Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020 -2025

Đức Chuyên - Thành Duy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020 -2025 ảnh 1

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành. Ảnh: Thành Duy

NÔNG THÔN, ĐÔ THỊ CÓ NHIỀU KHỞI SẮC

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 -2020, huyện Đô Lương đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,83%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. 

Bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng cao. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt hơn 55 triệu đồng, tăng gần 25 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo dự kiến còn dưới 2%.

An ninh chính trị đảm bảo, quốc phòng địa phương được giữ vững; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, tăng cường. Huyện đã có 6/30 chỉ tiêu vượt và 18/30 chỉ tiêu đạt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Một trong những mục tiêu tổng quát của Đô Lương nhiệm kỳ tới là phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá về kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển, nông thôn đổi mới, đô thị văn minh, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng cao. Thị trấn Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Trong các chỉ tiêu cụ thể, Đô Lương phấn đấu đến năm 2023 đạt huyện nông thôn mới và đến năm 2025 có 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến đến hết năm 2020, huyện có 28/32 xã đạt nông thôn mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020 -2025 ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ý kiến lãnh đạo một số ban, ngành và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã góp ý về một số chỉ tiêu đối với huyện trong nhiệm kỳ mới về chỉ tiêu xây dựng mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; quan tâm đào tạo nghề, đào tạo nhân lực; quan tâm về một số chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng như: xây dựng đội ngũ cán bộ; tính đoàn kết trong nội bộ…

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, mục tiêu nhiệm kỳ mới về tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người trong nhiệm kỳ mới mà Đô Lương đặt ra còn tương đối khiêm tốn so với tiềm lực và thực tế; do đó cần nghiên cứu cân nhắc. Bên cạnh đó, Đô Lương cũng nên xem xét thời điểm phấn đấu trở thành thị xã vì hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020 -2025 ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặt vị trí Đô Lương thuận lợi về giao thông, nguồn lực con người, giáo dục rất tốt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị huyện xác định một trong những mũi phát triển quan trọng là dọc hai bên đường N5 đoạn qua địa bàn; phát triển làng nghề, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm; quan tâm công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch để phát huy được tiềm năng tốt hơn;…

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng tình với các ý kiến và cho rằng, Đô Lương có nhiều nền tảng để phát triển cao hơn, do đó đề nghị cần xác định rõ tư duy phát triển và quyết tâm tiến công. Trong đó, hệ thống chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới cân nhắc về mục tiêu tăng trưởng, chú ý đánh giá lại công tác đào tạo nghề để có chỉ tiêu phù hợp; hết sức chú ý đến quy hoạch và chất lượng quy hoạch; công tác phát triển doanh nghiệp, phát triển y tế,…

"THỔI ĐƯỢC TINH THẦN, QUYẾT TÂM VÀO HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ"

Kết luận nội dung về văn kiện đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện cần đánh giá rõ hơn nguyên nhân vì sao 6 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 -2020 không đạt để nhìn nhận khách quan cho nhiệm kỳ tới. 

Về mục tiêu tổng quát, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất cao với mục tiêu “mạnh về kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển” của Đô Lương trong nhiệm kỳ mới. Quan điểm là mục tiêu này phải xuyên suốt trong quá trình xác định chỉ tiêu và đưa ra các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo tính logic, chặt chẽ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020 -2025 ảnh 4
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận nội dung về văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ảnh: Thành Duy

Cũng từ mục tiêu này, huyện quan tâm cân nhắc các chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người trên cơ sở phân tích khoa học, căn cứ vào dữ liệu đầy đủ.

Đối với nhóm chỉ tiêu về nông nghiệp, đồng chí Thái Thanh Quý cũng đề nghị huyện dồn sức để về đích nông thôn mới sớm hơn so với mục tiêu năm 2023, vì hiện nay chỉ còn 4 xã. Bên cạnh đó, huyện cũng  cần xác định mỗi xã cần có một sản phẩm (OCOP); quan tâm chỉ tiêu tỷ lệ độ che phủ rừng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chỉ tiêu xây dựng cần sát với tình hình, đồng thời cũng thể hiện được quyết tâm chính trị cao hơn, nỗ lực lớn hơn. 

Người đứng đầu Tỉnh ủy phân tích rất kỹ những đặc thù, thế mạnh của Đô Lương, đó là tính kết nối rất cao (giáp với 6 huyện và nhiều quốc lộ, đường N5 đi qua địa bàn) vì vậy có dáng dấp của một trung tâm. Cùng đó, huyện có giao thông thuận lợi, có thế mạnh về nguồn nhân lực và truyền thống giao thương, buôn bán. Đó là thế mạnh để Đô Lương trở thành trung tâm vùng về dịch vụ, du lịch, thương mại, thậm chí là tài chính - ngân hàng, y tế.

Huyện cũng có nhiều cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống, vì vậy cần chuẩn bị tốt các điều kiện về đất đai, mặt bằng, cải cách hành chính để thu hút đầu tư.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020 -2025 ảnh 5
Đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy Đô Lương phát biểu làm rõ một số nội dung, đồng thời tiếp thu các ý kiến phát biểu. Ảnh: Thành Duy

Để phát huy được các lợi thế trên, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, huyện Đô Lương cần phải thực hiện sớm, chất lượng về quy hoạch; đồng thời quan tâm xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất, chia sẻ với tinh thần thẳng thắn, thật lòng, xây dựng.

