#chế tài

5 kết quả

Bảo đảm cho tương lai

Bảo đảm cho tương lai

(Baonghean) - Sáng 11/11, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Khoa học công nghệ (sửa đổi), trọng tâm là chuyển giao công nghệ. Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là phải đưa vào luật những nội dung để không ai có thể lợi dụng những kẽ hở để đưa công nghệ lạc hậu vào Việt Nam.