Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Đàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm; vượt lên trên sự quan tâm của Trung ương, tỉnh để cố gắng, nỗ lực xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chiều 15/12, Huyện ủy Nam Đàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn chủ trì hội nghị.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ; các cán bộ ban Đảng Tỉnh ủy phụ trách huyện Nam Đàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn. Ảnh: Phạm Bằng

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2022

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là tổ chức quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hoá và triển khai kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương, tỉnh, huyện... tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc. Công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn ảnh 2

Đồng chí Trần Thị Hiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Đàn trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Đàn năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Bám sát chương trình công tác và tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII với tinh thần tập trung, quyết liệt. Kết quả, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 9,71%; tổng giá trị sản xuất đạt 9.018 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt 332,54 tỷ đồng.

Lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh đạt kết quả cao. Đến nay, huyện có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 57 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực theo hướng xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn phát biểu. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý đúng nguyên tắc, quy định, quy trình, phát huy dân chủ, công khai; đảm bảo chất lượng, hài hòa, hợp lý; lãnh đạo, chỉ đạo tốt thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua khen thưởng; thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đề án, chương trình, kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh ưu điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn cũng thắng thắn đánh giá các tồn tại, hạn chế. Trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác quản lý, giáo dục đảng viên ở một số nơi chưa chặt chẽ; chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số đơn vị chưa cao; một số cuộc kiểm tra, giám sát của cơ sở còn hạn chế; hoạt động giám sát, phản biện xã hội hiệu quả chưa cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, có 1 chỉ tiêu không đạt; giải ngân vốn đầu tư công chậm; công tác chỉ đạo triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn đọng kết quả còn thấp; chất lượng giáo dục mũi nhọn chưa đạt kế hoạch; công tác cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu; Việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở một số xã chưa tích cực nên kết quả thực hiện chưa rõ nét.

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Đàn đã thảo luận, phân tích sâu những kết quả đạt được; làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế; đồng thời bổ sung vào các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm và góp ý vào các phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023.

LỰA CHỌN LĨNH VỰC TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM ĐỂ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐẠT HIỆU QUẢ CAO

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, công tác chuẩn bị kiểm điểm của Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Đàn nghiêm túc, trách nhiệm; báo cáo kiểm điểm đầy đủ, rõ ràng, thẳng thắn; nội dung kiểm điểm được thống nhất, đồng tình cao; các ý kiến thảo luận, góp ý tâm huyết, trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, điểm nổi bật, rõ nét nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn trong năm 2022 chính là tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm vì sự phát triển chung của huyện. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy vừa tổng thể, vừa cụ thể, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng cho từng đồng chí.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Đàn cũng có nhiều kết quả nổi bật, như về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Trong đó, phát triển kinh tế có nhiều chỉ tiêu đạt tốt, thể hiện có 22/23 đạt và vượt chỉ tiêu. Kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với xây dựng các sản phẩm OCOP. Văn hoá - xã hội đạt được nhiều thành tích, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được đảm bảo, đạt kết quả tốt...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Đàn trong năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Đàn rà soát lại các tồn tại, hạn chế. Nói đến Nam Đàn là nói đến quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Trung ương và tỉnh hết sức quan tâm, đây vừa là thuận lợi nhưng cũng là áp lực cho huyện. Huyện phải cố gắng, nỗ lực vượt lên trên sự quan tâm đó để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn ảnh 6

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Đàn trong năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng đó, việc thu hút nguồn lực của huyện đã được quan tâm nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn. Huyện cần quan tâm hơn công tác này, nhưng khi chưa thu hút được nguồn lực mới thì huyện phải sử dụng hiệu quả các nguồn lực đã được bố trí.

Công tác cải cách hành chính có tiến bộ nhưng chưa tương xứng với vị thế. Huyện cần đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ trong Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn ảnh 7

Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Đàn kiểM tra mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Nam Anh. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Về phương hướng năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đồng tình với các nhiệm vụ, biện pháp mà Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Đàn xác định và nhấn mạnh, đây là năm bản lề, năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Đàn cần đánh giá, rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện đạt mức cao nhất.

Trong phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Huyện uỷ cần lựa chọn lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện như: phát triển du lịch; xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nâng cao giá trị và đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng kinh tế hàng hoá; lựa chọn các khu vực để thu hút đầu tư các dự án phát triển công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn ảnh 8

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung để đưa vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số; phát động cuộc vận động nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức của huyện nhằm phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.../.

Tin mới

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(Baonghean.vn) - Ban lễ tang cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Sông Lam Nghệ An: Muốn danh hiệu không thể thiếu ngoại binh

Sông Lam Nghệ An: Muốn danh hiệu không thể thiếu ngoại binh

(Baonghean.vn) - Trong những danh hiệu mà SLNA đã đạt được tại V.League, đều có đóng góp của các ngoại binh. Mùa giải năm nay Sông Lam Nghệ An không còn có sự phục vụ của Văn Đức và Văn Khánh. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của 2 tân binh hứa hẹn sẽ giúp SLNA có vị trí tốt ở V.League 2023.
Ban Dân tộc kiểm tra Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc kiểm tra Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Trong 3 ngày (từ 31/1-2/2), đoàn công tác Ban Dân tộc đi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi  và một số chính sách liên quan đến đồng bào DTTS tại các huyện miền núi Nghệ An. 
5 vùng quy hoạch mới hai bên bờ sông Vinh

5 vùng quy hoạch mới hai bên bờ sông Vinh

(Baonghean.vn) - Theo quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức không gian ven sông Vinh có nhiều điểm mới. Theo đó có 5 vùng quy hoạch thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và các nhà đầu tư.
Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai thông báo về việc tuyển dụng Nhân viên Thị trường

Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai thông báo về việc tuyển dụng Nhân viên Thị trường

(Baonghean.vn) - Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động hiện tại và bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược phát triển bền vững, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai cần tuyển dụng một số ứng viên làm công việc Nhân viên Thị trường thuộc Xí nghiệp Tiêu thụ - Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.
Khi các đội bóng ‘mạnh vì tài trợ, sợ vì... đụng hàng’

Khi các đội bóng ‘mạnh vì tài trợ, sợ vì... đụng hàng’

(Baonghean.vn) - Từ năm 2000 đến nay, bóng đá xã hội hóa là bước đi nhằm xóa bao cấp (không dùng nguồn ngân sách Nhà nước) để tiến tới chuyên nghiệp, gắn chặt nhà đầu tư, nhà tài trợ với các hoạt động bóng đá. Quá trình này diễn ra với nhiều kết cục khác nhau, đem lại nhiều bài học khác nhau.
Phân khúc xe nào dự báo sẽ hút khách nhất 2023?

Phân khúc xe nào dự báo sẽ hút khách nhất 2023?

Thị trường xe Việt bước vào năm 2023 được dự báo sẽ gặp không ít thử thách. Với thị hiếu của người Việt, những phân khúc vốn hút khách trong những năm qua như sedan hạng B, SUV đô thị và MPV 5+2... được dự báo sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2023.
Lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc tại Tân Kỳ

Tân Kỳ - Sức vươn mạnh mẽ trong giai đoạn mới

(Baonghean.vn) - Năm 2023, huyện Tân Kỳ sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện - mốc son lớn đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Kỳ. Trong quá trình phấn đấu vươn lên, Tân Kỳ ngày một khẳng định vai trò, vị trí ở miền Tây Nghệ An.