Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy Ban MTTQ tỉnh ký Quy chế phối hợp

(Baonghean.vn) - Chiều 22/11, tại TP. Vinh, Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết công tác phối hợp giữa ba bên và tiến hành ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đồng chí:  Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đồng chủ trì Lễ ký kết.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; các đại biểu Quốc hội cư trú, làm việc trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. 

Toàn cảnh Lễ ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Thành Duy ảnh 1
Toàn cảnh Lễ ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Thành Duy

ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN KHI THỰC HIỆN QUY CHẾ

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, thực hiện Quy chế phối hợp, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực.

Trong đó, đã phối hợp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh; giám sát; phản biện xã hội; Tham gia các kỳ họp, phiên họp, trong công tác thông tin, tuyên truyền và phối hợp thực hiện các hoạt động khác. Ba bên cũng đã phối hợp trong công tác dân nguyện như: Tổ chức tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trình bày tóm tắt Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp. Ảnh: Thành Duy ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trình bày tóm tắt Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp. Ảnh: Thành Duy

Thực tiễn từ quá trình triển khai các Quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho thấy, công tác phối hợp giữa các bên là một giải pháp hết sức quan trọng trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, để từ đó không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các bên. Sự phối hợp giữa các bên cần phải được tăng cường và tiến hành một cách đồng bộ, thường xuyên, hướng về cử tri và Nhân dân; đảm bảo mang lại lợi ích cho cử tri và Nhân dân, góp phần làm tăng hiệu quả của Quy chế phối hợp.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Thành Duy ảnh 3
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh và Nguyễn Nam Đình cùng thống nhất ý kiến trên cơ sở Quy chế phối hợp thì cần cụ thể hóa bằng chương trình hàng năm và đánh giá kết quả thực hiện qua mỗi năm; đồng thời đổi mới phương pháp công tác từng cơ quan và công tác phối hợp giữa ba cơ quan với nhau, trong đó cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động như ứng dụng phần mềm theo dõi, tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị của cử tri, kể cả đơn thư, khiếu nại của công dân… 

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên nguyên tắc đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, bình đẳng, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho các bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Thành Duy ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Thành Duy

Trong quá trình phối hợp thực hiện các hoạt động, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung công việc thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên theo quy định của pháp luật và Quy chế. 

Các bên cũng đề cao trách nhiệm của các cơ quan trong quan hệ phối hợp, góp phần củng cố và xây dựng chính quyền vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

PHỐI HỢP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÁC NGHỊ QUYẾT 

Phát biểu tại Lễ ký kết,  Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh sự cần thiết của việc ký kết Quy chế phối hợp giữa ba đơn vị. Mỗi đơn vị trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình và Quy chế phối hợp để thực hiện tốt hơn công việc. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Thành Duy ảnh 5
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Thành Duy

Để thực hiện các nội dung Quy chế phối hợp, trong đó đối với việc phối hợp xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý nên lấy ý kiến của Nhân dân với một số dự thảo nghị quyết của HĐND mà có sự tác động, nhạy cảm cần sự phản biện của cử tri và Nhân dân, vì như vậy sẽ giúp cho HĐND tỉnh có quyết sách chính xác hơn, phù hợp hơn, sát hơn, đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng của chủ thể chính là Nhân dân.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cần phải chú ý nội dung này để tham mưu cho Thường trực HĐND đề xuất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh những nội dung dự thảo nghị quyết cần lấy ý kiến Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng đề nghị, các bên phối hợp để đổi mới công tác tiếp xúc cử tri theo hướng: bên cạnh việc tiếp xúc cử tri theo hình thức truyền thống, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để từng đại biểu, tổ đại biểu tương tác với nhóm cử tri theo đơn vị bầu cử thông qua hình thức trực tuyến. Với nội dung này, trước hết cần xây dựng một vài mô hình trong các đại biểu HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Phó Trưởng Đoàn ĐBQH; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ký Quy chế phối hợp công tác. Ảnh: Thành Duy ảnh 6
Các đồng chí: Phó Trưởng Đoàn ĐBQH; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ký Quy chế phối hợp công tác. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, cả ba đơn vị cần ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số triệt để, tối đa trong công tác, trong đó có việc theo dõi, cập nhật quá trình xử lý ý kiến cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng thống nhất ý kiến trên cơ sở Quy chế phối hợp, cả ba cơ quan có chương trình phối hợp hàng năm để đánh giá kết quả thực hiện và xác định những việc cụ thể cần phối hợp trong năm tiếp theo phù hợp với tình hình, diễn biến từng năm.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất việc phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổ chức chấm điểm đại biểu HĐND tỉnh; qua đó giúp việc chấm điểm sát hơn, khách quan, chính xác hơn.

