#bất cấp

2 kết quả

Khắc phục bất cập trong quản lý, sử dụng đất của các Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp

Khắc phục bất cập trong quản lý, sử dụng đất của các Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Cử tri một số địa phương phản ánh: Công tác quản lý và sử dụng đất của các Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp, vẫn còn bất cập, kém hiệu quả; trong quá trình chuyển đổi làm nảy sinh một số mâu thuẫn giữa Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp, Tổng đội TNXP-XDKT và hộ đội viên.  Đề nghhị ngành chức năng có biện pháp giải quyết dứt điểm.