Đặc biệt, người đứng đầu Tỉnh ủy nhắn nhủ, Đô Lương cần “thổi được tinh thần quyết tâm” vào toàn hệ thống chính trị, đến từng người dân để trở thành sức mạnh nội lực xây dựng thị trấn huyện lỵ sớm trở thành đô thị loại IV; qua đó làm tiền đề, cơ sở để sớm xây dựng Đô Lương thành thị xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra ngày 14,15/8/2020.

Tin mới

Đời sông chảy mãi...

Đời sông chảy mãi...

(Baonghean.vn) - Ai đó đã từng ví đời sông chẳng khác gì cuộc đời của một con người. Cũng bắt đầu từ cội nguồn tạo thành dòng chảy, rồi băng qua núi cao vực sâu, xuôi về miền đồng bằng, cuối cùng là hòa mình vào biển cả.
Nông dân Tương Dương 'cướp nắng' thu hoạch lúa

Nông dân Tương Dương 'cướp nắng' thu hoạch lúa

(Baonghean.vn) - Đợt mưa lũ lịch sử đầu tháng 10 khiến nhiều diện tích lúa mùa của nông dân Tương Dương chưa kịp thu hoạch đã mọc mầm ngay trên ruộng. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con khẩn trương thu hoạch lúa về tận dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm.
Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ người dân Kỳ Sơn 100 triệu đồng khắc phục hậu quả sau lũ quét

Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ người dân Kỳ Sơn 100 triệu đồng khắc phục hậu quả sau lũ quét

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, phát huy tinh thần tương thân, tương ái của tuổi trẻ tỉnh nhà hướng về bà con vùng lũ, ngày 4/10, Tỉnh đoàn Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên và trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân Kỳ Sơn khắc phục hậu quả sau lũ lụt. 
Tướng Cương: Thất bại của một trận đánh nhưng không có nghĩa Nga thua về chiến lược

Tướng Cương: Thất bại của một trận đánh nhưng không có nghĩa Nga thua về chiến lược

(Baonghean.vn) -  Đã hơn 8 tháng kể từ khi Nga và Ukraine bắt đầu xung đột quân sự. Thế bế tắc đang diễn ra khi cả hai dường như đều đủ mạnh để ngăn bên kia giành chiến thắng, nhưng lại chưa đủ để đạt đến một chiến thắng quyết định trên chiến trường. Liệu trong thời gian tới sẽ có đột phá lớn nào sắp xảy ra trong nỗ lực của cả Nga và Ukraine hay không? Liên quan đến những vấn đề này, Thiếu tướng Lê Văn Cương – Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an đưa ra một vài nhận định. 
Đội trẻ Sông Lam Nghệ An tham dự hạng 3 quốc gia thi đấu với CLB của Phi Sơn

Đội trẻ Sông Lam Nghệ An tham dự hạng 3 quốc gia thi đấu với CLB của Phi Sơn

(Baonghean.vn) - Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vừa thành lập thêm đội trẻ để tham gia vào Giải bóng đá Hạng Ba Quốc gia 2022, dự kiến ngày 11/10 tới đây đội sẽ có trận đấu mở màn ở bảng A khu vực phía Bắc. Để hướng đến một mùa giải thành công, Đội trẻ Sông Lam Nghệ An đã có cuộc tập dượt đầy quan trọng trước câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Tiếp cận bản 'nhiều không' nơi đầu nguồn lũ quét ở Kỳ Sơn

Tiếp cận bản 'nhiều không' nơi đầu nguồn lũ quét ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Giữa trưa nắng của ngày thứ ba sau trận lũ quét, chúng tôi mới tiếp cận được bản Bình Sơn 1 của xã Tà Cạ. Bình Sơn 1 là 1 trong 2 bản cao nhất của xã Tà Cạ mà cơn lũ dữ quét qua đêm và sáng ngày 1/10. Sau trận lũ dữ, bà con không có nhà, không có nước, không có gạo, cũng không có điện...
Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ lụt huyện Kỳ Sơn

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ lụt huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 4/10, đoàn công tác do đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, khảo sát nắm tình hình và tặng quà cho đồng bào vùng lũ tại huyện Kỳ Sơn. Cùng đi với đoàn có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Sơn.
Nghệ An: Nguy cơ cao bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập

Nghệ An: Nguy cơ cao bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập

(Baonghean.vn) - Ở thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh là một phụ nữ từ nước ngoài trở về. Với tần suất mắc cao, địa bàn rộng, việc giao lưu đi lại không hạn chế thì nguy cơ xâm nhập bệnh tại Việt Nam là hiện hữu. Nghệ An cũng trong tình trạng này. 
Đội tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: Bongdaplus

Bóng đá Việt vươn tầm để tiệm cận khu vực

(Baonghean.vn) -  Khi quá trình bảo vệ và lấy lại ngôi vô địch AFF Cup 2018 vẫn là một cửa ải khó vượt đối với đội tuyển Việt Nam thì câu chuyện vươn tầm của bóng đá Việt vẫn diễn ra liên tục theo nhiều cách khác nhau. Đó là khi đội tuyển Việt Nam dưới tay phù thủy Park Hang-seo lần lượt chiến thắng các đội bóng lớn như Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022, Ấn Độ tại giải giao hữu Tam hùng 2022 mới đây, cầm hòa trên sân Nhật Bản cũng tại vòng loại thế giới nói trên.
Chủ nghĩa dân túy hiện nay - SOS!

Chủ nghĩa dân túy hiện nay - SOS!

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, chủ nghĩa dân túy (CNDT) xuất hiện khá nhiều và thường xuyên trong xã hội. Nó là hiện tượng đem lại điều tích cực hay tiêu cực? Có lẽ đây cũng là câu hỏi chắc chắn có các đáp án trả lời khác nhau phụ thuộc vào góc độ tiếp cận và mục đích sử dụng nó.