#báo cáo viên

93 kết quả

Khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baonghean.vn) - Cấp uỷ đảng thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Cùng đó, từng bước đưa công tác dư luận xã hội trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các Đảng bộ, chi bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Công tác tuyên giáo thích ứng với thực tiễn ở những vùng đặc thù

Công tác tuyên giáo thích ứng với thực tiễn ở những vùng đặc thù

(Baonghean.vn) - Trước những thách thức đặt ra trong tình hình mới, hệ thống chính trị cơ sở và đội ngũ cán bộ tuyên giáo đang nỗ lực để kịp thời thích ứng với thực tiễn, làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân. 

Ảnh đại diện

Tuyên truyền pháp luật có trọng tâm, sát nhu cầu thực tế

(Baonghean.vn) - Qua 10 năm triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013) trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Lê Bá Thiệu - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) xung quanh vấn đề này.
Khởi sắc ở hầu hết các ngành, lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2022

Khởi sắc ở hầu hết các ngành, lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2022

(Baonghean.vn) - Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 khởi sắc ở hầu hết các ngành, lĩnh vực; tiếp tục nhất quán phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19"; Tiếp tục kiểm soát lạm phát, hạ nhiệt giá xăng dầu... là những nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2022.