huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ.
 
Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các phường, xã triển khai các biện pháp PCCCR. Chú trọng tới việc rà soát những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng, đồng thời bố trí lực lượng thường trực tại các chốt gác cửa rừng trên địa bàn và kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng. Đồng thời, yêu cầu các xã, phường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không được tự ý đốt nương rẫy để tránh nguy cơ cháy rừng cao. 
 
Để chủ động ứng phó kịp thời có hiệu quả với cháy rừng, Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng của Thị xã Thái Hòa đã tổ chức diễn tập phòng, chống cháy rừng tại các xã. Thông qua diễn tập giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng sát với tình hình thực tế ở địa phương. Song song với đó, các ngành chức năng thực hiện việc phối hợp với các xã, phường về việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các nội quy về phòng, chống cháy rừng. ​
 
Cao Sơn
(Đài TT-TH Thái Hòa)