Cửa Lò tập huấn dân quân tự vệ năm 2017

(Baonghean.vn) - Huấn luyện chiến thuật, thực hành và kiểm tra bắn súng tiểu liên AK với 3 mục tiêu ẩn, hiện... là nội dung các học viên được lĩnh hội tại Lớp tập huấn dân quân tự vệ năm 2017 do Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã Cửa Lò (Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An) tổ chức vào sáng 22/3.

Trong thời gian 8 ngày, các học viên được quán triệt các quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc và tôn giáo, nhiệm vụ của quân đội đối với việc thực hiện các quan điểm, chính sách đó; những nội dung cơ bản về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Luật Dân quân tự vệ và các mục tiêu, nhiệm vụ, vai trò chức năng của lực lượng vũ trang nói chung, tự vệ nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Lực lượng vũ trang Cửa Lò ký kết thi đua năm 2017. Ảnh: Hữu Lương

Ngoài ra, các học viên được hướng dẫn động tác điều lệnh từng người không súng, động tác, mục tiêu bắn ẩn, hiện ban ngày; huấn luyện chiến thuật cho từng người, tổ tuần tra canh gác, thực hành và kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1 với 3 mục tiêu ẩn, hiện.

Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự Cửa Lò phát động và tổ chức ký cam kết phong trào thi đua năm 2017.

                                                                               Hữu Lương

                                                                                     (Đài Cửa Lò)