39 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc tại phiên thứ 2, chiều 18/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới.
Toàn cảnh phiên làm việc thứ hai, chiều 18/5. Ảnh: Duy Bằng

Chiều 18/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục diễn ra sôi nổi với phần tham luận của các đại biểu tập trung vào các nội dung về công tác cán bộ; vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Khánh Thành.  

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày đề án nhân sự Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Anh Tuấn

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu lần thứ XIX.

Phát biểu trước khi bước vào công tác bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI giao.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí với đề án nhân sự và danh sách nhân sự được trình tại đại hội. Ảnh: Anh Tuấn

Để tiếp tục thực hiện các chủ trương, Nghị quyết mà Đại hội khóa XXVII đề ra, Đại hội cần bầu đủ số lượng, cơ cấu, chất lượng vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày đề án nhân sự Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVI bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Phạm Bằng

Theo đó, danh sách nhân sự có 43 đồng chí để bầu ra 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVII. Các đại biểu đã nhất trí với đề án nhân sự và danh sách nhân sự được trình.

Đại hội đã bầu ra 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII. Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội cũng đã dự kiến nhân sự lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng mai (19/5), Đại hội tiếp tục làm việc với các nội dung: Bầu đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Tổng hợp các ý kiến thảo luận góp ý vào các văn kiện trình Đại hội và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội; Công bố kết quả bầu đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Thông qua Nghị quyết đại hội; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII nhận nhiệm vụ và bế mạc Đại hội.