Bất cập công tác quản lý, cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân

(Baonghean) - Dù Thị xã Thái Hòa được thành lập hơn 5 năm, nhưng hiện nay, công tác quản lý, cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, quy hoạch và sự an toàn của các công trình.

Quang Tiến là 1 trong 4 phường trung tâm của Thị xã Thái Hòa. Theo quy định về quản lý trật tự, quy hoạch đô thị, sau khi được công nhận là thị xã, việc xây dựng nhà ở tư nhân bắt buộc là phải có Giấy cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, do nhận thức còn hạn chế nên rất nhiều hộ dân vi phạm, không thực hiện các thủ tục về cấp phép xây dựng, nếu có hồ sơ, thủ tục còn sơ sài, mang tính chiếu lệ (như đơn xin cấp giấy phép xây dựng, điền thiếu và sai nội dung, thiếu hồ sơ thiết kế hoặc thiết kế sơ sài, thiếu mặt bằng định vị công trình). Thống kê riêng trong 6 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn phường có 15 hộ xây dựng nhà ở nhưng tất cả đều không thực hiện đăng ký cấp phép xây dựng với phường. UBND phường đã thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm nhưng vẫn không kiểm soát được.

Lý giải nguyên nhân vi phạm trong lĩnh vực cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân, bà Nguyễn Thị Kim Oanh- Chủ tịch UBND phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hòa cho biết: “Nhận thức của người dân về việc cấp Giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân còn hạn chế, thậm chí biết sai nhưng vẫn thực hiện. Phường không có đội quy tắc đô thị chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm, trình độ về lĩnh vực cấp phép xây dựng còn hạn chế nên rất khó kiểm soát hết công việc”.Một góc Thị xã Thái Hòa

Có thể nói, mặc dù Thị xã Thái Hòa thành lập, hoạt động đã 5 năm, nghĩa là công tác lập lại trật tự đô thị và quản lý cấp phép trong xây dựng cơ bản cũng chừng ấy thời gian… Tuy nhiên, đến nay công tác này chưa được quản lý chặt chẽ đi vào nề nếp, tình trạng vi phạm trong lĩnh vực cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân còn phổ biến ở các phường, xã. Đơn cử, mặc dù các nhà ở tư nhân vẫn diễn ra hàng ngày, số lượng các hộ rất lớn nhưng số lượng giấy phép cấp chưa nhiều, nhất là khu vực nông thôn, hầu như chưa cấp được giấy phép xây dựng. Năm 2012, thị xã chỉ cấp phép cho 13 trường hợp và 6 tháng đầu năm 2013 là 16 trường hợp. Kết quả rà soát nhà ở hộ gia đình xây dựng không phép kể từ năm 2010 đến nay của một số phường, xã như: Xã Tây Hiếu 103 trường hợp; xã Đông Hiếu 101 trường hợp…

Để khắc phục những tồn tại và tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trong lĩnh vực cấp phép xây dựng, Phòng Quản lý đô thị Thị xã đã tham mưu cho UBND thị xã chỉ đạo cấp giấy phép xây dựng và phối hợp với cơ quan thuế để quản lý chặt chẽ việc thu thuế xây dựng. Hàng năm, thị xã tổ chức tập huấn cho các phường, xã từ chủ tịch UBND các phường, xã đến cán bộ làm công tác cấp phép xây dựng để họ nắm bắt kịp thời các văn bản, thủ tục về cấp phép xây dựng.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Phòng Quản lý đô Thị thị xã Thái Hòa cho biết: “Hiện nay, UBND thị xã đang triển khai rà soát, chấn chỉnh việc công trình xây dựng không phép trên toàn địa bàn. Tuy nhiên, Thị xã chưa thành lập được Đội Thanh tra đô thị cấp Thị và các Đội Quy tắc đô thị cấp phường (mới có phường Hòa Hiếu tự thành lập). Về vấn đề này, Thị xã Thái Hòa đã xây dựng đề án thành lập Đội Quy tắc ở các phường, xã để tăng cường đội ngũ chuyên trách làm công tác quản lý trật tự đô thị nhưng còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, chưa có văn bản quy định pháp lý, thủ tục hướng dẫn việc thực hiện”.

Thị xã Thái Hòa đang hướng tới xây dựng thành Trung tâm vùng Tây Bắc của tỉnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong quá trình “từ làng lên phố”, người dân chưa bắt nhịp với cuộc sống đô thị, chưa có sự hiểu biết về nghĩa vụ công dân ở đơn vị hành chính mới. Trong khi đó, một trong những công cụ để quản lý trật tự đô Thị ở thị xã Thái Hòa là việc cấp giấy phép xây dựng nhưng còn buông lỏng, chưa được quản lý chặt chẽ, gây thất thu ngân sách dẫn đến quản lý trật tự hạ tầng đô thị còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc kiểm tra xử lý vi phạm thiếu kiên quyết, không tạo được sức răn đe đối với các trường hợp vi phạm.

Thực trạng này không chỉ làm ảnh hưởng xấu tới mỹ quan đô thị mà vấn đề đặt ra ở đây là công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thị xã còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập cần được giải quyết. Để khắc phục tình trạng trên, thị xã cần có các biện pháp đồng bộ để quản lý chặt chẽ công tác này, nhất là việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao hiểu biết và trách nhiệm của nhân dân để góp phần xây dựng thị xã theo hướng văn minh, hiện đại.


Bài, ảnh: Lê Thanh