#chỉ tiêu

48 kết quả

Nghĩa Đàn

Nghĩa Đàn: Rà soát, đốc thúc hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết

(Baonghean.vn) - Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở huyện Nghĩa Đàn tích cực đồng hành cùng người dân thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra. Một trong những mục tiêu lớn, xuyên suốt, tạo ra phong trào thi đua rộng lớn, đó là xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.
Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề của doanh nghiệp khá lớn. Tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn thích đi làm thay vì đi học nghề. Ảnh: MH

Đào tạo nghề ở Nghệ An: Khó cả 'lượng' và 'chất'

(Baonghean.vn) - Trong những năm qua Nghệ An đã và đang đồng thời có nhiều giải pháp để khuyến khích việc học nghề cho học sinh phổ thông và học sinh thuộc diện phân luồng. Mặc dù vậy, việc thu hút học sinh đến các trường nghề vẫn rất khó khăn, đặc biệt số lượng học sinh đăng ký học nghề và chất lượng đào tạo nghề đang là hạn chế của Nghệ An.
Xã Nam Thành thu hút doanh nghiệp vào hoạt động, tạo việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động. Ảnh Xuân Hoàng

Xã Nam Thành (Yên Thành) tự tin bước vào nhiệm kỳ mới

(Baonghean) - Nhiệm kỳ qua, xã Nam Thành (Yên Thành) xác định rõ nhiệm vụ chính trị xây dựng Đảng gắn với việc phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội; lấy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Kết quả của nhiệm kỳ qua là động lực để địa phương tiếp tục vững bước trong chặng đường tiếp theo.
 Bộ mặt Anh Sơn đổi mới. Ảnh Quang Dũng

[Infographics] Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2019 của Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Năm 2019 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, huyện Anh Sơn đã đạt được những thành tích quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Cán bộ Chi cục Thuế Vinh làm việc. Ảnh: Quang An

Nghệ An: Thu ngân sách nhiều huyện đạt mức thấp

(Baonghean.vn) - Tổng thu ngân sách cấp huyện đến nay mới đạt 42,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao (nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất thì đạt 38,2% dự toán). Như vậy, thu ngân sách cấp huyện nếu không bao gồm tiền sử dụng đất chưa đạt tiến độ dự toán.
Phong trào kế hoạch nhỏ.

Chuyện buồn “Kế hoạch nhỏ“

Có trường vì muốn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đã đưa cả việc thu gom giấy, vỏ lon vào thi đua của lớp và lấy đó để đánh giá hiệu quả của công tác chủ nhiệm.
Nghệ An đạt và vượt 27/27 chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

Nghệ An đạt và vượt 27/27 chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

(Baonghean.vn) - Năm 2017 có ý nghĩa quan trọng, then chốt đối với việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, chuẩn bị đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị (2013-2018). Với quyết tâm và khí thế lớn, Nghệ An đã thực hiện đạt và vượt 27/27 chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2017.
Nâng chất lượng nguồn kết nạp đảng viên ở Con Cuông

Nâng chất lượng nguồn kết nạp đảng viên ở Con Cuông

(Baonghean) - Xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ huyện Con Cuông đang chú trọng mở rộng nguồn kết nạp đảng và nâng cao chất lượng đảng viên mới, góp phần nâng cao sức chiến đấu của đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng.
Đô Lương hướng tới mục tiêu huyện nông thôn mới vào năm 2020

Đô Lương hướng tới mục tiêu huyện nông thôn mới vào năm 2020

(Baonghean) - Sau hơn 5 năm (2010 - 2016), thực hiện xây dựng nông thôn mới, toàn huyện Đô Lương từ chỉ có 124 tiêu chí đến nay đạt 454 tiêu chí, tăng 58 tiêu chí so với năm 2015 (bình quân mỗi xã tăng 2,36 tiêu chí). Địa phương phấn đấu đến năm 2020 có 26 xã đạt chuẩn NTM để huyện Đô Lương trở thành huyện nông thôn mới.