Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy Ban MTTQ tỉnh ký Quy chế phối hợp

Thành Duy

(Baonghean.vn) - Chiều 22/11, tại TP. Vinh, Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết công tác phối hợp giữa ba bên và tiến hành ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đồng chí:  Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đồng chủ trì Lễ ký kết.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; các đại biểu Quốc hội cư trú, làm việc trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. 

Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy Ban MTTQ tỉnh ký Quy chế phối hợp ảnh 1
Toàn cảnh Lễ ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Thành Duy

ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN KHI THỰC HIỆN QUY CHẾ

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, thực hiện Quy chế phối hợp, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực.

Trong đó, đã phối hợp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh; giám sát; phản biện xã hội; Tham gia các kỳ họp, phiên họp, trong công tác thông tin, tuyên truyền và phối hợp thực hiện các hoạt động khác. Ba bên cũng đã phối hợp trong công tác dân nguyện như: Tổ chức tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy Ban MTTQ tỉnh ký Quy chế phối hợp ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trình bày tóm tắt Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp. Ảnh: Thành Duy

Thực tiễn từ quá trình triển khai các Quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho thấy, công tác phối hợp giữa các bên là một giải pháp hết sức quan trọng trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, để từ đó không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các bên. Sự phối hợp giữa các bên cần phải được tăng cường và tiến hành một cách đồng bộ, thường xuyên, hướng về cử tri và Nhân dân; đảm bảo mang lại lợi ích cho cử tri và Nhân dân, góp phần làm tăng hiệu quả của Quy chế phối hợp.

Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy Ban MTTQ tỉnh ký Quy chế phối hợp ảnh 3
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh và Nguyễn Nam Đình cùng thống nhất ý kiến trên cơ sở Quy chế phối hợp thì cần cụ thể hóa bằng chương trình hàng năm và đánh giá kết quả thực hiện qua mỗi năm; đồng thời đổi mới phương pháp công tác từng cơ quan và công tác phối hợp giữa ba cơ quan với nhau, trong đó cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động như ứng dụng phần mềm theo dõi, tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị của cử tri, kể cả đơn thư, khiếu nại của công dân… 

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên nguyên tắc đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, bình đẳng, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho các bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy Ban MTTQ tỉnh ký Quy chế phối hợp ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Thành Duy

Trong quá trình phối hợp thực hiện các hoạt động, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung công việc thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên theo quy định của pháp luật và Quy chế. 

Các bên cũng đề cao trách nhiệm của các cơ quan trong quan hệ phối hợp, góp phần củng cố và xây dựng chính quyền vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

PHỐI HỢP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÁC NGHỊ QUYẾT 

Phát biểu tại Lễ ký kết,  Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh sự cần thiết của việc ký kết Quy chế phối hợp giữa ba đơn vị. Mỗi đơn vị trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình và Quy chế phối hợp để thực hiện tốt hơn công việc. 

Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy Ban MTTQ tỉnh ký Quy chế phối hợp ảnh 5
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Thành Duy

Để thực hiện các nội dung Quy chế phối hợp, trong đó đối với việc phối hợp xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý nên lấy ý kiến của Nhân dân với một số dự thảo nghị quyết của HĐND mà có sự tác động, nhạy cảm cần sự phản biện của cử tri và Nhân dân, vì như vậy sẽ giúp cho HĐND tỉnh có quyết sách chính xác hơn, phù hợp hơn, sát hơn, đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng của chủ thể chính là Nhân dân.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cần phải chú ý nội dung này để tham mưu cho Thường trực HĐND đề xuất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh những nội dung dự thảo nghị quyết cần lấy ý kiến Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng đề nghị, các bên phối hợp để đổi mới công tác tiếp xúc cử tri theo hướng: bên cạnh việc tiếp xúc cử tri theo hình thức truyền thống, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để từng đại biểu, tổ đại biểu tương tác với nhóm cử tri theo đơn vị bầu cử thông qua hình thức trực tuyến. Với nội dung này, trước hết cần xây dựng một vài mô hình trong các đại biểu HĐND tỉnh.

Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy Ban MTTQ tỉnh ký Quy chế phối hợp ảnh 6
Các đồng chí: Phó Trưởng Đoàn ĐBQH; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ký Quy chế phối hợp công tác. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, cả ba đơn vị cần ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số triệt để, tối đa trong công tác, trong đó có việc theo dõi, cập nhật quá trình xử lý ý kiến cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng thống nhất ý kiến trên cơ sở Quy chế phối hợp, cả ba cơ quan có chương trình phối hợp hàng năm để đánh giá kết quả thực hiện và xác định những việc cụ thể cần phối hợp trong năm tiếp theo phù hợp với tình hình, diễn biến từng năm.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất việc phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổ chức chấm điểm đại biểu HĐND tỉnh; qua đó giúp việc chấm điểm sát hơn, khách quan, chính xác hơn.

Tin mới

Tản văn: Quán tạp hóa bà Nghiên

Tản văn hay: Quán tạp hóa bà Nghiên

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm tuổi thơ thường để lại những dấu vết ngọt ngào trong trái tim mỗi người. Nhiều khi, nó trở thành nỗi nhớ khôn nguôi, thành nơi nương tựa tinh thần, thành ngọn hải đăng để mỗi người rẽ sóng tìm về… Với Thanh Nga, quán tạp hóa của bà Nghiên là một hình ảnh không thể quên trong quá khứ mà mỗi khi nhớ về, chị không khỏi xao xuyến bồi hồi và nhớ về một tuổi thơ đẹp đẽ. 
SLNA phải chia điểm với Đông Á Thanh Hóa lý do chủ yếu là do thiếu chân sút Olaha. Ảnh: VPF

Sông Lam Nghệ An có phụ thuộc vào Olaha hay không?

(Baonghean.vn) - Cho đến vòng 10 V.League 1-2022, trong tất cả các trận đấu, Sông Lam Nghệ An đều ghi được bàn thắng, kể cả các trận hòa và thua. Vậy nhưng đến vòng 11 được thi đấu trên sân Vinh trước đối thủ Đông Á Thanh Hóa, đội bóng của HLV Huy Hoàng lại lần đầu tiên không ghi được bàn thắng nào trong trận hòa rất đáng tiếc và đáng nói? Vì sao vậy?
Trao tặng 20 sổ Bảo hiểm xã hội và 75 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng 20 sổ Bảo hiểm xã hội và 75 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chương trình Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn năm 2022, chiều 10/8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp với Bưu điện tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh tổ chức chương trình Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn “Gieo nhân ái - Lan tỏa yêu thương” tại 2 xã Hưng Hoà, Hưng Đông (Thành phố Vinh).
Hiệu ứng tốt từ một giải thể thao dành cho công nhân, lao động

Hiệu ứng từ giải thể thao dành cho công nhân, lao động

(Baonghean.vn) - Có chứng kiến một trận đấu trong Giải thể thao Khu Kinh tế Đông Nam và các Khu Công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2022 mới cảm nhận hết được những hào hứng, háo hức của người lao động đối với giải đấu này. Có lắng nghe tâm sự của những đoàn viên, người lao động, những cán bộ công đoàn và lãnh đạo các doanh nghiệp, mới cảm thấy thành công của giải, cả khi sự kiện này chưa kết thúc.
Nghệ An thu 63,6 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng

Nghệ An thu 63,6 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng

(Baonghean.vn) - Ngày 10/8, tại thành phố Vinh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2022. Tới dự, có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cấp, ngành liên quan, cùng các chủ rừng là tổ chức, các tổ chức chi trả cấp huyện, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn bản tiêu biểu.
GS.TS Hoàng Chí Bảo kể chuyện về Bác Hồ

GS.TS Hoàng Chí Bảo kể chuyện về Bác Hồ

(Baonghean.vn) -  Sáng 10/8, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt một số nội dung cơ bản về phong cách, tác phong đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó tập trung về phong cách, bản lĩnh Hồ Chí Minh; phẩm chất, đạo đức, nhất là lối ứng xử văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên theo phong cách của Bác.
Nỗi đau da cam

Nỗi đau da cam

(Baonghean.vn) - Đôi khi những gì để lại sau chiến tranh còn đáng sợ hơn tất thảy điều nó đã cướp đi trong trận chiến. Ở Nghệ An, hơn 3 vạn người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường bị phơi nhiễm chất độc hóa học...
chuyển đổi số

Làm sao để an toàn trong môi trường số?

(Baonghean.vn) - Môi trường sống nào thì cũng đều không an toàn. Đó là bản chất của cuộc sống. Chúng ta sống trong thế giới thực đã hàng chục nghìn năm rồi, thể chế, pháp luật, bộ máy nhà nước đã hoàn thiện hàng nghìn năm nay mà vẫn có những nguy cơ, vẫn không an toàn tuyệt đối, vẫn có trộm cắp, giết người.
Tiền vệ Sông Lam Nghệ An: Bao giờ cho đến ngày xưa?

Tiền vệ Sông Lam Nghệ An: Bao giờ cho đến ngày xưa?

(Baonghean.vn) - Trận hòa tẻ nhạt trước Đông Á Thanh Hóa ngay tại sân Vinh chỉ ra nhiều điểm còn thiếu của Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ cần phải sớm bổ sung và khắc phục trong hơn nửa chặng đường còn lại để có một vị trí cao trên bảng xếp hạng V.League 2022.
Nguy cơ tổn thương gan do dùng nhiều bia, rượu

Nguy cơ tổn thương gan do dùng nhiều bia, rượu

(Baonghean.vn) - Uống bia, rượu trong các bữa tiệc, cuộc vui là “thú vui” quen thuộc của nhiều người Việt. Tuy nhiên, họ không biết rằng, sử dụng bia, rượu với tần suất dày đặc, thiếu kiểm soát sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe và có nguy cơ mắc các vấn đề về gan.
Đảng ủy

Gần 7.000 cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tham gia học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Hội nghị được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt, cung cấp nhiều thông tin từ những bài viết đến câu chuyện đời thường của Bác, giúp cán bộ, đảng viên Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An hiểu sâu sắc hơn, cụ thể và đầy đủ hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ cũng như nắm vững những nội dung cốt lõi về lý luận và thực tiễn trong các bài viết về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phân cấp tài chính – Đòn bẩy cho hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Đòn bẩy cho hoạt động công đoàn trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII, vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác phân cấp quản lý, sử dụng tài chính giai đoạn 2018-2021. Các giải pháp phù hợp, khả thi được đề xuất, nhằm đảm bảo công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn đúng quy định, tạo quyền chủ động cho công đoàn cấp dưới hoạt động hiệu quả, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Ra mắt bộ sách điện tử “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”

Ra mắt bộ sách điện tử 'Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình'

Sáng 10/8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu bộ sách điện tử tổng hợp “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”. Bộ sách điện tử gồm 90 tập, được biên soạn trên nền chất liệu nội dung phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” đã phát sóng trong năm 2021.
Triển lãm

Hơn 120 hình ảnh, tư liệu về tình hữu nghị Việt Nam - Lào được trưng bày tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 10/8, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức khai mạc Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” và khai mạc Hội thảo hướng dẫn nghiệp vụ Chủ đề “Đổi mới công tác trưng bày và truyền thông theo định hướng chuyển đổi số tại Hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay”.