#bế mạc

69 kết quả

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 năm 2022

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 năm 2022

(Baonghean.vn) - Chiều 21/10, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Nghệ An tổ chức Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 3 cho 83 đồng chí là cán bộ trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cấp huyện và tương đương; cán bộ chủ trì cấp xã năm 2022.
Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII của đồng chí Thái Thanh Quý

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII của đồng chí Thái Thanh Quý

(Baonghean.vn) -  Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, sáng 14/7, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã chính thức bế mạc. Trong buổi sáng, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 32 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã phát biểu bế mạc, đánh giá tổng kết những nội dung đạt được trong kỳ họp vừa qua.

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 lớp thứ nhất năm 2022

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 lớp thứ nhất năm 2022

(Baonghean.vn) - Chiều 8/7, Tại Trung đoàn 764, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Nghệ An tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 lớp thứ nhất năm 2022 cho 74 học viên là các đồng chí cán bộ trưởng, phó phòng, sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương.