Đồng chí Hồ Phúc Hợp: Tiếp tục chủ động, sáng tạo tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng

(Baonghean) - Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2019), Báo Nghệ An phỏng vấn đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.

P.V: Thưa đồng chí! Thời gian qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Nghệ An đã tích cực tham mưu triển khai thực hiện một khối lượng công việc khá lớn. Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật?

Đồng chí Hồ Phúc Hợp: Lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay được Đảng ta đặt ra với nhiều yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Bởi vậy, với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc trong lĩnh vực này, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Nghệ An đã có nhiều chủ động, đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và hoàn thành khá nhiều nội dung công việc quan trọng.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác đào tạo nguồn nhân lực tại huyện Yên Thành. Ảnh: Mai Hoa

Nổi bật là ngành đã tập trung tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Đây là nội dung với khối lượng công việc lớn, liên quan đến tổ chức và con người, do vậy ngành Tổ chức đã chủ động tham mưu đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp cả về trước mắt và lâu dài, có lộ trình cụ thể với tinh thần không cầu toàn, không nóng vội, vừa thận trọng, nhưng phải quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó và kết quả đạt được sau 2 năm khá tích cực.

Toàn tỉnh đã giảm 3 chi cục và 33 phòng, ban thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và chính quyền cấp huyện; giảm 74 đơn vị sự nghiệp công lập; 23 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ, Nhà nước không cấp ngân sách cho 4.432 biên chế.

Có 100% huyện, thành, thị ủy thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 8/21 đơn vị cấp huyện đã thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ. Về biên chế, toàn tỉnh đã giảm được 264 biên chế công chức, 2.293 biên chế viên chức.

Trao quyết định phân công Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị tại huyện Con Cuông. Ảnh tư liệu: T.G

Ngành cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 37- NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và các khối, xóm, thôn, bản. Đến thời điểm này, Nghệ An đã hoàn thành các quy trình và HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và khối, xóm, thôn, bản. Theo đó, sau sắp xếp, toàn tỉnh sẽ giảm 20 đơn vị hành chính cấp xã và giảm 1.991 khối, xóm, thôn, bản.

Về công tác xây dựng Đảng, bên cạnh tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; toàn ngành tiếp tục chăm lo tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, trọng tâm là phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại các vùng đặc thù, trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nét mới trong thời gian gần đây, đó là việc tham mưu thực hiện nghiêm túc chế độ phân công các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên các cấp tham gia sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư; đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 5 tổ nghiên cứu chuyên sâu các loại hình chi bộ trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó để tham mưu cho cấp ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thời gian tới.

Việc phân công các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban Thường vụ và cấp ủy viên các cấp tham gia đã nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư. Trong ảnh: Sinh hoạt Chi bộ khối 15, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh. Ảnh minh họa: Thanh Lê

Song song với các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, toàn Ngành tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các khâu về công tác cán bộ bảo đảm đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan. Đặc biệt, cùng với việc tiếp tục tham mưu bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng về địa phương, cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận lâu dài. Trong năm 2019 và những năm gần đây, ngành đã chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gắn với mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm; tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả việc bố trí bí thư cấp ủy và một số chức danh khác không phải là người địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Tỷ lệ bố trí bí thư cấp ủy và một số chức danh khác không phải là người địa phương Tỷ lệ bố trí bí thư cấp ủy và một số chức danh khác không phải là người địa phương ở tỉnh Nghệ An.

P.V: Theo đồng chí, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế nào trong công tác tổ chức xây dựng Đảng hiện nay?

Đồng chí Hồ Phúc Hợp: Công tác tổ chức xây dựng Đảng là công việc khó khăn, phức tạp, bởi liên quan đến tổ chức và con người; đặc biệt khi chúng ta đang tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, đã, đang tác động đến tâm tư, tình cảm, việc làm, thu nhập của đội ngũ cán bộ, những người hoạt động không chuyên trách ở xã và xóm. Cho nên, việc bố trí đội ngũ cán bộ dôi dư sau sắp xếp, gắn với giải quyết chế độ thỏa đáng cho những người thôi việc là bài toán buộc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục trăn trở để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời.

Mặt khác, mặc dù thời gian qua, chúng ta đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức đảng; tuy nhiên, thực tiễn vẫn đang đặt ra những băn khoăn, hạn chế, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục triển khai các giải pháp vừa trước mắt, vừa lâu dài. Chất lượng sinh hoạt chi bộ nhìn chung có nơi chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, còn hình thức; một số cấp ủy chưa thực hiện nghiêm túc và thường xuyên việc phân công cấp ủy viên và ủy viên ban thường vụ tham gia sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư theo quy định.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Chương làm việc với cơ sở về liên quan đến rà soát, sàng lọc đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Chất lượng, số lượng kết nạp đảng viên ở một số địa phương còn thấp, dự báo khó đạt chỉ tiêu năm 2019 đề ra. Đến nay, toàn tỉnh mới kết nạp được 3.114 đảng viên, đạt 54,6%/KH từ 5.600 - 5.800 đảng viên/năm. Công tác quản lý đảng viên ở một số nơi chưa chặt chẽ, nhất là việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa và chuyển sinh hoạt đảng đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu về địa bàn.

Công tác đánh giá cán bộ, lâu nay vẫn được coi là khâu yếu, bởi vậy gắn với tiếp tục tham mưu đổi mới phương pháp đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ thông qua việc phân công cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức theo dõi ngành, cơ sở.

P.V: Đồng chí có thể chia sẻ những yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm của ngành tổ chức xây dựng Đảng Nghệ An thời gian tới là gì?

Đồng chí Hồ Phúc Hợp: Trước hết là tập trung tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; trọng tâm là tham mưu đánh giá cán bộ theo nhiệm kỳ; rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với đào tạo, luân chuyển cán bộ nhằm chuẩn bị một bước về đội ngũ nhân sự có đủ phẩm chất, uy tín, năng lực cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với đó là hướng dẫn các cấp ủy tổ chức đại hội Đảng theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó tập trung tham mưu thực hiện nghiêm Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng và Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. 

Cán bộ huyện Tân Kỳ về cơ sở tại xã Tân An. Ảnh: Mai Hoa

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng sẽ tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; gắn với thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Một nội dung trọng tâm nữa của ngành là tập trung tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện có chất lượng công tác đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên. Tiếp tục tham mưu thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Đề án số 09- ĐA/TU, ngày 18/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). 

Để đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc đặt ra, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đặt ra quyết tâm tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

P.V: Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

Thực hiện

Tin liên quan

Các tin khác