Các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khảo sát thực tế xây dựng nông thôn mới tại huyện Nam Đàn

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Chiều 11/3, Đoàn công tác của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến khảo sát thực tế tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đây là chương trình được thực hiện theo kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khảo sát thực tế xây dựng nông thôn mới tại huyện Nam Đàn ảnh 1

Đoàn khảo sát tại Trung tâm Văn hóa xóm 6, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Về phía đại biểu Ban tổ chức lớp học có PGS. TS. Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo: Cục Đào tạo, bồi dưỡng Ban Tổ chức Trung ương và các đơn vị của Học viện: Vụ Quản lý đào tạo; Văn phòng;…

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 20 đồng chí do đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm lớp trưởng.

Về tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện Thường trực Huyện ủy Nam Đàn.

35/42 NỘI DUNG ĐẠT CHUẨN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU VỀ "VĂN HÓA GẮN VỚI DU LỊCH"

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo các khu dân cư trên địa bàn huyện ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên.

Các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khảo sát thực tế xây dựng nông thôn mới tại huyện Nam Đàn ảnh 2

Đoàn nghe đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn báo cáo một số nội dung liên quan đến huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Thành Duy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 16/6/2017 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu Nam Đàn là huyện nông thôn mới kiểu mẫu, là trung tâm du lịch quốc gia vào năm 2025.

Cùng với sự giúp sức của Trung ương, tỉnh và sự nỗ lực, quyết liệt, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, Nam Đàn đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định số 520/QĐ-TTg ngày 11/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau thành công đó, ngày 4/1/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025”.

Các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khảo sát thực tế xây dựng nông thôn mới tại huyện Nam Đàn ảnh 3

Trung tâm Văn hóa xóm 6, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Đến hết năm 2022, toàn huyện có 9 xã nông thôn mới nâng cao, chiếm 50% số xã, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gồm: Kim Liên, Nam Giang, Nam Cát, Nam Anh, Nam Nghĩa.

Trong năm 2023, huyện tiếp tục triển khai đầu tư nguồn lực để phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5 xã nông thôn mới nâng cao.

Đến nay, huyện Nam Đàn đã có 35/42 nội dung đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu về “Văn hoá gắn với du lịch”.

Các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khảo sát thực tế xây dựng nông thôn mới tại huyện Nam Đàn ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn báo cáo một số kết quả về công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, huyện Nam Đàn xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng từ huyện đến xã; phát triển toàn diện kinh tế gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện có hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, nâng cao giá trị các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch.

Nam Đàn đồng thời chú trọng công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan “Sáng- Xanh - Sạch - Đẹp”; bảo tồn, trùng tu, nâng hạng các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng; phát triển các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao, xây dựng nếp sống văn hoá; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo chủ đề, phát triển các mô hình du lịch văn hoá.

Trong chương trình làm việc, Đoàn đã khảo sát việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Đây là xã về đích nông thôn mới năm 2014, nông thôn mới nâng cao năm 2021, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

NAM ĐÀN CÓ BƯỚC ĐI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VỮNG CHẮC

Sau khi khảo sát thực tế, nghe báo cáo của lãnh đạo huyện Nam Đàn, thay mặt Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Lớp trưởng phát biểu bày tỏ vui mừng khi được về thăm, khảo sát thực tế tại huyện Nam Đàn; chúc mừng những kết quả mà huyện đạt được về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khảo sát thực tế xây dựng nông thôn mới tại huyện Nam Đàn ảnh 5

Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu sau khi khảo sát thực tế xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; đặc biệt là Quyết định số 17/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ, cùng giải pháp cụ thể hóa hiệu quả của huyện, nhất là sự chung tay đồng lòng thực hiện của người dân, đồng chí Nguyễn Long Hải tin tưởng, với bước đi vững chắc đó lộ trình xây dựng nông thôn mới của Nam Đàn sẽ thành công.

Các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khảo sát thực tế xây dựng nông thôn mới tại huyện Nam Đàn ảnh 6

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Đoàn công tác của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại cuộc làm việc ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khảo sát thực tế xây dựng nông thôn mới tại huyện Nam Đàn ảnh 7

Đồng chí Nguyễn Long Hải trao tặng quà lưu niệm của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến huyện Nam Đàn và xã Nam Giang. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải chia sẻ, qua thực tế khảo sát tại huyện Nam Đàn, mỗi đồng chí thuộc Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trên cương vị công tác của mình sẽ có thêm kinh nghiệm, nghiên cứu, áp dụng trong công tác.

Tin mới

Những lỗi khiến xe ôtô hao mòn xăng không ngờ đến

Những lỗi khiến xe ôtô hao mòn xăng không ngờ đến

Sau một thời gian ngắn sử dụng, xe ôtô xuất hiện tình trạng ngốn xăng hơn bình thường. Đôi khi, nguyên nhân gây hao xăng lại nằm ở những lỗi chủ quan của người dùng. Người dùng cần biết để khắc phục tình trạng này.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh

(Baonghean.vn) - Kênh truyền hình CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh liên quan tới gian lận kinh doanh trong vụ chi tiền bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels. Ông Trump sẽ tới New York vào ngày 3/4 tới để bị truy tố chính thức.
Điểm tuần: Học sinh và hoạt động trải nghiệm - Nên hay không nên?

Điểm tuần: Học sinh và hoạt động trải nghiệm - Nên hay không nên?

(Baonghean.vn) - Để các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm trở thành thực chất, thiết nghĩ cần có sự kiểm soát về tần suất các chuyến đi của một nhà trường ra ngoài thành phố mỗi năm, tránh việc lạm dụng. Đặc biệt là cần kiểm soát hơn nữa về mục tiêu giáo dục cụ thể của mỗi chuyến đi...
Sông Lam Nghệ An chia tay Cup Quốc gia ngay ở vòng sơ loại

Sông Lam Nghệ An chia tay Cup Quốc gia ngay ở vòng sơ loại

(Baonghean.vn) - Trận đấu phải phân định bằng loạt đá luân lưu. Trên chấm 11m, Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng đã không thể chiến thắng được thủ môn đối phương. Sông Lam Nghệ An đã phải nói lời chia tay Cup Quốc gia ngay sau trận đấu vòng sơ loại chiều nay (1/4) trên sân Vinh.
Đọc truyện đêm khuya: Phố lỡ

Đọc truyện đêm khuya: Phố lỡ

(Baonghean.vn) - Một câu chuyện không có cốt truyện, chỉ giống như một ghi chép, một ký sự nhỏ về cuộc sống mưu sinh của những con người nhỏ bé giản dị ở một khu phố nọ, nhưng phía sau những hình ảnh rất đỗi đời thường đó lại ẩn chứa nhiều số phận. 
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/4

(Baonghean.vn) - Trưởng ban Nội chính Trung ương trao hỗ trợ 11 huyện miền Tây Nghệ An xây nhà cho hộ nghèo; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông cáo báo chí kỳ họp thứ 12; Nhiều vấn đề đặt ra trong quản lý tài sản công sau sáp nhập... là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 1/4.
Vụ mất đất hương hỏa tại xã Văn Thành (Yên Thành): Lấn cả đất của gia đình người có công với cách mạng?

Vụ mất đất hương hỏa tại xã Văn Thành (Yên Thành): Lấn cả đất của gia đình người có công với cách mạng?

(Baonghean.vn) - Tìm hiểu vụ mất đất hương hỏa tại xã Văn Thành (Yên Thành), chúng tôi còn nhận được thông tin gia đình ông Nguyễn Thanh Thản còn lấn sang đất của gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng, nơi thờ cúng 3 liệt sĩ hy sinh trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh cùng 2 Mẹ Việt Nam anh hùng.
Nhà văn hóa xóm 4 xã Quỳnh Ngọc sau khi sáp nhập đã xây mới đạt chuẩn Nâng cao

Nghệ An: Nhiều vấn đề đặt ra trong quản lý tài sản công sau sáp nhập

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch, ngày 30/6/2023 là hạn chót HĐND tỉnh phê duyệt phương án xử lý sắp xếp tài sản nhà, đất sau sáp nhập đơn vị hành chính khối, xóm và cấp xã. Tuy vậy, tại cơ sở vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra và để quản lý, sử dụng các tài sản công cần có phương án xử lý phù hợp, kịp thời.