tin mới

Nghệ An triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh

Nghệ An triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát nội dung Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

(Baonghean.vn) - Nghệ An phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023; Tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện; Lũ cắt đôi mặt đường, người dân Quỳ Châu khẩn trương mở đường mới để đi tạm... là những thông tin chính trong ngày.

Thành phố Vinh long trọng kỷ niệm 60 năm thành lập, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Thành phố Vinh long trọng kỷ niệm 60 năm thành lập, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

(Baonghean.vn) - Tối 30/9, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (10/10/1963-10/10/2023), 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô (1788-2023) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/9

(Baonghean.vn) - Thủ tướng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9; đoàn công tác của tỉnh Nghệ An làm việc tại Cộng hoà Chile và tham gia Diễn đàn doanh nghiệp Việt kiều châu Âu; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thăm 2 cô giáo gặp nạn... Đây là một số nội dung nổi bật trên baonghean.vn ngày 30/9.

Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ: Thúc đẩy mạnh động lực tăng trưởng, tăng tốc phát triển công nghiệp, phấn đấu cao nhất cho mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

(Baonghean.vn) - Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 , Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023; Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì phiên họp giao ban khối Nội chính; Cử tri Nghĩa Đàn yêu cầu công minh bạch trong thực hiện thủ tục đất đai; Tập trung khắc phục hậu quả mưa lụt ở Quỳ Châu...

Khát vọng thành Vinh

Khát vọng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Ước mơ Vinh trở thành một đô thị hiện đại, văn minh có lẽ là khát vọng xuyên thế kỷ. Nó không chỉ là quyết tâm chính trị của các thế hệ lãnh đạo mà là mơ ước của mọi người dân thành phố. 

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội về triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội về triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Chiều 28/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh để thảo luận một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X; Nghệ An tăng 2 bậc, vào tốp 6 thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất cả nước 9 tháng đầu năm 2023; Ngày hội “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông”... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

(Baonghean.vn) - Tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có chỉ đạo, định hướng công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh. Báo Nghệ An xin trích đăng bài phát biểu.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(Baonghean.vn) - Sáng 28/9, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc phiên toàn thể, với 304 đại biểu tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của gần 500.000 hội viên nông dân toàn tỉnh về dự Đại hội.

Tính biển của Vinh!

Tính biển của Vinh!

(Baonghean.vn) - Chắc chắn không lâu nữa, thành phố Vinh sẽ bao gồm cả thị xã Cửa Lò và một số xã phía Nam giáp sông Lam của huyện Nghi Lộc. Lúc ấy, Vinh sẽ có biển làm mặt tiền của thành phố. Vinh sẽ là thành phố biển. Nhưng từ rất lâu, Vinh đã có tính sông nước, tính biển.

Hào thành cổ Vinh. Ảnh: Duy Sơn

Thành phố Vinh: Vận hội và vị thế mới

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, thành phố Vinh đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào.

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

(Baonghean.vn) - Ngài Marc E. Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định, Nghệ An có rất nhiều tiềm năng để phát triển, và có thể được hưởng nhiều lợi ích từ việc Việt Nam và Hoa Kỳ nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện.